Kuntayhtymä perusti valvontayksikön tarkastamaan hoivakoteja – selvitettävää löytyi heti ensimmäisellä yllätyskäynnillä

Tämän viikon aikana Kymenlaakson valvontayksikkö on käynyt kahdessa Esperi Caren ja yhdessä Mehiläisen hoivakodissa.

laitoshuolto
Vanhus kävelee rollaattorin kanssa.
Valvontakäynnin aikana käydään läpi muun muassa toimitiloja ja haastatellaan niin henkilökuntaa kuin asukkaitakin.Henrietta Hassinen / Yle

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Kymsoten vuodenvaihteessa perustettu ohjaus- ja valvontayksikkö on aloittanut valvontatarkastukset tällä viikolla.

Ensimmäisenä listalla ovat olleet Esperi Caren vanhusten hoivakodit, ja kuluneen viikon aikana yksikkö onkin tarkastanut Hirvelän ja Haanojan hoivakodit Kouvolassa. Hoivakoteihin oli ilmoitettu käynneistä etukäteen.

Tarkastuksen aikana käydään läpi muun muassa toimitiloja ja haastatellaan niin henkilökuntaa kuin asukkaitakin.

– Lisäksi käymme yksikön päällikön kanssa läpi hallinnollisia asioita. Käynnistä kirjataan aina valvontaraportti, joka toimitetaan sitten myös aluehallintovirastolle, kertoo yksikön yhteyspäällikkö Anna Sihvola.

Hirvelän ja Haanojan hoivakodeista ei Sihvolan mukaan noussut huolenaiheita. Yle ei saanut Esperiltä lupaa tulla seuraamaan valvontakäyntien etenemistä.

– Henkilöstömitoitus on ollut kunnossa, ja mitä julkisuudessa on ollut asioita esillä, niin meillä ei ole tullut huolta näistä kahdesta yksiköstä, Sihvola kertoo.

– Jos epäkohtia havaitaan ja jos ne koskevat esimerkiksi henkilöstömitoitusta, me otamme yksikön jatkuvaan seurantaan, kunnes asiaan tulee parannus. Olemme myös yhteydessä aluehallintovirastoon, mikäli on tarvetta, Sihvola lisää.

palvelukeskus Haanoja
Haanojan palvelukeskus Kouvolassa.Pyry Sarkiola / Yle

Yllätyskäynti Kustaankotiin epäkohtailmoituksen pohjalta

Kymsoten ohjaus- ja valvontayksikkö tekee sekä ennalta ilmoitettuja että ilmoittamattomiakin tarkastuskäyntejä. Ilmoittamaton käynti tehdään esimerkiksi epäkohtailmoituksen johdosta.

Eikö etukäteen ilmoittaminen anna käynnin kohteelle aikaa piilottaa tai korjata mahdollisia epäkohtia?

– Se on totta, mutta keräämme tietoa esimerkiksi henkilöstömitoituksesta myös etukäteen. Toteutumat annetaan edellisiltä viikoilta, eli kohde ei ole voinut tietää etukäteen, milloin me tietoja kysymme, yhteyspäällikkö Anna Sihvola vastaa.

Ilmoittamaton ja ennalta suunnittelematon käynti tehtiin keskiviikkona Mehiläisen Kustaankotiin Kouvolan Kuusankoskelle.

– Sieltä tuli omaiselta epäkohtailmoitus. Päätin, että en kysy etukäteen, vaan menen suoraan paikan päälle, kertoo käynnin suorittanut yhteyskoordinaattori Riitta-Liisa Mynttinen.

– Ilmoitus koski ruokailuun ja perushoitoon liittyviä asioita ja käytäntöjä. Asian selvitys on käynnissä, ja olen tekemässä siitä raporttia. Sen jälkeen tällaisessa tilanteessa annetaan tietty aika, jonka sisällä yksikön tulee muuttaa toimintaansa korjausehdotuksien pohjalta. Sitten tarkistan, että nämä muutokset ovat toteutuneet, Mynttinen jatkaa.

Vaalea, nelikerroksinen Mehiläisen hoivakotikiinteistö kaupunkimaisemassa Kuusankoskella talvella.
Kustaankoti Kouvolan Kuusankoskella.Juha Korhonen / Yle

Yleisimmin valvontaa toteutetaan muiden töiden ohessa

Asumisyksiköiden lisäksi yksikkö valvoo esimerkiksi lasten ja nuorten palveluja. Yhteyspäällikkö Anna Sihvolan lisäksi tiimiin kuuluu viisi yhteyskoordinaattoria, jotka suorittavat valvontaa kokopäiväisesti.

Aiemmin valvontaa toteutettiin pitkälti muiden töiden ohessa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsityksen mukaan tämä on yhä yleinen käytäntö, vaikka joissakin suuremmissa kaupungeissa valvontatyöhön nimettyjä henkilöitä on.

– Mielestämme on hyvä, että Kymsote panostaa valvontaan ja on nimennyt työntekijät tähän tehtävään. Kunta on järjestämisvastuussa sotepalveluista ja sen vuoksi ei ole yhdentekevää, miten sen sopimuskumppanit toimivat, kertoo sosiaalihuoltoyksikön päällikkö Eija Hynninen-Joensivu.

– Lisäksi kunta on vastuussa myös muiden alueella toimivien yksityisten toimijoiden valvonnasta, joten on hyvä, että siihenkin työhön on resursseja, Hynninen-Joensivu lisää.

Yhteyskoordinaattori Riitta-Liisa Mynttinen on tehnyt työtä nyt reilun kuukauden. Hän on kokenut työnsä olevan todella tärkeää.

– Niin kunnan ja kuntayhtymänkin on hyvä seurata ja ohjata myös ostopalveluita. Lisäksi pystymme reagoimaan aika nopeasti asioihin, hän sanoo.

Valvontakäynnit pitävätkin sisällään osalta myös sopimusvalvontaa.

– Jos kunnat ovat kilpailuttaneet palvelua, me käymme läpi, että siellä toteutuvat ne luvatut asiat. Lisäksi huolehdimme, että lakiin kirjattuja asioita noudatetaan, yhteyspäällikkö Anna Sihvola kertoo.

Valvontakäynnit Esperin hoivakoteihin Kymenlaaksossa jatkuvat ensi maanantaina.