Vain pönttö polttaa maitotölkkejä kiukaassa – uudet mittaustulokset omakotitalojen hiukkaspäästöistä ovat hälyttäviä

Lahdessa pientaloalueella mitattiin korkeita määriä syöpää aiheuttavaa yhdistettä. Omakotiasujia ryhdytään nyt ohjeistamaan aiempaa tiukemmin puunpoltossa.

Päivi Granlund sytyttää takkansa ohjeiden mukaisesti, jotta hiukkaspäästöt pysyvät minimissään. Kuva: Lauri Rautavuori / Yle

Takassa räiskyvä tuli lämmittää Päivi Granlundin omakotitaloa talvella päivittäin. Samoin lämpiää moni muukin Launeen pientaloalueen kodeista Lahdessa. Alueella on noin 600 taloutta.

Granlundin kotona pyritään polttamaan puuta mahdollisimman päästöttömästi.

– Se on meillä yhtä tärkeää kuin roskien lajittelu. Poltetaan puhdasta ja kuivaa puuta. Eikä sinne tungeta mitään maitotölkkejä tai pahvia tai muuta vastaavaa.

Puuta palaa Launeella reilusti, muttei aina puhtaasti. Tämä selviää Lahden kaupungin tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun), jossa mitattiin pientaloalueen ilmanlaatua vuoden 2018 neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Niiden perusteella Launeen ilmassa on runsaasti terveyttä vaarantavia pienhiukkasia, jotka ovat peräisin puun pienpoltosta ja epäpuhtaasta palamisesta.

Lahden kaupungin mittausinsinööri Kaarina Kähäri yllättyi tuloksista. Korkeiden pitoisuuksien takia mittauksia jatketaan ympärivuotisena.

– Hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä on vaikea tehdä vain neljän kuukauden jaksosta. Nyt myös tehostetaan omakotiasukkaiden ohjeistamista oikeanlaisesta puunpoltosta.

Launeella koteihin onkin jaettu Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) tekemää ohjetta (siirryt toiseen palveluun), kuinka polttaa puuta päästöttömämmin.

Ohjeessa neuvotaan muun muassa polttamaan vain puhdasta ja kuivaa puutaa. Etenkin roskat kannattaa lajitella eikä polttaa, sillä niiden palaminen aiheuttaa suuria päästöjä ja saattaa vahingoittaa hormia ja tulipintoja.

Vähäpäästöisin tapa sytyttää puut palamaan on päältä. Kuva: Lauri Rautavuori / Yle

"Pitoisuudet ovat yhtä korkeita kuin ruuhka-aikana keskustan vilkasliikenteisillä kaduilla"

THL:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) takkojen ja muiden tulisijojen lämmittäminen aiheuttaa yli 80 prosenttia soluille myrkyllisten ja syöpävaarallisten PAH-yhdisteiden päästöistä Suomessa. Puiden pienpolton päästöjen arvioidaan aiheuttavan noin 200 ennenaikaista kuolemaa vuodessa.

HSY:n ilmasuojeluyksikön päällikkö Maria Myllynen kehottaa pohtimaan tarkasti, jos mielii muuttaa pientaloalueelle. Puun pienpolton päästöt ovat haitaksi etenkin sydän- ja hengityssairaille.

– Kannattaa arvioida, ohjautuuko naapurin savu omaan sisäilmaan tuloilman kautta.

PAH-yhdisteistä syöpävaarallisin on bentso(a)pyreeni, jonka pitoisuuksiin Lahden Launeenkin mittaukset keskittyivät. Se aiheuttaa myös allergisia iho- ja silmäoireita, perimä- ja sikiövaurioita, kehittymisongelmia sekä heikentää hedelmällisyyttä.

EU-direktiiviin pohjautuvassa laissa on määritelty vuotuinen tavoitekeskiarvo bentso(a)pyreenille. Seuraava Launeen mittausjakso kertoo, ylittyykö vuotuinen raja asuinalueella.

HSY:n ilmasuojeluyksikön päällikkö Maria Myllynen. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Lahden Laune ei ole poikkeuksellisen huonoilmainen pientaloalue, vaikka tulokset ovatkin hälyttäviä. HSY on seurannut vastaavia pienhiukkaspäästöjä pääkaupunkiseudun pientaloalueilla kymmenisen vuotta.

Pääkaupunkiseudulla elää noin 50 000 pientaloasujaa, jotka alistuvat kohonneille pienhiukkaspitoisuuksille.

– Esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin pienhiukkaspitoisuudet ovat yhtä korkeita kuin ruuhka-aikana keskustan vilkasliikenteisillä kaduilla, Maria Myllynen kertoo.

Puun pienpolton haitat esillä uudessa ilmansuojeluohjelmassa

Samalla, kun liikenteen ja teollisuuden päästöt laskevat, puun pienpolton päästöjen arvioidaan tulevaisuudessa pysyvän lähes ennallaan.

Haitallisia pienhiukkasia tupruttavat savupiiput huolettavat myös ympäristöministeriössä. Tammikuussa lausuntokierroksella ollut uuden ilmansuojeluohjelman luonnos (siirryt toiseen palveluun) (lausuntopalvelu.fi-sivusto) esittää tiukempia toimia puun pienpolton päästöjen kitkemiseksi.

Perussuomalaisten Olli Immonen ja Rami Lehto vaativat lokakuussa Suomen Uutisissa (siirryt toiseen palveluun), ettei puun pienpolttoa saa Suomessa kieltää. Tällaista tai muitakaan puunpolttoa koskevia määräyksiä ilmansuojeluohjelmassa ei ehdoteta.

HSY:n Maria Myllynen pitää ehdotettuja toimenpiteitä riittävinä ja rakenteisiin tähtäävinä.

– Siellä ei ole kauheasti keppejä ja porkkanoita, vaan viestitään paremmista tulisijan käyttötavoista niin, että tulisijaa voisi käyttää paremmin ja polttoaine (puu) olisi parempilaatuista.

Ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan myös, että kiukaille asetettavien teknisten vaatimusten mahdollisuus selvitettäisiin.

– Pyritään kehittämään puhtaammin palavia kiukaita ja antamaan kuluttajia varten jonkinlainen ympäristömerkki, jonka perusteella voi valita vähäpäästöisemmän tulisijan, Myllynen kertoo.

Keskustelu on avoinna kello 22:een. Juttuun täydennetty tietoja oikeaoppisesta ja vähäpäästöisemmästä puunpoltosta 18.2. klo 9.45.

Lue lisää: