Kulttuurirahastolta tukea tieteelle ja taiteelle myös Keski-Suomessa

Jyväskylän yliopiston tutkimus sai useita apurahoja, kun Suomen Kulttuurirahasto jakoi tällä viikolla tukea tieteelle ja taiteelle.

Lyhyet
Läheltä
Yle

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt keskusrahastostaan yhteensä 39 miljoonaa euroa tieteen ja taiteen tukemiseen. Keski-Suomessa eniten apurahoja saivat Jyväskylän yliopiston tutkijat.

Maakunnassa suurimman yksittäisen apurahan, 200 000 euroa, sai lasten ja nuorten lähisuhteita selvittävä tutkijaryhmä.

Kasvatustieteiden tohtori Eija Sevón Jyväskylän yliopistosta kertoo, että rahoituksen turvin tutkitaan lasten ja nuorten lähisuhteisiin liittyvää vallankäyttöä ja konflikteja.

Tavoitteena on selvittää aihepiiriä mahdollisimman laajasti, joten koulun ja perheen lisäksi tutkimus käsittää muun muassa lasten ja nuorten lähisuhteet sosiaalisessa mediassa ja harrastuksissa.

Akateemiset tutkijat aikovat tehdä yhteistyötä teatteriryhmän kanssa. Myös tutkimuksen tuloksia on tarkoitus esittää draaman keinoin, Sevón kertoo.

Suurin osa tieteelliseen työhön myönnetyistä apurahoista on noin 25 000 euron suuruisia. Tätä enemmän eli 75 000 euroa yliopisto sai muun muassa nuorten hyvinvointia edistävän mobiilisovelluksen toteutukseen. Saunomisen terveysvaikutuksia käsittelevä tutkimus sai 60 000 euroa.

Taiteen puolella suurin yksittäinen apuraha maakunnassa tuli Keski-Suomen Alueoopperalle La Bohéme -oopperan tuotantoon.

20 vuotta täyttävä Haihatuksen Henki ry. Joutsassa sai 30 000 euroa juhlavuotensa kuluihin.