Yksityisissä vanhusten hoivakodeissa ympäri maata on käynnistymässä laaja tarkastuskierros – ilmoituksia epäkohdista on tullut valvoville viranomaisille tulvimalla

Yle Uutiset kysyi maan kuudelta aluehallintovirastolta, onko vanhusten yksityisten hoivakotien valvontaan tullut muutoksia viime viikkojen kohun seurauksena.

vanhustenhoito
Hoivakoti Pelimanni Alavus
Attendon hoivakodin toiminta Alavudella on keskeytetty toistaiseksi.Pasi Takkunen / Yle

Aluehallintovirastoissa valvontaresurssien rajat ovat viime viikkoina tulleet vastaan.

Kaikkiin kuuteen aluehallintovirastoon yhteydenotot ja ilmoituksen vanhustenhoidon puutteista ovat lisääntyneet selvästi, jopa valtavasti. Se näkyy kiireenä ja priorisoinnin tarpeena virastojen työssä.

– Meihin on oltu yhteydessä kunnista, kuntayhtymistä, vanhustenhuollon toimintayksiköistä ja hätääntyneet omaiset ovat olleet yhteyksissä, toteaa Hanna Toiviainen Pohjois-Suomen avista.

Aluehallintovirastoissa on pantu merkille, että nyt syntynyt kohu on rohkaissut ihmisiä kertomaan myös vanhemmista asioista.

– Näyttää siltä, että julkisuudessa käynnissä oleva keskustelu on johtanut siihen, että ihmisillä on kova tarve puhua kaikenlaisista - myös jo kauan sitten tapahtuneista - laiminlyönneistä ja heillä on ehkä nyt myös parempi tieto siitä, mihin tahoon voi olla yhteydessä, kertoo Nina Siro-Södergård Lounais-Suomen avista.

Ilmoitukset eivät koske pelkästään vanhustenhoitoa vaan myös muita asiakasryhmiä, vammaisia, kehitysvammaisia, päihde- ja mielenterveyskuntoutujia.

Saija Kujansuu

Keskustelu vanhusten hoidon puutteista on ollut erityisen vilkasta Länsi- ja Sisä-Suomen avin toiminta-alueella, jossa viranomaiset ovat joutuneet keskeyttämään kahden hoivakodin toiminnan. Ensin keskeytettiin Esperi Caren hoivakodin toiminta Kristiinankaupungissa ja viime perjantaina Attendon hoivakodin toiminta Alavudella.

Ylitarkastaja Saija Kujansuun mukaan näiden tapausten jälkeen kansalaisten yhteydenotot aviin ovat lisääntyneet voimakkaasti.

– Alkuvuodesta on parin kolmen viime viikon aikana ilmoitusten määrään tullut selkeä piikki. Ilmoitukset eivät koske pelkästään vanhustenhoitoa vaan myös muita asiakasryhmiä, vammaisia, kehitysvammaisia, päihde- ja mielenterveyskuntoutujia, toteaa Kujansuu.

Vaikka viime viikkojen kohu on aiheuttanut selvän piikin yhteydenottoihin, on ainakin osassa aluehallintovirastoja saatu näyttöä vanhustenhoidon ongelmista jo pitempään.

Ongelmista on raportoitu enenevässä määrin myös jo ennen kohua, kerrotaan sekä Lounais-Suomen että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoista.

vanhan naisen käsi ja rollaattori
AOP

Kuntiin kirjeitä

Aluehallintovirastot muistuttavat kuntia yksityisten sosiaalipalveluiden valvontavastuusta. Vanhusten hoidossa paljastuneiden vakavien ongelmien seurauksena yksityisissä hoivakodeissa ympäri maata on käynnistynyt laaja tarkastusoperaatio.

Lain mukaan valvontaviranomainen voi tarkastaa palveluntuottajien toiminnan ja toimitilat, kun tarkastuksen tekemiseen on perusteltu syy. Tarkastus voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta.

Osassa maata kunnille on jo lähetetty kirjeet, joissa ohjeistetaan tekemään tarkastuksia hoivakoteihin.

– Ohjauskirjeessä olemme luetelleet ne vanhustenhuollon epäkohdat, joista aluehallintovirastoon ollaan eniten yhteydessä, jotta kunnat tarkastuskäynneillään osaisivat kiinnittää huomiota juuri näihin asioihin, kertoo ylitarkastaja Nina Siro-Södergård Lounais-Suomen avista.

Huomiota kehotetaan kiinnittämään muun muassa henkilöstömitoitukseen, lääkehoidon epäkohtiin sekä ulkoilun ja viriketoiminnan puutteisiin.

– Vahvasti vastuutamme kuntia hoitamaan oman ruutunsa, kunnilla on kuitenkin ensisijainen vastuu yksityisiin sosiaalipalveluihin, toteaa Länsi- ja Sisä-Suomen avin ylitarkastaja Saija Kujansuu.

Kaikki avit asialla

Yle Uutiset kysyi maan kuudelta aluehallintovirastolta, onko vanhusten yksityisten hoivakotien valvontaan tullut muutoksia viime viikkojen kohun seurauksena.

Suuressa osassa maata aluehallintovirastot ovat jo ohjeistaneet kuntia tehostamaan hoivakotien valvontaa.

Lapin kuntia on pyydetty tarkastamaan kaikki alueellaan toimivat vanhusten yksityiset tehostetun palveluasumisen yksiköt. Samoin Itä-Suomessa aluehallintovirasto on pyytänyt kuntia ja kuntayhtymiä tekemään tarkastukset valtakunnallisten palvelujen tuottajien toimintayksiköihin.

Lounais-Suomen kunnille lähti jo viime viikolla kirje, jossa muistutetaan niiden ensisijaisesta vastuusta valvoa alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja. Länsi- ja Sisä-Suomen kunnille vastaava kirje on lähtenyt tänään.

Myös Etelä-Suomen avi aikoo olla yhteydessä alueensa kuntiin.

Etelä-Suomen avin sosiaalihuollon yksikön päällikön Eija Hynninen-Joensivun mukaan kunnille esitetään pyyntö varmistaa kunnan alueella toimivien ikäihmisten asumisyksiköiden toiminta.

– Isoimmat kaupungit ovatkin jo viestittäneet ryhtyneensä tähän työhön.

Pohjois-Suomessa aluehallintovirasto otti heti hoivakotikohun alussa "ensimmäisenä arkipäivänä" yhteyttä suoraan palveluntuottajiin.

– Kehotimme sekä kunnallisia että yksityisiä toimintayksikköjä huolehtimaan omavalvonnan keinoin siitä, että ne vastaavat kaikkina aikoina asiakkaiden palvelutarpeeseen tarpeen edellyttämällä tavalla ja siten varmistavat asiakasturvallisuuden toteutumisen. Heitä muistutettiin myös valvonnan marssijärjestyksestä, kertoo Pohjois-Suomen avin vastuualuejohtaja Hanna Toiviainen.

Esperi Hoivakoti Ulrika Kristiinankaupungissa
Esperi Caren hoivakodin toimintaa pyörittää toistaiseksi Kristiinankaupungin kaupunki.Petri Hakosalo / Lehtikuva

Kunnassa vastuu painaa

Seinäjoen kaupungin ikä-ihmisten palveluiden tulosaluejohtaja Anneli Saarinen ei ole vielä saanut käsiinsä Länsi- ja Sisä-Suomen avin paimenkirjettä.

Saarinen on kuitenkin jo ennen avin kehotusta ollut yhteyksissä kaikkiin kahdeksaan yksityiseen vanhustenhoidon toimintayksikköön, joilta Seinäjoen kaupunki ostaa palveluita.

Saarisen mukaan kuntien valvonta on lisääntynyt samaan tahtiin kuin ostopalvelut ovat lisääntyneet. Välttämättä se ei ole näkynyt resurssien määrässä. Kaikkien yksiköiden tarkastaminen nopealla aikataululla on melkoinen urakka.

– Kyllä resurssia valvontaan pitäisi saada lisää.

Anneli Saarinen arvioi, että kunnat joutuvat pohtimaan, miten yksityisten sosiaalipalveluiden valvonta jatkossa hoidetaan. Seinäjoellakin valvontasuunnitelmaan ollaan tekemässä tarkennuksia.

– Joissakin Seinäjoenkin kokoisissa kaupungeissa on jo omia valvontaviranomaisia. Meillä ei ole, mutta näkisin, että siihen suuntaan olisi hyvä mennä.

Lue myös:

Ylen selvitys: Vanhusten ravitsemus oli retuperällä Mehiläisen hoivakodissa – letkuruokinnassa ollut asukas ei saanut ravintoa 18 tuntiin

Ylen selvitys: Hoivajätti Attendolla ongelmia ympäri Suomea – hoivakodeissa aliravittuja, ulkoilua harvoin ja likaisissa vaipoissa nukkumaan

Ylen laaja selvitys paljastaa Esperi Caren hoivakotien karuja käytäntöjä: sängystä pudonneet jätetty lattialle, hoivakoti välillä ilman hoitajaa