Porin uudesta kouluverkosta esitys: Kokonaan uusi lukio kampukselle, Cygnaeus pois koulukäytöstä

Sivistysjohtaja Esa Kohtamäki esittää muun muassa Cygnaeuksen koulukiinteistön poistamista koulukäytöstä, suurlukion rakentamista SAMKin kampuksen viereen ja uusia yhtenäiskouluja Länsi- ja Pohjois-Poriin.

Cygnaeus-koulu. Kuva: Katja Halinen / Yle

Porin sivistyspuolen toimialajohtaja Esa Kohtamäki esittää merkittäviä muutoksia Porin kouluverkkoon. Vuoteen 2030 mennessä toteutettava uudistusohjelma vaikuttaisi koko kaupungin kouluihin.

Ehdotus on moniosainen, ja sen osaset vaikuttavat toisiinsa. Muutosohjelman rungon muodostavat Pohjois- ja Länsi-Porin uudet yhtenäiskoulut ja uusi suurlukio. Suurin yllätys on se, että sivistystoimi ehdottaa kokonaan uuden lukiorakennuksen rakentamista SAMK:in kampuksen yhteyteen.

SAMKin kampuksen viereen ehdotetaan suurlukiota. Kuva: Camilla Uçan / Yle

– Meidän täytyy tehdä lukioistamme entistäkin vetovoimaisempia. Edellisen lukioratkaisun myötä olemme saaneet lukio-opiskelun kustannuksia laskettua ja nyt on aika satsata lukioihin. Isossa yksikössä kurssitarjonta on laadukkampaa, Kohtamäki perustelee.

Uudistuksen taustalla on ekaluokkalaisten määrän lasku Porissa, keskustan ja Pohjois- ja Länsi-Porin oppilasmäärien myönteinen kehitys sekä tavoite yhdistää koulujen rinnalle myös päiväkotien, kirjaston ja perusturvan palveluja.

Lukioiden osalta Kohtamäki katsoo, että suurlukio pitäisi lukiokoulutuksen vetovoimaisena ja mahdollistaisi entistä vahvemman kurssitarjonnan.

Suurlukio SAMKin viereen

Toimialajohtaja Kohtamäki esittää Porin nykyisten lukioiden eli Porin lyseon ja Porin suomalaisen yhteislyseon yhdistämistä yhdeksi oppilaitokseksi ensi vuosikymmenen puolenvälin paikkeilla.

Toimialajohtaja Esa Kohtamäki. Kuva: Antti Laakso / Yle

Yli 1 100 oppilaan Porin lukio sijoitettaisiin Satakunnan ammattikorkeakoulun kampuksen viereen pystytettävään uuteen rakennukseen. Poriin jäisi suurlukion lisäksi yksityinen ruotsalainen lukio.

Porin keskustaan muodostettaisiin samalla kolme yhtenäiskoulua, joissa olisi oppilaita ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan. Kampuksiksi nimetyt yhtenäiskoulut toimisivat nykyisten lyseon, yhteislyseon ja Kuninkaanhaan koulun tiloissa.

Yhtenäiskouluihin siirrettäisiin oppilaita alakouluista: Cygnaeuksesta, Uudeltakoivistolta ja Kalaholmasta. Nämä koulut lakkauttaisiin.

Cygnaeuksen yli 100-vuotias koulurakennus muutettaisiin kansalaisopiston, taidekoulun ja muun vapaan kansalaistoiminnan käyttöön. Tämä mahdollistaisi kauan kaivatun pääkirjaston laajennuksen.

Uudet tiet, uudet koulut

Toejoen ja Ruosniemen koulujen oppilaat puolestaan siirrettäisiin Pohjois-Porin uuteen yhtenäiskouluun. Toejoen ja Ruosniemen alakoulut lakkautettaisiin. Kaarisillan täyteen ahdetusta koulurakennuksesta siirrettäisiin oppilaita muualle, mutta koulu jatkaisi yhtenäiskouluna.

Ruosniemen koulu. Kuva: Katja Halinen / Yle

Uuden Pohjois-Porin yhtenäiskoulun rakentaminen vaatii Pohjoisväylän rakentamista loppuun. Samanlaista tienrakennustyötä on tehtävä Länsi-Porissa, jossa pitäisi rakentaa valmiiksi Länsiväylä. Tämän väylän varteen tulisi uusi yhtenäiskoulu. Molempien koulujen lähelle kaavotettaisiin lisää asuntoja.

Länsi-Poriin muodostettaisiin myös toinen yhtenäiskoulu nykyisen Länsi-Porin yläasteen tiloihin. Tällöin voitaisiin lakkauttaa Vähärauman ja Tuorsniemen alakoulut. Käppärän koulu jatkaisi toimintaansa.

Reposaari kiinni

Reposaaren koulun sivistysjohtajan ehdotus sulkisi, koska kouluun on vuosina 2019 ja 2021 tulossa vain yksi ekaluokkalainen. Oppilaat siirrettäisiin Meri-Porin yhtenäiskouluun Pihlavaan.

Enäjärven koulu saisi jatkoaikaa vuosiin 2022–2023 saakka, jolloin arvioitaisiin, onko alueella riittävästi oppilaita koulun jatkamiseen. Jos Enäjärvi lakkautetaan, puolet oppilaista siirretään Meri-Poriin ja puolet Kyläsaareen.

Meri-Porissa päiväkodit Enäjärvi, Uusiniitty, Onnenkivi ja Pihlajanmarja lakkautettaisiin ja Pihlavaan ja Kyläsaareen rakennettaisiin kaksi uutta päiväkotia.

Reposaaren koulun lakkauttaminen herättää tunteita. Kuva: Jari Laasanen / Yle

Laviassa aiotaan siirtää päiväkoti koulun yhteyteen. Herttuan ja Kallelan koulut yhdistettäisiin ja siirrettäisiin kokonaan lyseon kortteliin, jossa opiskelisi yhteensä noin 800 lasta ja nuorta. Koivulan erityiskoulu siirrettäisiin Itä-Porin yhtenäiskoulun yhteyteen.

Ahlaisten koulun ja päiväkodin huonokuntoisista rakennuksista luovuttaisiin, ja lapset siirrettäisiin kuudeksi vuodeksi hankittavaan siirtokelpoiseen tilaan. Osa oppilaista siirrettäisiin Noormarkun yhtenäiskouluun jo aiemmin kuin seitsemännellä luokalla.

Noormarkussa pienissä Kankaan ja Söörmarkun kouluissa tehtäisiin remonttia, ja oppilasmäärän kehitystä jäätäisiin tarkkailemaan.

Uudistus toisi säästöjä

Toimialajohtaja Esa Kohtamäen mukaan uudistuksessa rahaa säästyisi, koska vanhojen ja huonokuntoisten koulurakennusten remontointiin ei menisi rahaa ja osasta kiinteistömassasta voitaisiin luopua.

Porin lyseo. Kuva: Katja Halinen / Yle

Kohtamäen esityksen lisäksi koulujen palveluverkkoratkaisua selvittänyt työryhmä on laatinut Porin eri alueille myös vaihtoehtoisia ratkaisuja ja laskenut niiden kustannuksia.

Poliitikot voivat valita Kohtamäen ehdotuksen sijasta nykytilan säilyttämisen ja alueesta riippuen 1–3 muun vaihtoehdon välillä.

Poliittinen päätös maaliskuussa

Poliitikot tekevät ratkaisun kouluverkosta suunnitelman mukaan maaliskuussa Porin kaupunginvaltuustossa. Tarkoitus on aloittaa yksityiskohtaisempi suunnittelutyö heti valtuuston päätöksen jälkeen.

Porin suomalainen yhteislyseo. Kuva: Katja Halinen / Yle

Kovinta vääntöä on odotettavissa suurlukiosta ja keskustan kouluverkosta.

Osa Porin suomalaisen yhteislyseon ja Porin lyseon opettajista ja politiikassa vaikutusvaltaisista koulujen senioreista sekä myös nykyisistä oppilaista vastustaa yhdistämistä. Toisaalta Porin nuorisovaltuusto on tukenut suurlukiota.

Päätös poliitikkojen käsissä

Jos poliitikot päättävät hylätä suurlukion kokonaan ja jatkaa kahdella erillisellä lukiolla, siitä seuraisi heti muutoksia koko muuhun ehdotettuun koulupalapeliin. Isoja muutoksia koko pakettiin on pakko tehdä myös, jos poliitikot päättävät jättää rakentamatta yhtenäiskoulun Pohjois-Poriin.

Porin valtuusto päättää kouluverkosta suunnitelman mukaan maaliskuussa. Kuva: Antti Laakso / Yle

Vähemmän muuhun kouluverkkoratkaisuun vaikuttaa, jos kaupunginvaltuusto päättää hylätä Reposaaren koulun lakkauttamisen. Erityisesti vasemmistopuolueissa on ollut henkeä, ettei koulua pitäisi lopettaa.

Lisämausteen poliittiseen kädenvääntöön tuovat lähestyvät eduskuntavaalit. Kouluverkosta pitäisi tehdä ratkaisu vain alle kuukausi ennen kuin kansalaiset käyvät uurnilla valitsemassa kansanedustajat.

Viimeksi Porissa tehtiin iso kouluverkkoratkaisu keväällä 2014. Tuolloin päätettiin yhdistää lukioita ja sulkea pikkukouluja.

Esitys on luettavissa kokonaisuudessaan Porin kaupungin verkkosivuilta alueittain. Alla linkit esitykseen.