Saamelaisten itsemääräämisoikeutta loukkaava KHO:n päätös halutaan purkaa – Asiantuntija: "Korkeimman hallinto-oikeuden harha-askel"

Tänään vietettävän saamelaisten kansallispäivän alla Suomen saamelaiset saivat merkittävää oikeudellista tukea YK:n ihmisoikeuskomitealta.

Suomen saamelaiskäräjät
Sámediggi
Vesa Toppari / Yle

Viime viikolla YK:n ihmisoikeuskomitea julkisti päätöksen, jonka mukaan Suomen valtio loukkaa saamelaisten itsemääräämisoikeutta. Komitean mukaan loukkauksen teki korkein hallinto-oikeus KHO vuonna 2015, kun se antoi saamelaiskäräjävaalien ääni- ja vaalioikeuden kymmenille henkilöille, jotka eivät saamelaiskäräjien itsensä mukaan ole saamelaisia.

Saamelaiskäräjien puheenjohtajan Tiina Sanila-Aikion mukaan YK:n päätös on tärkeä.

– Se, mitä saamelaiset ovat jo kymmeniä vuosia sanoneet omista asioistaan ja itsemääräämisoikeudestaan niin on nyt YK:n yhden ylimmän elimen suulla vahvistettu, sanoo Sanila-Aikio.

Saamelaiset tulevat vaatimaan, että KHO purkaa YK:n arvostelemat päätökset. Saamelaiskäräjien hallitus on päättänyt aloittaa purkuhakemusten valmistelun.

Saamelaiskäräjillä on 21 jäsentä ja vain muutama heistä pitää YK:n päätöstä vääränä.

YK:n päätös vahva viesti

Asiantuntijan mukaan YK:n päätös on selkeä viesti korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja Suomen valtiolle.

– Korkeimman hallinto-oikeuden harha-askel tässä suhteessa on, että se on aivan liikaa käynyt mestaroimaan asiaa, joka kuuluisi nimenomaan saamelaisille alkuperäiskansana itsensä päätettäväksi. Ketkä ovat saamelaismääritelmän piirissä, on saamelaisten itsensä päätös, sanoo valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta.

Ojasen mukaan komitean ratkaisu antaa hyvän perustan hakea KHO:lta päätösten purkua. Suomessa tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen purkukynnys on korkea eikä Ojanen halua arvioida lopputulosta.

Ojasen mukaan YK:n päätös vaatii Suomea muuttamaan saamelaiskäräjälakia niin, että alkuperäiskansan itsemääräämisoikeus ääni- ja vaalioikeusasiassa toteutuu tulevaisuudessa.

Ulkoministeriön ihmisoikeusasiain yksikönpäällikkö Krista Oinonen on lainuudistuksen osalta samoilla linjoilla.

– Ihmisoikeuskomitea hyvin suoraan viittaa siihen, että Suomen tulee tarkastella saamelaiskäräjistä annetun lain kolmatta pykälää, jossa on edellytykset, joilla pääsee saamelaiskäräjien vaaliluetteloon, sanoo ulkoministeriön ihmisoikeuspäällikkö Krista Oinonen.

Oinosen mukaan nykyinen hallitus teki ”valtavan suuren työn” saamelaiskäräjälain uudistamiseksi, mutta valitettavasti vielä ei löytynyt yhteisymmärrystä, jolla esitys olisi voitu antaa eduskunnalle. Oinonen arvioi asian tulevan esille myös tulevassa hallituksessa.

Suomen valtion pitää ilmoittaa YK:n ihmisoikeuskomitealle puolen vuoden kuluessa mihin toimiin se komitean moitteiden vuoksi ryhtyy.