"Tilanne ei ole valitettavasti muuttunut" – valituksetkaan eivät auta, kun kotihoidossa työskentelevät yrittävät ehtiä kodista toiseen

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä kotihoidon ongelmia on yritetty ratkoa muun muassa lisäämällä etähoitoa. Ammattiliiton mielestä väkeä pitäisi palkata vielä lisää.

kotihoito
Eksoten kotihoito
Ammattiliitto Superin saamien tietojen mukaan Eksote ei huomioi hoitajien työajoissa työmatkoja ja siirtymiä potilaalta toiselle. Kuva viime kesältä, jolloin Super kanteli Eksoten kotihoidon tilasta eduskunnan oikeusasiamiehelle.Mikko Savolainen / Yle

Kotihoidon asiakas Jouko Kattelus mittaa itseeltään verensokeriarvonsa. Mittaus ei onnistu ensiyrittämällä, mutta lähihoitaja Lasse Holm neuvoo miestä rauhallisesti videoyhteyden kautta.

Videoyhteyden kautta tehtävä etäkotihoito on lisääntynyt. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote tekee päivittäin noin 320 kotihoitokäyntiä videoyhteyden kautta.

– Kun menemme paikan päälle, siellä on aamupalaa, pedin petausta, roskien viemistä ja kymmentä muuta asiaa. Etäyhteydessä sinulla on pelkästään se asiakas. Ei ole mitään tekosyytä olla huomioimatta asiakasta. Asiakas on se päätähti, kuvailee lähihoitaja Lasse Holm etähoidon hyviä puolia.

Etäpalvelu on Eksoten yksi keino helpottaa kotihoitajien isoa työmäärää, josta se sai sapiskaa viime kesänä. Tuolloin Eksoten kotihoidossa nousi esiin ongelmia: hoitajilla jatkuva kiire, lääkkeitä annetaan asiakkaalle liian aikaisin tai myöhään ja hoitajat eivät ehdi pitämään taukojaan.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer teki kesällä 2018 kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle ja valvontapyynnön aluehallintoviranomaiselle eli aville Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri kotihoidon tilasta.

Vartin aikaisemmin töihin

Ongelmat ovat Eksoten mukaan helpottaneet.

– Toivottavasti ollaan saatu muutosta parempaan. Aika monellakin tavalla ollaan puututtu meidän ongelmakohtiin eli kuormittavuuteen ja palvelujen oikea-aikaisuuteen, sanoo kotihoidon vs. palvelupäällikkö Helena Heikkilä Eksotesta.

Heikkilän mukaan kotihoitoa on yritetty parantaa lisäämällä etäkäyntejä, aamun työvuorojen aikaistamisella ja ostopalveluita lisäämällä.

Lähihoitaja käy kotihoidon asiakkaan kanssa videopuhelua
Lähihoitaja Lasse Holm katsoo kotihoidon asiakkaan insuliiniarvot videoyhteyden välityksellä.Mikko Savolainen / Yle

Vuoden 2018 lopussa Eksote alkoi ostaa kotihoitopalveluita yksityisiltä yrityksiltä. Ostojen tarkoitus on vähentää kotihoitajien kiirettä ja saada lisää väkeä töihin.

Päivän kiireisimmät tunnit kotihoidossa ovat aamuisin. Työtaakan helpottamiseksi aamuvuoroja on aikaistettu vartilla, mikä on mahdollistanut 85 hoitokäyntiä lisää.

– Työvuoron aikaistuminen auttaa palvelun oikeanaikaistamiseen eli siihen, ettei asiakkaan tarvitsisi odottaa aamupalaa liian pitkään, kertoo kotihoidon vs. palvelupäällikkö Helena Heikkilä Eksotesta.

Ammattiliitto Super on kuullut työntekijöiltä, että vartin aikaistus työaikaan on helpottanut kiirettä.

– Aamukiire helpottaa, kun työvuorot aloitetaan 15 minuuttia aikaisemmin, kertoo SuPerin pääluottamusmies Katja Laitinen.

Vaikka Eksoten on uudistuksia tehnyt, ei ammattiliitto SuPer ole tyytyväinen.

Työtä edelleen liian paljon

Eksoten kotihoidon vs. palvelupäällikkö Helena Heikkilä laskee, että hoitaja käy 7,5 tunnin työvuoronsa aikana keskimäärin 13 asiakkaan luona. Keskimääräinen viipymä yhden asiakkaan luona on 18 minuuttia.

Mutta on myös päiviä, jolloin hoitaja käy 25 asiakkaan luona. SuPerin pääluottamusmies Katja Laitinen on kuullut kotihoidon työntekijöiltä, että Eksote ei huomioi työvuoroissa siirtymäaikoja asiakkaalta toiselle. Ammattiliitto onkin huolissaan tästä niin sanotun välittömän työajan määrästä.

– Tilanne ei ole valitettavasti muuttunut eli välittömät työajat on todella korkeita. Välittömässä työajassa ei huomioida siirtymäaikoja asiakkaalta toisen asiakkaan luo ollenkaan, pääluottamusmies Katja Laitinen sanoo.

– Me pyrimme, että välittömän työajan osuus on noin 60 prosenttia työajasta, mutta yksittäisissä työvuoroissa tämä ei välttämättä aina toteudu, sanoo Eksoten kotihoidon vs. palvelupäällikkö Helena Heikkilä.

– Välittömät työajat ovat neljästä ja puolesta tunnista jopa seitsemään tuntiin. Ne on liian paljon, jatkaa Laitinen.

Eksoten kotihoidon vs. palvelupäällikkö Helena Heikkilän mukaan vuoden alun sairaslomasuma on myös rokottanut kotihoitoa.

– Nyt eletään talven tautisinta aikaa ja meidänkin henkilöstö sairastaa. Äkillisiin poissaoloihin ei ole aina saatu sijaisia, ja sellaisina päivinä voi välitön työaika voi nousta yli kuuteen tuntiin.

Nainen työntää rollaattoria
Kotihoidon asiakkaat ovat hyvin erikuntoisia. Toiset tarvitsevat apua kerran päivässä, toiset taas usean kerran vuorokaudessa.Henrietta Hassinen / Yle

600 töissä kotihoidossa – Ammattiliitto: "Tällä määrällä ei pärjätä"

Ammattiliitto SuPerin pääluottamusmiehen mukaan paras keino helpottaa kotihoidon arkea, olisi palkata lisää työntekijöitä.

Eksoten kotihoidon vs. palvelupäällikkö Heikkilä toteaa, että henkilöstöä on lisätty.

– Kahden viime vuoden aikana Eksoten kotihoitoon on lisätty runsaasti henkilöstöä. Tälle vuodellekin on varaus saada ihan reilusti lisää työntekijöitä.

Eksoten kotihoidossa työskentelee 600 ihmistä. He tekevät päivittäin 4 000 hoitokäyntiä.

– Tällä määrällä ei pärjätä, sanoo ykskantaan pääluottamusmies Laitinen.

– Ottaisimme tällä hetkellä enemmänkin työntekijöitä. Kaikkia paikkoja, joita olemme laittaneet auki, ei ole saatu ihan heti täytettyä, kertoo Heikkilä.

Heikkilän mukaan rekrytoinnin ongelmissa on kyse yleisestä hoitajapulasta. SuPerin Katja Laitinen sanoo syyn olevan hoitajapula ja Eksoten kotihoidon maine.

– Jos jollain keikkalaisella on huonot kokemukset kotihoidosta, ei hän sinne enää välttämättä uudelleen tule. Kyllä pitäisi saada imagoa nostettua ja kotihoidon laatu parannettua, kyllä sitten työntekijöitäkin löytyisi, sanoo Laitinen SuPerista.

Ammattiliitto: ei vastaa vaatimuksia

SuPerin mielestä Eksoten kotihoito ei täytä lakien ja asetusten vaatimuksia. Työntekijöillä on jatkuvaa kiireettä, eivätkä työntekijät ehdi sijaisten puuttuessa tekemään työtään riittävän hyvin.

– Aluehallintovirasto avi on vaatinut työnantajalta eli Eksotelta toimenpiteitä asian korjaamiseksi. Nyt odotellaan, mitä toimenpiteet tuovat tullessaan, sanoo pääluottamusmies Katja Laitinen SuPerista.

Eksoten Heikkilä vakuuttaa, että parannustoimia on tehty.

– Kaiken edellä mainitun lisäksi toiminnanohjausjärjestelmäämme on kehitetty. Se tarkoittaa sitä, että panostamme siihen, miten 4 000 vuorokautista hoitokäyntiä on jaettu hoitajille. Siinä kuuntelemme työntekijöitä. Sitten meillä on Eksoten varahenkilöstön lisäksi kotihoidon oma resurssipooli, jossa on 55 työntekijää äkillisten poissaolojen sijaistamiseen, listaa kotihoidon parannusta Heikkilä.

Heikkilän mukaan kotihoitoa yritetään parantaa nyt monipuolisesti. Hän nostaa etäkäynnit lähes ratkaisevaan asemaan kotihoidon tehokkuuden nostamisessa.

– Digitaalisuuden kehittyessä meillä on tulevaisuudessa reaaliaikainen tieto asiakkaan voinnista ja mittauksista. Tulevaisuudessa meillä voi olla yhä lisää etälaitteita asiakkaan tilan seurantaan, jotta voidaan kohdentaa meidän käyntejä ja oikea-aikaistaa niitä, toivoo vs. kotihoidon palvelupäällikkö Helena Heikkilä Eksotesta.

Lähihoitaja käy kotihoidon asiakkaan kanssa videopuhelua
Kotihoidon asiakas Jouko Kattelus mittaa insuliininsa kotihoitajan seuratessa toimia etänä.Mikko Savolainen / Yle

Etäpalvelulla kohti parempaa?

Etäpalvelu on yksi tapa helpottaa hoitajien työn kuormittavuutta.

– Jos tavallista kenttätyötä tekevä hoitaja tekee maksimissaan 25 käyntiä työvuoronsa aikana, etäsoittaja kerkeää tehdä 35, jopa 40 käyntiä vuorossaan, kertoo Heikkilä.

Etähoidon mahdollistavia laitteita on 230:lla Eksoten kotihoidon asiakkaalla. Kotihoidon palvelupäällikkö Heikkilän mukaan laitekantaa tullaan tulevaisuudessa lisäämään ja asiakkaita saamaan lisää etähoidon piiriin.

Tekniikka ei tuota ikäihmisille suuria ongelmia.

– Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin olla laitteen ääressä. Me otamme yhteyden ja yhteys aukeaa automaattisesti, kertoo lähihoitaja Lasse Holm.

Etäyhteyden kautta hoitaja voi muistuttaa lääkkeiden otosta, auttaa veriarvojen mittaamisessa tai esimerkiksi jumpata asiakkaansa kanssa.

Lähihoitaja käy kotihoidon asiakkaan kanssa videopuhelua
Eksotella on neljä hoitajaa aamuisin ja iltaisin hoitamassa etäkäyntejä.Mikko Savolainen / Yle

Lähi- ja perushoitajaliitto SuPer pitää etäkäyntejä hyvänä hoitajien kuormituksen vähentämiseksi.

– Etäpalvelut ovat tulevaisuutta, ja ne tulevat varmasti lisääntymään, sanoo pääluottamusmies Katja Laitinen SuPerista.

Tulevaisuudessa etäkäyntejä suunnitellaan hyödynnettävän myös yksinäisyyden ehkäisyssä.

– Nyt vielä etäkäynnit korvaavat tavallisia hoitokäyntejä, mutta tulevaisuudessa etäyhteyden kautta voisi olla virtuaalisia ruokailu- tai jumpparyhmiä. Sen kautta voisi osallistua konsertteihin ja muihin kulttuuritapahtumiin, kertoo Eksoten kotihoidon vs. palvelupäällikkö Helena Heikkilä etäyhteyden mahdollisuuksista.