1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kaivokset

Luonnonvarakeskus ei puolla Hannukaisen kaivosta – kuparipäästöt voisivat jopa tappaa lohia

Hannukainen Mining Oy ei ole arvioinut Kolariin kaavaillun kaivoksen kaikkia toimintariskejä riittävän kattavasti, näkevät asiantuntijat.

Äkäsjoki virtaa Hannukaisen suunnitellun kaivosalueen vierestä kohti Tornionjoen vesistöä. Kuva: Jarmo Honkanen / Yle

KOLARI Luonnonvarakeskus (Luke) on antanut 30. tammikuuta lausuntonsa Kolarin Hannukaiseen suunnitellun kaivoksen ympäristö- ja vesiluvasta. Luken mukaan myöntämiselle ei ole edellytyksiä, kertoo erikoistutkija Atso Romakkaniemi.

– Havaitsimme, että tietyt asiat, joita esitetään päästöiksi dokumenteissa, ovat akuutisti vaelluskaloille haitallisia, jopa tappavia.

Näin kertoo Luken lausunnosta meille haastattelun antanut Romakkaniemi. Varsinaista lausuntoa Yle Rovaniemi ei ole toistaiseksi saanut haltuunsa.

Kuparin määrä jokivedessä voi nousta myrkylliseksi

Erityisenä huolena siis on, että Muonionjokeen ohjattavat päästöt voivat aiheuttaa äkillisiä kalakuolemia. Tornionjoen vesistössä on maailmanlaajuisestikin arvokas vaelluskalakanta.

– Nykyisten suunnitelmien mukaan vesistöön on tarkoitus johtaa purkuputken kautta muun muassa kuparia myrkyllisiin pitoisuuksiin johtava määrä.

Putken suun lähellä on vaelluskalojen, varsinkin lohen lisääntymisalueita.

– Jotkin lisääntymisalueet poistuisivat käytöstä, sanoo Atso Romakkaniemi.

Suolaisuuden lisääntyminenkin huolettaa

Kyse on siitä, miten kupari lopulta sekoittuu vesistöön. Romakkaniemen mukaan lähellä purkuputken suuta sekoittuminen ei ole läheskään täydellistä, kauempana putkesta näin jo on.

Päästöjen kohdalla kysymys on myös kokonaisuudesta, Romakkaniemi sanoo.

– Lisäksi huolen aiheena on sulfaattipitoisuus ja se, miten suolaisuuspitoisuuden kasvu vaikuttaa makean veden ympäristössä.

Atso Romakkaniemen mukaan Luke näki puutteita myös hakijan riskiarvioissa.

– Jos tulee vaikka patomurtumia ja inhmillisiä erehdyksiä, miten silloin toimittaisiin? Näitä on arvioitu, mutta tiedot eivät ole ajantasaisia. Lisäksi on puutteellisia ja epäselviä asioita.

Luke ei saanut salaista raporttia

Romakkaniemen mukaan Luonnonvarakeskus ei saanut kaikkea arviointiin tarvitsemaansa tietoa kaivosyhtiöltä. Aluehallintovirasto oli julistanut kaivosyhtiön koerikastusraportin salaiseksi liiketaloudellisista syistä.

Lausunnonantoaika oli tällä kertaa erityisen pitkä, sillä Hannukainen Mining Oy teki muutoksia hakemukseensa ja aineisto oli laaja. Esimerkiksi ELY-keskus on hakenut lausunnolleen jatkoaikaa helmikuun puoleenväliin saakka.

Lupa-asian ratkaisee Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Tavoitimme kaivosyhtiön edustajan. Hän kertoi kuitenkin haluavansa tutustua Luonnonvarakeskuksen lausuntoon ennen kuin kommentoi sitä.