Pihlajalinna mittaa julkisen terveyspalvelun rajoja: saako toiseen kuntaan mennä ilman sopimusta? "Kyllä tämä on merkittävä ennakkotapaus"

Hattulan ja Lopen kunnat ovat ymmällään Pihlajalinnan aikeista järjestää julkista terveydenhuoltoa Lopella.

Kotimaa
Pihlajalinnan tilat Lopella
Pihlajalinnalla on jo tilat Lopen keskustassa, mutta toistaiseksi sieltä ei saa Pihlajalinnan lupaamaa julkista kiireetöntä hoitoa.Timo Leponiemi / Yle

Loppi on ennakkotapaus, jossa punnitaan se, voiko Pihlajalinna yksityisenä terveysfirmana tuoda Hattulan kunnan nimissä julkiset terveyspalvelut Lopelle – ilman, että kunnat ovat sopineet asiasta.

Pihlajalinna ryhtyi tammikuun alussa markkinoimaan Hattulan terveyspalveluita Lopella. Se ilmoitti tarjoavansa kiireetöntä hoitoa Lopen keskustassa niille loppilaisille, jotka valitsevat terveyspalvelujen tuottajaksi Hattulan Terveyden. Pihlajalinna tuottaa Hattulan kunnan terveyspalvelut ja käyttää siellä nimeä Hattulan Terveys.

Kokeileeko Pihlajalinna kepillä jäätä?

Pihlajalinnan suunnitelmat tulivat Hattulan ja Lopen kunnille täytenä yllätyksenä. Pihlajalinnan tarjous koskee julkisia terveyspalveluita. Kuntien mielestä nykylainsäädäntö ei anna mahdollisuutta tarjota näitä palveluja toiseen kuntaan ilman kuntien välistä sopimusta.

Hattulan ja Lopen kunnat sekä terveyskeskuskuntayhtymä haluavatkin nyt selvityttää, onko Pihlajalinnan toiminta lainmukaista.

– Me olemme keskustelleet ministeriön virkamiehen ja Valviran edustajien kanssa. Molemmilta on tullut sellainen näkemys, ettei se olisi tässä muodossaan lain mukaan tällä hetkellä mahdollista, sanoo Hattulan kunnanjohtaja Katariina Koivisto.

Koivisto on tyytyväinen niihin palveluihin, joita Pihlajalinna Hattulassa tarjoaa. Jos toiminta laajenee Lopelle, hattulalaisten palvelut eivät saa huonontua, korostaa Koivisto.

Valtakunnallinen ennakkotapaus

Sosiaali- ja terveysministeriö seuraakin Lopen tapausta kiinnostuneena. Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Maria Porko kertoi jo aiemmin, että toiminta ei ole tällä tavalla mahdollista. Myös seudun julkisessa terveydenhuollossa tilanne on hämmentänyt.

– Eihän tämmöistä järjestelyä ole toteutettu missään päin Suomea. Sen takia onkin tärkeätä, että tämän laillisuus selvitetään, jotta tästä saadaan ohjeet jatkoa ajatellen. Kyllä tämä on merkittävä ennakkotapaus, katsoo yhtymäjohtaja Jussi Savola Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymästä.

Yhtymäjohtaja Jussi Savola
Yhtymäjohtaja Jussi Savola pitää Pihlajalinnan toimintaa Lopella valtakunnallisena ennakkotapauksena, jonka lainmukaisuus on selvitettävä.Timo Leponiemi / Yle

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä tarjoaa julkiset terveydenhuoltopalvelut Riihimäellä, Hausjärvellä ja Lopella. Jos Hattulan Terveys antaa julkista terveydenhoitoa Lopella, epäselvyyttä on siitä, kuka hoitokustannukset maksaa.

Hattulan kunnanjohtaja Katariina Koivisto on ilmoittanut, ettei loppilaisten potilaiden laskutukseen voida käyttää Hattulassa käytössä olevaa potilastietojärjestelmää. Riihimäen seudun terveyskeskus puolestaan aikoo riitauttaa mahdolliset hoitolaskut. Tällä hetkellä Lopen kunta maksaa terveyskeskukselle asukaslukuun suhteutetun osuuden loppilaisten hoidoista.

Lopella vain kiireetöntä hoitoa

Pihlajalinnan Väli-Suomen liiketoimintajohtaja Teija Kulmala pitää ainoana epäselvänä asiana sitä, voidaanko osa perusterveydenhuollon palveluista tarjota myös fyysisenä lähipalveluna Lopella.

Lopella julkisia lääkärin palveluja ei ole ollut tarjolla enää moneen vuoteen, kun Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä keskitti toimintaansa Riihimäelle. Tällä hetkellä terveyskeskus tarjoaa Lopella vain hammaslääkärin ja neuvolan palvelut.

Maaliskuussa Lopella tosin alkaa kolmen kuukauden kokeilu, jossa Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymän lääkäri ottaa vastaan iäkkäitä pitkäaikaissairaita vuosikontrolleja varten kahtena päivänä viikossa.

Hattulan Terveyden lupaus terveyspalveluista koskee vain kiireetöntä hoitoa. Hattulan Terveyden asiakkaina loppilaiset joutuisivat hakemaan esimerkiksi suun terveydenhuollon ja neuvolan palvelut Hattulasta. Sinne on paljon pidempi matka kuin terveyskeskuksen palveluihin Riihimäellä, huomauttaa yhtymäjohtaja Savola.

Lainmukaisuus selvitetään

Hattulan ja Lopen kunnat, terveyskeskuskuntayhtymä ja Pihlajalinna sopivat maanantaina pidetyssä yhteisessä kokouksessa, että Hattulan kunta selvityttää Hattulan Terveyden toiminnan lainmukaisuuden.

Pihlajalinnalla on jo Lopen keskustassa toimitilat, jossa se tarjoaa nyt työterveyspalveluita, mutta luvattua kiireetöntä hoitoa sieltä ei ainakaan toistaiseksi saa.

Pihlajalinna on kertonut, että kymmenkunta loppilaista on ilmoittanut vaihtavansa terveyspalveluiden tuottajakseen Hattulan Terveyden. Kun toiminnan lainmukaisuus on kyseenalainen, heidän vaihtoilmoituksiaan ei ole toistaiseksi toimitettu sen paremmin Hattulaan kuin Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymälle.