Sokeille ja sotaveteraaneille tulossa ilmainen joukkoliikenne

Lyhyet
Läheltä
Yle

Sokeat ovat saamassa ilmaisliput HSL:n joukkoliikenteessä vyöhykeuudistuksen yhteydessä. Sokeat ovat oikeutettuja vapaalippuun asuinkunnasta riippumatta.

Niin ikään kaikki sotaveteraanit kotikuntaan katsomatta saavat samalla oikeuden ilmaismatkoihin.

HSL:n hallitukselle annetussa esityksessä sanotaan, että mainitut ryhmät ovat kooltaan pieniä, joten kustannusvaikutus on vähäinen.