Toimittajalta: Miten sinuun vaikutetaan seuraavissa vaaleissa – ja nettikaupassa?

Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminta alkaa tutkia ja rakentaa välineitä, joiden avulla sinä kansalaisena voisit paremmin ymmärtää, miten sinuun vaikutetaan.

Kuva: Miro Johansson / Yle

Digitaaliset ympäristöt – saitit, somefiidit, kännykän aloitusruudun ilmoitukset – vaikuttavat ihmisten jokapäiväisiin ajatuksiin, tunteisiin ja jopa päätöksiinkin.

Mitä ostat? Mitä äänestät? Miten mielipiteesi asioihin muodostuu?

Nopeasti kehittyvien ja algoritmisesti ohjautuvien digipalvelujen vaikutusta ihmisten käytökseen on yhä vaikeampi hahmottaa. Me kaikki tarvitsemme uusia keinoja digitaalisten vaikutuskeinojen ymmärtämiseksi.

Uutistalojen perustehtävä on tehdä näkyväksi se, kuinka meitä hallitaan.

Aloitamme Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnassa projektin, jossa yritämme löytää keinoja miten uusia vallan käytön ja ajatuksiiin vaikuttamisen keinoja voisi tehdä näkyväksi ja ymmärrettävämmäksi meille kaikille. Koska demokratia toimii vain silloin, jos ihmiset ymmärtävät, miten heihin vaikutetaan.

Meidän ei pidä ”vahtia” itse algoritmeja, vaan keskittyä ymmärtämään toimijoita, jotka hyödyntävät ja manipuloivat niitä.

Kaiken ytimessä on medialukutaidon edistäminen konkreettisin keinoin. Tavoitteenamme ei ole suunnitella ja rakentaa täydellisiä kaiken kattavia ratkaisuja, vaan luoda lisää tietoisuutta algoritmeista ja niiden vaikutuksista digitaalisten kokemusten avulla.

Näin sinuun vaikutetaan algoritmeilla: some, vaalit ja valeuutiset

Julkisessa keskustelussa esimerkiksi Facebook on ihan syystä saanut kovaa kritiikkiä toiminnastaan. ”Facebookin algoritmistä” on tullut melkein kirosana.

Teknojättiläisten suosittelualgoritmien ja tekoälysovelluksien vaikutukset ovat edelleen suurimmaksi osaksi hämärän peitossa (siirryt toiseen palveluun).

Osin sen takia, että algoritmit ja niiden käyttö on liikesalaisuus. Se on somejättien ydinbisnes.

”Algoritmi” ei kuitenkaan ole mitään muuta kuin pätkä matemaattista koodia. Niitä algoritmeja hyödyntävät ihan tavalliset ihmiset – niin kuin sinä ja minä.

Siksi yritämme Yle News Labissa nyt kehittää menetelmiä, jotka auttavat kansalaisia ja toimittajia ymmärtämään paremmin algoritmien vaikutuksia elämäämme. Tuomme työssä yhteen uudet tarinankerronnan muodot, käyttäjäymmärryksen ja koneoppimisen.

Kyse on kansainvälisen luokan journalistisesta pioneerikokeilusta algoritmisen todellisuutemme avaamiseksi: tarkoituksemme ei ole kirjoittaa perinteisiä juttuja tai laatia tutkimuksia, vaan tulemme rakentamaan erilaisia digitaalisia prototyyppejä, joita voimme kehittää ja kokeilla yhdessä käyttäjien ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa.

Emme vielä tiedä onnistummeko. Mutta tätä on pakko kokeilla. Koska tällaisesta maailmasta on tullut uusi normaali.

Tätä alamme rakentaa

Uutis- ja ajankohtaistoiminnassa on koottu monialainen, palvelumuotoilijoista, koneoppimisasiantuntijoista, tarinankertojista ja palvelukehittäjistä koostuvan tiimin, joka pureutuu konseptien ja prototyypien avulla kolmeen tärkeäksi tunnistettuun pääteemaan:

Näin sinuun vaikutetaan somessa

Kokeilemme, kuinka voimme tehdä ymmärrettävästi näkyväksi sen, mitä somepalvelut saattavat sinusta tietää ja kuinka niiden algoritmit vaikuttavat arkisiin päätöksiin.

Kohdennettu poliittinen viestintä

Vaalien lähestyessä testaamme, mitkä menetelmät auttaisivat tulevaisuudessa ihmisiä ymmärtämään paremmin algoritmisesti personoitua ja siten henkilökohtaisella tasolla puhuttelevaa poliittista viestintää ja mainontaa.

Valeuutisten tunnistaminen

Kartoitamme menetelmiä, joiden avulla voimme tehdä valeuutissoinnista entistä tunnistettavampaa.

Ajatuksena on, että kun ymmärrys algoritmien käytöstä lisääntyy, ihmiset voivat tehdä entistä sujuvammin itselleen sopivia ja hyödyllisiä päätöksiä esimerkiksi siitä, millaisia digipalveluja he käyttävät, millaisin perustein he jakavat somessa leviäviä sisältöjä tai suhtautuvat heille henkilökohtaisesti kohdennettuun mainontaan.

Ja näin meistä kaikista voi tulla yhä valistuneempia kansalaisia. Ja silloin demokratia toimii.

Kutsumme projektia Vallan vahtikoira 2020 -projektiksi. Kerromme hankkeen etenemistä – onnistumisistamme ja epäonnistumisistamme – Yle News Labin blogissa (siirryt toiseen palveluun).

Kirjoittaja on Yle News Labin päällikkö.