Helsinki korottaa kotihoidon ja sosiaalityöntekijöiden palkkoja: "Siitä on pitkä aika, kun vastaavaa on ollut"

Korotukset tehdään kolmessa erässä. Osa korotuksista on yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisia. Syksyllä tulevista kaupungin omista korotuksista päätetään tarkemmin myöhemmin.

palkankorotus
Eksoten kotihoito
Mikko Savolainen / Yle

Helsingin kaupunki nostaa palkkatasoa kotihoidossa ja sosiaalityössä kaupungin oman palkkakehityssuunnitelmansa mukaisesti, kerrotaan sosiaali- ja terveystoimialan tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Palkkoja korotetaan kotihoidon henkilöstölle sekä kaikille viroissa oleville sosiaalityöntekijöille. Korotusten kokonaissumma on yhteensä lähes neljä miljoonaa euroa vuodessa.

Kuluvan vuoden alusta voimaan tullut korotus perustuu kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES).

Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan Juha Jolkkosen mukaan työnantajan ja työntekijöiden edustajat ovat neuvotelleet työehtosopimuksen pohjalta tietyille ammattiryhmille kohdennetut korotukset.

– Siitä on pitkä aika, kun vastaavaa on ollut, eli kansallisesti on neuvoteltu (työehtosopimukseen) tällainen mahdollisuus, joka sitten paikallisesti kohdennetaan. Työnantaja ja henkilöstöjärjestöt ovat siis käyneet neuvotteluja siitä, miten ei tulisi yleiskorotusta kaikille, vaan kohdennettaisiin korotus tietyille ammattiryhmille.

Huhtikuun alusta voimaan tuleva yleiskorotus koskee kaikkia kunnan työntekijöitä. Korotusten suuruudet vaihtelevat sopimusaloittain.

Esimerkiksi sairaalalääkäreiden palkat nousevat noin prosentin ja terveyskeskuslääkäreiden sekä hammaslääkäreiden palkat 2,1 prosenttia.

Perusteettomia palkkaeroja korjataan

Kaupungin tiedotteen mukaan tarkoitus on korjata perusteettomia palkkaeroja. Jolkkosen mukaan tällä viitataan siihen, että samantyyppisiä tehtäviä tekevien välillä on erisuuruisia palkkoja esimerkiksi organisaatiomuutosten jäljiltä.

– Tämän tyyppisissä tilanteissa niitä palkkaeroja korjataan, eli tasataan. Lisäksi tässä tehdään selkeää tasokorotusta, eli koko joukolla palkkataso nousee, sanoo Jolkkonen.

Korotuksia saavat lisäksi muun muassa neuvoloiden sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon terveydenhoitajat, terveysasemien sairaanhoitajat sekä puheterapeutit.

Neuvottelut lääkäreiden palkankorotuksista ovat vielä kesken. Korotukset vaihtelevat tehtävittäin ja ne koskevat tehtäväkohtaisia palkkoja.

Kolme eri korotusta

Sosiaali- ja terveystoimen mukaan työntekijät saavat korotetut palkat viimeistään maaliskuusta lähtien. Tammi- ja helmikuun palkankorotukset maksetaan takautuvasti.

Kotihoidon lähihoitajien ja perushoitajien palkka on korotuksen jälkeen 2 271 euroa ja kotihoidon terveyden- ja sairaanhoitajien 2 660 euroa kuukaudessa.

Viroissa olevien aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöiden uusi tehtäväkohtainen palkka on 3 175 euroa ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden 3 495 euroa kuukaudessa.

Kotihoidon keskimääräinen palkankorotus vuoden alusta on Jolkkosen mukaan 80-100 euroa kuukaudessa. Sosiaalityöntekijöiden ja johtavien sosiaalityöntekijöiden korotukset ovat tehtävästä riippuen 100-130 euroa kuukaudessa.

– Yksittäisten henkilöiden palkoissa saattaa olla jonkin verran eroja, Jolkkonen toteaa.

Helsinki maksaa oman palkkakehityssuunnitelmansa mukaisesti vielä 1. syyskuuta alkaen lisäkorotuksia sosiaalityöntekijöille.

Tavoitteena on esimerkiksi, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden palkka on noin 3 600 euroa ja aikuissosiaalityön, poliisisosiaalityön sekä gerontologisen sosiaalityön sosiaalityöntekijöiden noin 3 350 euroa kuukaudessa.

Syyskuun korotuksista tehdään tarkemmat päätökset myöhemmin keväällä.