Työnantaja kuunteli sairaalan uupuneita hoitajia ja päätti palkata lisää väkeä: "Paikat pantiin hakuun kiireen vilkkaa"

Hoitajien luottamusmiehen mukaan toimenpiteet Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksessä eivät vielä ole riittäviä.

terveydenhoito
Ihmisiä istuu Iisalmen terveyskeskuksen päivystyksessä
Sakari Partanen/Yle

Kouvolassa sijaitsevan Pohjois-Kymen sairaalan päivystykseen palkataan lisää hoitajia.

Vuoden alussa Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksen tilanne oli jo pitkään ollut ylikuormittunut ja hoitajia oli liian vähän. Asiasta kanneltiin aluehallintovirastoon.

Kantelun mukaan henkilökuntaa on päivystyksessä ollut aivan liian vähän, ylitöitä tehdään paljon ja henkilöstö on uupumuksen partaalla.

Potilasturvallisuuden toteutuminen ja hoitohenkilökunnan jaksaminen huolestutti muun muassa hoitajien luottamusmiestä sekä päivystyksessä käynyttä asiakasta.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Kymsoten johtajaylihoitajan Hannele Mattilan mukaan päivystystä vahvistetaan nyt yhteensä seitsemällä hoitajalla.

Jo viime syksynä päivystykseen oli päätetty rekrytoida neljä hoitajaa lisää. Vuoden alussa päivystykseen on saatukin kolme uutta hoitajaa.

Lisäksi viime perjantaina päättyneessä haussa rekrytoidaan vielä yksi uusi hoitaja sekä kolme hoitajaa varahenkilöstöön.

– Hakijoita oli viime viikon keskiviikkona jo kymmenen. Kyllä me heistä täydennystä saamme, Mattila sanoo.

Työnantaja reagoi

Kantelun aluehallintovirastoon tehnyt Tehyn luottamusmies ja päivystyksen hoitaja Paula Werning on tyytyväinen, että työnantaja reagoi hoitajien viestiin.

Hän mainitsee perustetun työryhmän, jossa työnantaja ja työntekijät pohtivat yhdessä pidemmän tähtäimen ratkaisuja toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi olemassaolevasta varahenkilöstöstä kaksi hoitajaa on varattu pelkästään päivystyksen käyttöön, ja uusia paikkojakin on ollut avoinna.

– Eihän muutos hetkessä tapahdu. Jokainen tajuaa sen. Hyvä, että työnantaja reagoi, vaikka toimenpiteet eivät vielä tällä hetkellä ole riittäviä.

Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksessä työskentelee 49 hoitajaa.

– Saimme juuri uuden työvuorolistan, joka alkaa viikon päästä. Kyllähän siellä edelleen puutosvuoroja on, joissa työntekijän kohdalla lukee vain sijainen, Werning sanoo.

Werningin toive on, että aamu- ja iltavuoroihin saataisiin kumpaankin kaksi hoitajaa lisää ja yövuoroihin yksi.

– Valitettavasti kuormittavuus näkyy siinä, että potilaan saapumisesta päivystykseen voi mennä tunti tai puolitoista ennen kuin hoitaja ehtii ottaa hänet vastaan. Lisäksi menee liian pitkään, ennen kuin hoitaja ehtii toteuttaa lääkärien potilaille antamia hoito- ja lääkemääräyksiä, Werning kertoi tammikuun alussa.

Esimerkiksi kouvolalaisnainen jonotti pitkäaikaissairaan läheisensä kanssa päivystyksessä seitsemän tuntia joulukuun alussa, minkä jälkeen hän laati kantelun.

Plus miinus nolla?

Werning kuitenkin kritisoi jo tehtyjen rekrytointien luomaa mielikuvaa siitä, että tilanne olisi olennaisesti parantunut. Hänen kantansa on, että rekrytoinnit eivät ole olennaisesti lisänneet käsipareja.

– Yksi rekrytoiduista ei ottanut paikkaa vastaan lainkaan, kaksi heistä olivat jo meillä töissä, ja vaikka yhden uuden hoitajan saimme, eräs toinen lähti samoihin aikoihin pois. Se oli plus miinus nolla, Werning kertaa.

Mattilan mukaan vakinaista henkilöstöä on kuitenkin onnistuttu vahvistamaan.

– Pitää paikkaansa, että kaksi rekrytoiduista olivat päivystyksessä jo sijaisina. Niihin sijaisuuksiin on kuitenkin saatu jo uudet sijaiset.

Mattilan mukaan päivystyksessä tarvittava henkilöstön määrä on tammikuussa tarkistettu. Työnantajan vakaa tarkoitus on ollut rekrytoida lisää työntekijöitä.

– Olemme lisäämässä kaikkiaan seitsemän hoitajaa. Paikkoja pantiin hakuun kiireen vilkkaa, kun tilanne tuli ilmi, Mattila sanoo.

Selvityspyyntö

Aluehallintovirasto on pyytänyt Kymsotelta selvitystä päivystyksen kuormittuneisuudesta tehtyjen kantelujen vuoksi. Niihin Kymsoten on vastattava 8. helmikuuta mennessä.

Aluehallintovirasto on seurannut Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksen toimintaa jo jonkin aikaa. Avi otti päivystyksen seurantaan noin vuosi sitten, jolloin päivystys vuoden 2018 alusta siirtyi Kouvolan kaupungilta Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Carean vastuulle.

Tämän vuoden alusta Kymenlaakson kaikki terveys- ja sosiaalipalvelut koottiin uuden sote-kuntayhtymän Kymsoten alaisuuteen.

– Arvioimme saamamme vastauksen perusteella, onko meidän tarpeen käydä Pohjois-Kymen sairaalassa. Se vie oman aikansa, mutta uskoisin, että kevään aikana tulisi päätös asiaan liittyen, Etelä-Suomen aluehallintoviraston terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri kertoi Ylelle tammikuun alussa.