Syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta Hullu Poro Oy:n luvattomasta kaatopaikasta Levillä

Syyttäjän mukaan Hullu Poro Oy on pitänyt vuosien ajan laitonta kaatopaikkaa Kittilässä.

Levi
Hotelli Hullu poro Levillä
Miikka Miinala / Yle

KittiläLapin käräjäoikeus on alkanut käsitellä syytteitä ympäristön turmelemisesta Kittilän Levillä. Syytteessä ovat Hullu Poro Oy, sen omistaja Päivikki Palosaari sekä yhtiön kiinteistöpäällikkö. Oikeudenkäynnin on määrä kestää tiistaista torstaihin.

Kihlakunnansyyttäjä Ritva Pelttarin mukaan Hullu Poro Oy on pitänyt vuosien ajan laitonta kaatopaikkaa Kittilässä Ainola-nimisellä tilalla Könkään kylällä, noin 15 kilometrin päässä Levin keskustasta, ja turmelleet sen ympäristöä joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta.

Ainolan maaperästä on löytynyt noin 43 880 kiloa muun muassa rakennusjätettä, kyllästettyä puuta, ja yhdyskuntajätettä. Syyttäjän mukaan jätteitä on myös poltettu Ainolan lisäksi toisessakin paikassa.

Syyttäjä vaatii syytteessä oleville henkilöille ehdollista vankeutta. Lisäksi hän vaatii kaksikolle myös 6 999 euron korvausta rikoksen tuottamasta taloudellisesta hyödystä sekä Hullulle Poro Oy:lle vähintään 40 000 euron yhteisösakkoa.

Päivikki Palosaari on Hullu Poro Oy -konsernin ainoa omistaja. Matkailukonserniin kuuluvat Hullu Poro -hotellin lisäksi muun muassa Hullu Poro Areena, Hotelli Taivaanvalkeat sekä lukuisia ravintoloita. Yrityksen liikevaihto on ollut viime vuosina lähes 15 miljoonaa euroa vuodessa.

Tilan maaperästä löytyi muun muassa antimonia, arseenia ja elohopeaa

Ainolan maaperästä on löytynyt ohjearvot ylittäviä määriä antimonia, arseenia, elohopeaa, kadmiumia, kobolttia, kromia, kuparia, nikkeliä, vanadiinia sekä erilaisia hiilivetyjä.

Laiton kaatopaikka tuli Kittilän kunnan tietoon nelisen vuotta sitten. Syytteet koskevat Ainola-nimistä tilaa Kittilän Könkään kylällä. Poliisi kertoi vuonna 2016, että maa-alalla epäillään erilaisen jätteen polttamista ja hautaamista.

Kolmen henkilön osalta syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätöksen.

Kartta, johon merkitty Kittilä, Köngäs ja Inari.
Yle Uutisgrafiikka

Syytetyt kiistävät rikoksen

Hullu Poro Oy:n ja kahden syytetyn asiamies Jari Korhonen kiistää kaikki syytteet. Hänen mukaansa syytetyt henkilöt eivät ole menetelleet edes huolimattomasti, eikä maa-ainesten käsittelemisestä ole aiheutunut ympäristölle tai terveydelle erityistä vaaraa tai vahinkoa.

Päivikki Palosaari sanoo vastauksessaan, että viranomaiset ovat olleet tietoisia maa-ainesten säilyttämisestä Ainolassa vuodesta 1999 lähtien. Hänen mukaansa tilalla on säilytetty "puhdasta moreenia", eikä sinne ole haudattu mitään eikä toiminnasta ole aiheutunut haitallisia päästöjä ympäristöön.

Palosaari toteaa vastauksessaan, että Levillä on poltettu vähäisessä määrin kuivaa puuainesta ja risuja sekä muuta materiaalia.

Lue lisää

Päivikki Palosaarelle syyte ympäristörikoksesta – Epäily: Hullu Poron jätteitä poltettu ja haudattu laittomasti Kittilässä

Levin Hullu Poro -yhtiössä epäillään jätteiden dumppaamista maastoon – vastaavista rikoksista on aloitettu tänä vuonna Lapissa useita esitutkintoja

Levin matkailuyrittäjän Päivikki Palosaaren esitutkinta laittomasta kaatopaikasta valmistunee toukokuussa