Yksityismajoitus noussut merkittävään osaan Kuopion majoitustarjonnassa

Airbnb:n kautta välitetyn majoituksen osuus on jo kymmenen prosenttia.

Kuopio
Kameralle selin oleva nainen petaa valkeita aluslakanoita parisänkyyn.
Anna Nevalainen / Yle

Yksityishenkilöiden toisilleen tarjoaman Airbnb -majoituksen osuus Kuopiossa on kasvanut merkittäväksi.

Kuopio–Tahko Markkinointi arvioi, että Kuopion kokonaismajoitusmäärästä jo kymmenen prosenttia on Airbnb -majoitusta. Airbnb-kohteissa majoittujien määrää ei pystytä kertomaan tarkasti, mutta niiden myynniksi on arvioitu runsaat kaksi miljoonaa euroa.

Kuopiossa on 1500 perinteistä rekisteröityä majoitushuonetta. Niiden lisäksi Kuopiossa oli viime vuonna tarjolla keskimäärin 142 Airbnb-kohdetta. Niistä vuokrattuna oli kuukausittain keskimäärin 115 kohdetta.

Kuopio–Tahko Markkinoinnista muistutetaan kuitenkin, että Airbnb:lla on myös kielteisiä piirteitä. Majoituksen tarjojat eivät osallistu alueen markkinointiin ja maailmanlaajuisesti on huomattu Airbnb:n nostavan kaupunkikeskustojen asuntojen vuokria.

Tahkolla pientä kasvua

Tahkolla matkailijoiden määrä nousi hieman. Ulkomaalaisten ja erityisesti venäläisten matkailijoiden määrä kasvoi. Sen sijaan kotimaisten matkailijoiden määrä laski hieman.

Tahkolla kasvua on tullut erityisesti kesäkuukausilta. Talven matkailijamäärää vähensi talven tulo edellisvuotta myöhemmin.

Tahkolla kirjattiin viime vuonna liki 125 000 majoitusvuorokautta. Tilastokeskus rekisteröi kuitenkin vain yli 20 petipaikan majoitusliikkeet, minkä takia tilastoista jää valtaosa mökkien majoittujista pois.

Aiemmin tehdyssä selvityksessä on arvioitu, että Tahkon todellinen maksavien majoittujien määrä on yli nelinkertainen Tilastokeskuksen virallisiin lukuihin verrattuna.