Eläkeiän nosto jäi heti tavoitteesta – työkyvyttömyyden kasvu leikkaa nousua: "Tähän on saatava muutos" 

Yhä useampi yli 63-vuotias jää työkyvyttömyyseläkkeelle.

eläkeikä
Eläkeläinen kävelee kadulla.
Henrietta Hassinen / Yle

Työeläkkeelle siirryttiin viime vuonna aikaisempaa myöhemmin.

Eläketurvakeskuksen tietojen mukaan eläkeelle siirryttiin viime vuonna kuukautta myöhemmin eli 61,3 vuotiaana. Eläkkeelle siirtyminen on vuoden 2017 eläkeuudistuksen mukainen, mutta jää jälkeen uudistuksen pidemmän ajan tavoitteesta.

Vanhuuseläkkeelle siirryttiin viime vuonna selvästi aikaisempaa vähemmän, mikä vaikutti siihen, että eläkkeelle siirtyminen myöhentyi viime vuonna.

Siirtyminen olisi ollut selvempi, jos työkyvyttömyyseläkkeelle ei olisi siirtynyt enemmän työiässä olevia kuin aikaisemmin. Viime vuonna 20 000 ihmistä jäi työkyvyttömyyseläkkeelle. Tämä on 1 000 työikäistä enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäys on seitsemän prosenttia edellisvuodesta.

– Vanhuuseläkkeen alaikärajan korottaminen tulee nostamaan selvästi eläkkeellesiirtymisikää. Tavoitteen saavuttamiseen se ei kuitenkaan yksin riitä. Lisäksi on kyettävä vähentämään selvästi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä, painottaa kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

Erityisesti lisää 63-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeitä

Neljäsosa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden noususta kohdistui alle 50-vuotiaisiin ja puolet 60 vuotta täyttäneisiin. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 60 vuotta täyttäneille lievemmin kriteerein.

– Kun eläkeikää korotetaan, kaikki eivät jaksa työkykyisinä vanhuuseläkkeelle. Viime vuoden tilastossa tämä näkyy 63-vuotiaana työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrän kasvuna, Kannisto taustoittaa tilannetta.

Eläkkeellesiirtymisikä on noussut vuosituhannen alusta 2,5 vuotta. Tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2025 työeläkkeelle siirryttäisiin keskimäärin 62,4 vuoden iässä.

Vuonna 2018 työeläkkeelle siirtyi yhteensä 69 000 henkilöä.

Tavoitteen saavuttamiseksi eläkkeellesiirtymisiän olisi tasaisella vauhdilla noustava joka vuosi 0,16 vuodella. Tavoite ei toteudu, jos kehitys jatkuu samoin kuin viime vuonna, jolloin tavoitteesta jäätiin heti uudistuksen ensimmäisenä vuonna jonkin verran jälkeen.

Eläkkeellesiirtymisikä on noussut erityisesti työttömyyseläkkeen lakkauttamisen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähenemisen vuoksi. Jatkossa myös vanhuuseläkeiän nosto myöhentää eläkkeelle siirtymistä.

08.02.2019 klo 13.20 Juttua korjattu siltä osin, että kyse ei ole eläkeiän nostosta vaan eläkkeelle siirtymisen myöhemmästä ajankohdasta. Tavoitetta seurataan kymmenyksen tarkkuudella.