1. yle.fi
  2. Uutiset

Jämsäläiset haluavat mukaan ideoimaan palveluita

Kuntalaiskyselyn tulosten perusteella jämsäläiset haluaisivat kaupungin keräävän nykyistä enemmän kehitysideoita asukkailta.

Lyhyet
Läheltä
Yle

Jämsäläiset haluaisivat kaupungin keräävän nykyistä enemmän asukkailta kehitysideoita palveluiden parantamiseksi.

Tämä käy ilmi Jämsän asukkailleen toteuttamasta kuntalaiskyselystä. Kyselyn perusteella Jämsän tärkeimmät haasteet ovat muun muassa väestörakenteen muutos ja talouden epätasapaino.

Tärkeimpinä keinoina elinvoiman lisäämiseksi asukkaat pitävät yritystoiminnan tukemista ja työpaikkojen luomista, sekä kylien kehittämistä.

Kuntalaiskyselyyn vastasi 659 jämsäläistä.

Lue seuraavaksi