Etelä-Karjalan merkittävin riski on hallitsematon maahantulo

Hallitsemattoman maahantulon lisäksi Etelä-Karjalan riskeihin kuuluvat vilkas auto- ja raideliikenne sekä kasvanut lentoliikenteen määrä.

Lyhyet
Parikkalan raja-asema
Etelä-Karjalan suurimpia riskejä ovat hallitsematon maahantulo, vilkas auto- ja raideliikenne sekä lentoliikenteen määrän kasvu.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos on selvittänyt Etelä-Karjalaa koskevia riskejä.

Korkein riski Etelä-Karjalassa on hallitsemattoman maahantulon riski.

Vilkas auto- ja raideliikenne kemikaalikuljetuksineen vaativat pelastuslaitokselta myös erityistä varautumista. Lisäksi turvallisuussuunnittelussa on huomioitu Lappeenrannan lentokentän liikenteen lisääntyminen.

Sen sijaan luonnonvesien tulvariski on Etelä-Karjalassa monia muita Suomen alueita pienempi.