EK:n selvitys: Seinäjoen seutu on jälleen vetovoimaisin alue yrityksille – Rauman seutu tekee huimaa nousua

Alueiden väliset erot ovat kasvaneet. Parhaiten menestyvät läntisessä Suomessa sijaitsevat seudut.

yrittäjyys
Tuomas Pere
Rauman seudulla yritysten ja kuntien vuoropuhelu toimii, sanoo euralainen Tuomas Pere. Paula Collin / Yle

Seinäjoen seutu on Suomen paras paikka yrityksille. Tämä käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tekemästä Kuntaranking-selvityksestä.

Kahden vuoden välein toteutettava Kuntaranking mittaa Suomen eri alueiden vetovoimaisuutta yritystoiminnan kannalta. Tutkimuksessa hyödynnetään aluekohtaisia kuntatalous- ja yrittäjyystilastoja sekä yritysjohtajille suunnattua kyselyä.

Seinäjoen seutu sijoittui rankingin ykköseksi jo neljättä kertaa. Yritysjohtajien mielipiteet alueesta olivat aikaisempaakin myönteisempiä.

– Seutu menestyy hyvin tasaisesti kaikilla tutkimuksessa mukana olevilla osa-alueilla, kertoo johtava asiantuntija Jari Huovinen EK:sta.

Seinäjoen vanavedessä kirivät Rauman ja Turun seudut.

Grafiikka
Paula Collin / Yle

Rauma kovin nousija

Raudoitteita valmistava Pintos toimii Eurassa ja Rauman Lapissa – seudulla, joka oli Kuntarankingin kakkonen ja kovin nousija. Edellisessä selvityksessä Rauma sijoittui viidenneksi, sitä edellisessä kahdeksanneksi.

Pintoksen toimitusjohtaja Tuomas Pere kertoo, että Rauman seudulla on tehty hyvin paljon töitä sen eteen, että alue olisi yrityksille hyvä paikka. Se näkyy tuloksissa.

– Täällä on tehty hyvin pitkäjänteistä työtä, kauppakamarit ovat aktiivisia ja on saatu hyvä yhteishenki tänne. Yritysten ja kuntien välillä käydään erittäin hyvää vuoropuhelua, Pere sanoo.

Teollisuus on mennyt hyvin paljon eteenpäin, joten totta kai se näkyy näissä tilastoissa. 

Tuomas Pere

Raumalla telakka on tehnyt paluun laivanrakentajien kärkikastiin, ja Euraan on tullut paljon tontteja pk-yrityksille. Raumalla kaupungin rooli on ollut aktiivinen kaavoituksessa. Muun muassa nämä ovat asioita, jotka ovat Kuntarankingin sijoituksen taustalla.

Lounais-Suomen positiiviset tuuletkin varmasti vaikuttavat, uskoo Pere. Rauman vanavedessä Kuntarankingissa tulee Turun seutu, joka sijoittui kärkikolmikkoon toista kertaa peräkkäin.

– Muutaman vuoden aikana yritykset ovat saaneet merkittäviä voittoja, on tullut tilauksia. Teollisuus on mennyt hyvin paljon eteenpäin, joten totta kai se näkyy näissä tilastoissa.

Idän ja lännen erot kasvaneet

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tekemästä selvityksestä käy ilmi, että Suomen itä- ja länsipuolten väliset erot näyttävät kasvaneen. Rankingin kymmenen parhaan joukossa on paljon läntisen Suomen seutukuntia. Ne ovat viime vuosien nousukauden selkeitä hyötyjiä.

– Länsi-Suomen alueet ovat päässeet paremmin kiinni viime vuosien talouskasvuun. Itä-Suomessa on ollut enemmän haastetta tässä suhteessa, Jari Huovinen EK:sta sanoo.

Saman suuntaista jakoa on ollut nähtävissä myös aikaisemmissa Kuntarankingeissa, mutta nyt jako on selvästi voimakkaampi kuin aikaisemmin.

– Kuilu on leventynyt. Tietysti on hyvä muistaa, että kun kyse on moniulotteisesta vertailusta, jossa hyödynnetään sekä tilastomuuttujia että yrityskyselyn vastauksia, yksikään seutu ei ole paras tai heikoin kaikilla osa-alueilla. Kaikilta löytyy vahvuuksia ja kehityskohteita, Huovinen sanoo.

Hän nostaa esimerkiksi Itä-Suomen. Siellä monilla seuduilla on vahvasti alueeseen sitoutuneita yrittäjiä, jotka haluavat olla mukana alueen kehityksessä. Se on seuduille arvokas voimavara.

Yleissävy kriittinen

Selvityksen mukaan yritysten näkemykset paikallisesta elinkeinopolitiikasta, sijainnin sopivuudesta, kuntapäätöksenteon yrityslähtöisyydestä ja yleisestä yritysilmapiiristä ovat koko maan tasolla plussan puolella.

Kaiken kaikkiaan yrityskentässä näkyy kuitenkin kriittisyyttä. Eniten kehitettävää on kuntien yrityspalveluissa sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisessä palvelutuotannon työnjaossa.

– Yleissävy yrityskyselyn puolella on kohtuullisen kriittinen. Paikallisia toimintaympäristöjä arvioidaan kohtuullisen toimiviksi, kuntapäättäjien toiminta on tyydyttävällä tasolla. Paljon on kehitettävää myös niillä seuduilla, jotka menestyvät kyselyssä hyvin, Jari Huovinen sanoo.

Meillä on työpaikkoja ja hyvää kehitystä, mutta meidän pitäisi uskaltaa kertoa se koko Suomelle.

Tuomas Pere

Kehitettävää on Rauman seudullakin. Parannettavaa olisi muun muassa liikennejärjestelyissä, jotka ovat etenkin teollisuudessa elintärkeät.

Pintoksen toimitusjohtaja Tuomas Pere nostaa kaikkein tärkeimmäksi vetovoimaisuuden. Sitä pitäisi lisätä.

– Rauman seutu on muuttotappioaluetta ja se on iso haaste. Yritysten, kuntien ja kaupunkien pitäisi miettiä, miten saisimme ihmisiä muuttaman tänne. Meillä on työpaikkoja, hyvää kehitystä, hyvä asua ja elää, mutta meidän pitäisi uskaltaa kertoa se koko Suomelle, Pere sanoo.

Kuntaranking-kyselyyn vastasi joulu–tammikuussa yhteensä 1 134 yritysjohtajaa eri puolilta Suomea. Vastaajat edustavat suomalaisia työnantajayrityksiä, joita on vajaat 85 000.