UPM kunnostaa yhden suurimmista vesivoimaloistaan – Kuusankosken vesivoimalaan miljoonaluokan remontti

Uusien turbiinien ja generaattoriyksikköjen myötä voimalaitoksen energiantuotanto kasvaa.

peruskorjaus
Kuusankosken vesivoimala
Kuusankosken vesivoimala sijaitsee Kymijoessa, Kouvolassa.UPM

Metsäyhtiö UPM peruskorjaa Kuusankosken vesivoimalan.

Kymijoessa Kouvolassa sijaitseva voimala on yksi UPM:n suurimpia. Voimalan kaikki kolme turbiinia uusitaan ja generaattoriyksiköitä modernisoidaan. Turbiinit uusitaan yksi kerrallaan, joten töiden ei uskota vaikuttavan normaaliin energiantuotantoon.

Lisäksi uusitaan automaatio- ja suojajärjestelmät sekä toinen voimalan päämuuntajista.

– Voimalan vanhimmat komponentit ovat 1950-luvun lopulta. Ne ovat tulleet elinkaarensa päähän, UPM Energyn energiatuotannonjohtaja Ari Henriksson sanoo yhtiön tiedotteessa.

Yhtiö ei kerro sitä, paljonko se käyttää rahaa uudistustöihin.

– Kyseessä on merkittävä investointi. Miljoonista puhutaan, Henriksson sanoo.

Enemmän energiantuotantoa

Yhtiö haluaa kasvattaa voimalan energiantuotantoa. Arvio on, että voimalan energiantuotanto kasvaisi nykyisestä 180 gigawattitunnista 195:een gigawattituntiin vuodessa.

– Paremman tehokkuuden lisäksi nykyaikainen vesivoimatekniikka on turvallisempaa ympäristön kannalta. Uusien turbiineiden vesivanat eivät sisällä öljyä, joten öljyvahingon riski pienenee, Henriksson sanoo.

Mittava peruskorjausurakka aloitetaan tänä vuonna ja se valmistuu noin neljän vuoden päästä, vuonna 2022. Käytännössä työt paikanpäällä Kouvolassa alkavat vasta vuoden 2020 toukokuussa.

Voimala on rakennettu 1940-luvun lopulla. Edellisen kerran voimalaa on kunnostettu 1990-luvun lopussa.

Peruskorjaus ei vaikuta voimalalle asetettuihin kalatalousvelvoitteisiin. Kuusankosken voimalasta maksettavat kalatalousmaksut kohdistuvat kalaston hoitoon Päijänteen ja sen alapuolisen alueen vesistöissä.