Päiväkodeissa kärsitään hoitajapulasta – pätevyyksistä joudutaan tinkimään

Lisää hoitajia tarvittaisiin sekä yksityisiin että kunnallisiin päiväkoteihin.

päivähoito
Lapsia päiväkodissa.
Maija Mokkila / Yle

Vanhustenhoidosta alkanut kuohunta on levinnyt nyt päiväkoteihin. Keskiössä viime päivinä on ollut yksityisen Touhula päiväkotiketjun hoitohenkilökunnan vähyys. Hoitajapula ei kuitenkaan koske vain yksityisiä päiväkoteja, vaan on laajempi ongelma.

– Ymmärrän hyvin näiden yksityisten hoitajapulan, koska olemme kunnan puolella ihan samassa tilanteessa. Kun olen puhunut ympäri valtakuntaa kollegojen kanssa, niin sama tilanne on joka puolella, kertoo Vaasan kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Merja Martin.

Erityisesti pulaa on lastentarhaopettajista. Esimerkiksi ennen joulua Vaasan varhaiskasvatuksen opettajan sijaisina toimi 20 epäpätevää henkilöä.

– Lyhytaikaisissa sijaisuuksissa joudumme ottamaan kouluttamatonta henkilökuntaa. Silloin lähinnä varhaiskasvatuksen opettajaksi siirtyy vakituinen henkilö päiväkodista ja ulkopuolinen otetaan lastenhoitajan paikalle, Martin kertoo.

Kunnallisella ja yksityisellä puolella eri ongelmat

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston mukaan yksityisissä ja julkisissa päiväkodeissa hoitajapulasta seuraa erilaisia ongelmia.

Julkisella puolella ongelmia aiheuttaa varsinkin suuremmissa kunnissa ryhmäkoot ja aikuinen-lapsi -suhdeluvut.

Pienemmissä kunnissa esiin nousevat erityisesti hoitohenkilökunnan kelpoisuusvaatimukset. Kunnallisille päiväkodeille haasteita tulee myös nopeasti kasvavista lapsimääristä.

– Kunnissa pitää perustaa hyvinkin nopeasti päiväkoteja ja varhaiskasvatuspaikkoja. Silloin olemassa olevat päiväkodit ovat aivan täynnä ja välillä laittomasti ylitäynnäkin. Silloin täytyy tehdä nopeasti ratkaisuja uusien päiväkotien perustamisesta, toteaa opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Yksityisellä puolella kysymykseksi nousee, että kuinka kauan voidaan pitää työntekijöitä, jotka eivät täytä kelpoisuusvaatimuksia.

– Yksityisellä puolella ei niinkään ryhmäkoko ja suhdeluku aiheuta ongelmia ennen kuin vasta sitten kun henkilöstöä on pois. Sijaisten palkkaamiseen sielläkin pitää kiinnittää huomiota, Keski-Rauska kertoo.

Lain mukaan yhdellä yli 3-vuotiaita hoitavalla henkilöllä saa olla vastuullaan seitsemästä kahdeksaan lasta. Alle 3-vuotiaita lapsia saa yhdellä kasvattajalla olla puolestaan vain neljä.

Puheluiden määrät kasvaneet

Sekä Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto, että Vaasan kaupunki ovat vastaanottaneet viime päivien aikana lukuisia puheluita vanhemmilta ja hoitohenkilökunnalta. Touhulan tapauksien tultua julkisuuteen vanhemmat ovat heränneet selvittämään, mikä tilanne on oman lapsen päiväkodissa ja noudatetaanko siellä lakia.

– Itse toimintaan kohdistuvaa negatiivista palautetta tulee hyvin harvoin. Se kertoo siitä että, hoitohenkilökunta tekee hyvää työtä, Keski-Rauska kertoo.

Aluehallintovirastosta toivotaan, että jäävuoren huippu paljastuksista olisi jo saavutettu.

– Jos meidän henkilöstön voimavarat uupuvat sillä tavalla, että he joutuvat tekemään nimettömiä yhteydenottoja aluehallintovirastolle ja mediaan, niin kyllä se kertoo siitä, että asiat eivät ole kunnossa. Silloin siellä on jotakin sellaista, mikä ei kestä päivänvaloa, Keski-Rauska kertoo.