Oulun kaupunki hakee valtiolta yli kahta miljoonaa euroa seksuaalirikosten ehkäisemiseksi

Oulun kaupunki on laatinut kuusikohtaisen toimenpideohjelman, jolla pyritään ehkäisemään seksuaalirikoksia.

Oulun seksuaalirikosepäilyt
oulun kaupungintalo
Matias Sieppi / AOP

Oulussa aiotaan rakentaa uusi malli seksuaalirikosten ehkäisemiseksi. Valtiovarainministeriöltä haetaan runsaan 2,3 miljoonan euron rahoitusta tarvittaviin toimenpiteisiin.

Hakemus toimitettiin ministeriön lisäksi myös pääministeri Juha Sipilälle. Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajalan mukaan rahoitushakemus on tarkoitus käsitellä ripeällä aikataululla.

– Pääministeri Juha Sipilä oli yhteydessä hakemuksen saatuaan ja totesi, että se käsitellään mahdollisimman pian.

Töitä tehdään nuorten kanssa ja keskuudessa

Toimenpideohjelman mukaan rahaa käytettäisiin muun muassa lasten ja nuorten parissa työskentelevien koulutuksen ja osaamisen vahvistamiseen.

– Lasten ja nuorten kanssa avoin keskustelu, kuuntelu ja arjessa mukana oleminen on parasta työtä, jolla pyritään ennaltaehkäisemään ongelmia, kaupunginjohtaja Päivi Laajala sanoo.

Yksi osa nuorten kanssa tehtävää työtä olisiuusi nuorten kohtaamispaikka, jossa olisivat läsnä myös nuoriso-, mielenterveys- ja päihdepalvelut, seurakunnat ja eri järjestöjä.

Nuoret halutaan mukaan kohtaamispaikan suunnitteluun. Yhtenä tavoitteena on aktivoida nuoria kehittämään ratkaisuja somen turvalliseen käyttöön.

Rahaa käytettäisiin myös uudenlaiseen liikkuvaan tukityöhön. Asiantuntijat tekisivät käytännön työtä häirintä- ja kriisitilanteisiin liittyen, kun lapset ja nuoret tarvitsevat apua ja tukea.

Apua tarjottaisiin myös nuorten itsetunnon vahvistamiseen. Yläkoululaisten kanssa tehdään media- ja koulutustyötä, jossa nuoret pääsevät kertomaan omia videotarinoitaan.

– Olemme pyrkineet miettimään, miten voisimme huomioida media- ja some-puolen. Monesti me aikuiset elämme erilaisessa maailmassa kuin nuoret, Laajala arvioi.

Myös viranomaiset ja vanhemmat halutaan mukaan

Oulun kaupunki hakee rahoitusta myös työntekijöiden ja asiantuntijoiden osaamisen kehittämiseen. Lasten ja nuorten parissa työskenteleville järjestetään koulutusta seksuaalirikosten tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi.

Tukea tarjotaan lisäksi vanhemmille ja viranomaisille. Vanhemmille järjestetään ohjausta, neuvontaa ja alueellisia koulutuksia, joissa kiinnitetään huomiota myönteiseen lapsi-aikuinen-suhteeseen.

Eri viranomaisten laajalla yhteistyöllä pyritään vähentämään seksuaalirikoksia kokonaisuudessaan. Tavoitteena on ehkäistä niin maahanmuuttajien kuin kantasuomaistenkin tekemiä seksuaalirikoksia.

Kaupunginjohtaja Päivi Laajalan mukaan käytännön toimet on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian, ja niistä toivotaan pysyvää apua.

– Arvioimme pidemmällä aikavälillä, mikä on järkevää jättää pysyväksi toiminnaksi. Se on ilman muuta lähtökohtamme.

Ministereiltä tukea Oululle

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala kertoi aikaisemmin Ylelle, että Oulun kaupunki aikoo hakea kriisitukea valtiolta. Laajala tapasi tammikuun puolivälissä muun muassa sisäministeri Kai Mykkäsen ja pääministeri Juha Sipilän Oulun epäiltyjen seksuaalirikosten tiimoilta.

Sisäministeri Mykkänen kertoi aikaisemmin Ylelle, että Oulu on oikeutettu tukeen, vaikka sen seksuaalirikosmäärät eivät poikkea muista isoista kaupungeista.

Hän pitää Oulussa ilmitullutta vyyhtiä poikkeuksellisen pöyristyttävänä ja turvallisuuden tunteeseen iskevänä.

– Emme voi osoittaa kylmyyttä oululaisille. On yhteinen asia, että turvallisuuden tunne pysyy hyvänä koko maassa ja sen vuoksi Oulua täytyy tukea erityisesti, Mykkänen kommentoi Ylelle tammikuussa.

Ministerin mukaan Oulussa tehtävä työ seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi palvelee myös muita kaupunkeja.

Lue myös:

"Tämä on kriisitilanne" – Järkyttynyt kaupunginjohtaja vaatii Oulun seksuaalirikosepäilyjen jälkihoitoon valtion tukea

Oulun seksuaalirikostutkinnoista puolet syyttäjälle helmikuussa – Näin Suomea järkyttäneet tutkinnat ovat edenneet