Stora Enso tekee Imatran tehtailla uudistuksia 16 miljoonalla eurolla

Yhtiö varautuu investoinneilla tiukentuviin ympäristölupavaatimuksiin ja parantaa kemikaaliturvallisuutta.

Stora Enso
Stora Enson Kaukopään tehdas
Emma Pietarila/Yle

Metsäyhtiö Stora Enso uusii sellutehtaan lipeä- ja öljyvarastosäiliöitä, voimalaitoksen kaasukattiloiden polttimia ja vähentää kuorikattilan typenoksidien päästöjä Imatralla.

Investointeihin menee 16 miljoonaa euroa.

Imatran tehtaiden neljälle kaasukattilalle tulee mukaan uudet vähäpäästöiset polttimet.

Kuorikattilalle puolestaan asennetaan laitteisto, jonka avulla savukaasuista pystytään poistamaan kemiallisesti typenoksideja.

Yhtiön mukaan kuorikattilaa myös modernisoidaan siten, että se tuotanto on entistä tasaisempaa ja päästöt ilmaan vähenevät. Yhtiö arvioi Imatran tehtaiden typendoksidipäätöstöjen vähenevän noin kymmenen prosenttia.

Kaasukattilat ja kuorikattila tuottavat Imatran tehtaille polttoaine-energiaa.

Stora Enso rakentaa myös sellutehtaalle uudet mustalipeän ja raskaan polttoöljyn varastosäiliöt. Uudet säiliöt rakennetaan Kaukopään tehdasalueen ja Karjalantien väliselle metsäalueelle. Alue kaavoitetaan tehdasalueeksi. Uudet säiliöt on varustettu kaksoissuojattuilla turva-altailla.

Edellä mainitut investoinnit tehdään vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Yhtiö varautuu investoinneilla tiukentuviin ympäristölupavaatimuksiin sekä parantaa kemikaaliturvallisuutta.

Artikkeliin korjattu tieto varastosäiliöiden sijoituspaikasta 7.2.2019 kello 14.42. Säiliöt tulevat tehdasalueen ja Karjalantien väliin, ei tehdasalueen ja moottoritien väliin. Stora Enso tiedotti sijoituspaikasta aluksi virheellisesti.