Avointen rikoasioiden määrä kasvoi Kaakkois-Suomessa

Rikokset tutkitaan kiireellisyysjärjestyksessä, ja nyt avoimia rikoksia on jonossa edellisvuotta enemmän.

Lyhyet
Läheltä
Yle

Poliisin avointen rikosasioiden määrä on kasvanut.

Kaakkois-Suomen poliisilla oli viime vuonna 5 000 avointa rikosasiaa, kun niitä vuotta aiemmiin oli noin viisistaa kappaletta vähemmän.

Viive vähemmän kiireellisten rikosten tutkinnassa johtuu ilmoitusten tärkeysjärjestyksestä. Kaikkein vakavimmat ja yhteiskunnan kannalta haitallisimmat rikokset tutkitaan ensin.