Asiantuntijat: Olkapään avarrusleikkaukset ovat terveydenhuollon voimavarojen tuhlaamista – ei ole hyötyä kivusta kärsiville

Suomessa tällaisia olkapääleikkauksia on tehty vuosittain tuhansia.

leikkaushoito
Ultraäänikuvaus olkapäälle
Tutkimusten mukaan leikkauksesta ei ole apua olkalisäkkeen alaisesta kivusta kärsiville. Hoidoksi suositellaan fysioterapiaa. Tässä kuvataan olkapäätä ultraäänellä. AOP

Olkalisäkkeen alainen kipuoireyhtymä on yleisin olkakivun muoto. Siitä on käytetty myös nimityksiä olkapään pinneoire tai ahdas olkapää.

Vaivaa on kauan hoidettu olkapään avarrusleikkauksella. Kansainvälisen asiantuntijapaneelin mukaan leikkauksesta ei kuitenkaan ole hyötyä olkalisäkkeen alaisesta kivusta kärsiville potilaille.

Asiantuntijapaneeli on nyt julkaissut The British Medical Journalissa (siirryt toiseen palveluun) olkalisäkkeen alaisen kipuoireyhtymän hoitoa koskevan suosituksen, joka asettuu vahvasti kirurgista hoitoa vastaan.

Suosituksen taustalla ovat tutkimukset, joissa leikkaushoidon hyödyllisyyttä ei ole pystytty osoittamaan, sekä vastikään julkaistu systemaattinen katsaus ja meta-analyysi aiheesta.

– Niiden mukaan vaivan pitkän aikavälin ennuste on useimmiten hyvä eikä leikkaus tuo hyötyä kuntoutukseen nähden, katsauksen tekemistä johtanut HUS:in ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Tuomas Lähdeoja sanoo.

Toissa vuonna Suomessa tehtiin lähes 3 000 avarrusleikkausta

Tuomas Lähdeojan mukaan Suomen kannalta uusi suositus on kiinnostava sen vuoksi, että meillä näitä avarrusleikkauksia tehdään poikkeuksellisen paljon väestöön suhteutettuna.

– Leikkausmäärät ovat kyllä viime vuosina laskeneet, mutta vuonna 2017 niitä kuitenkin tehtiin vajaat 3 000, ja olkalisäkkeen avarrus oli kahdeksanneksi yleisin tuki- ja liikuntaelimistön leikkaus.

Meillä annettiin jo vuosi sitten suositus olkapään alaisen kivun leikkaushoidon välttämisestä. Siinäkin katsottiin, että olkalisäkkeen avarrusleikkaus ei tuota lisähyötyä fysioterapeutin ohjaamaan harjoitteluun. Suositus perustui Suomessa, Tanskassa ja Norjassa tehtyihin tutkimuksiin.

Leikkauksella vain lumevaikutus

Asiantuntijapaneelin mielestä nyt on olemassa vahva näyttö siitä, että leikkaushoidolla on ainoastaan lumevaikutus olkalisäkkeen alaisen kivun hoidossa. Tämän takia he suosittelevat, että näiden potilaiden leikkaushoidosta pitäisi luopua.

Asiantuntijat muistuttavat että leikkaushoidossa on aina riskinsä. Lisäksi he pitävät näiden leikkausten tekemistä terveydenhuollon voimavarojen tuhlaamisena.

Asiantuntijoiden mukaan varsinaista tehokasta hoitoa tähän vaivaan ei mahdollisesti edes ole, vaan vaiva paranee ajan myötä itsekseen.

Suosituksen laatineeseen paneeliin kuului lääketieteen asiantuntijoiden lisäksi potilaita, joille tämä leikkaus on tehty. Suomesta mukana oli Tuomas Lähdeojan lisäksi kirurgian ja käsikirurgian erikoislääkäri Teemu Karjalainen.

Lue myös:

Suomessa tehdään tuhansia tarpeettomia olkapääleikkauksia – Suomalaistutkijat: Olkalisäkkeen avarrusleikkauksesta ei ole hyötyä