Vaaratiedotekokeilu

Vaaratiedotteet

Tämä on vaaratiedotteiden välitysjärjestelmän kokeilu. Kokeilu ei edellytä väestöltä toimenpiteitä. Lisätietoja on Ylen Teksti-tv:n sivulla 866 ja 112.

Vi testar förmedlingssystemet för varningsmeddelanden. Testet kräver inga åtgärder av befolkningen. Ytterligare information finns i Yles Text-tv på sidan 866 och 112.

Dát lea váralašvuođadieđáhusaid almmustahttinortnega geahččaleapmi. Geahččaleapmi ii gáibit álbmogis mangelágan doaimmaid. Lassedieđut Yle Teaksta-tv siiddus 866, 112.

Taat lii vaarâtiäđáttâsâi almostittemvuáháduv iskâm. Iskâm ij vaađâ aalmugist maiden tooimâid. Lasetiäđuh Yle tekstâ-tv siijđost 866, 112.

Tät lij vaarrteâđtõõzzi vuõltteemsystee´m ǩiõččlõddmõš. Tät ij õõlǥât naroodâst ni måkam tuåimid. Lââʹssteâđ lie Yle Te´kstt-tv seeidast 866, 112.