Kouvolan talous romahti – korjauskeinoiksi väläytetään tuntuvaa veronkorotusta ja yt-neuvotteluja

Viime vuoden alijäämän arvioidaan olevan 26 miljoonaa euroa, joka on peräti 14 miljoonaa enemmän kuin marraskuussa arvioitiin.

Kouvola
Kouvolan kaupungintalo
Kouvolassa ollaan isojen talousratkaisujen edessä.Pasi Tapanainen / Yle

Kouvolan kaupungin viime vuoden tulos painuu selvästi ennakoitua huonommaksi. Ennakkotietojen mukaan viime vuoden alijäämä on 26 miljoonaa euroa, kun marraskuussa hyväksytyssä talousarviossa sen piti olla 14 miljoonaa.

Kaupunki kertoo tiedotteessa, että taustalla vaikuttavat paljon ennakoitua pienemmät verotulot. Viime vuonna Kouvolalle verotuloja kertyi 7,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarvioon oli kirjattu. Kaupungin mukaan Kuntaliitto ja verottaja olivat arvioineet verotuloja kertyvän selvästi enemmän.

Toinen merkittävä syy kaupungin heikkoon taloustilanteeseen oli ostopalvelumenojen kasvu. Rahaa kului suunniteltua enemmän erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin, joiden ostot kasvoivat 5–6 prosenttia.

Kaupunki on selvittänyt viime vuoden lopusta lähtien henkilöstön määrää ja siihen kohdistuvia muutostarpeita. Lisäksi on selvitetty mahdollisuuksia vähentää henkilöstöä eläköitymisen kautta.

Kouvolan vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell kieltäytyy kommentoimasta tilannetta ennen asian käsittelyä kaupunginhallituksessa.

– Emme kommentoi tiedotetta enempää ennen kaupunginhallituksen kokousta. Tällainen linjaus meillä nyt on, sanoo Forsell.

Eläköitymisistä vain laiha lohtu

Kouvolan laskelmien mukaan kaupungilta vapautuu eläköitymisten vuoksi noin 270 virkaa vuoteen 2021 mennessä. Kuitenkin valtaosa niistä on opetus- ja varhaiskasvatuksen virkoja ja siksi niistä voidaan jättää täyttämättä vain 60.

Kaupungin palveluksessa on tällä hetkellä 3 366 työntekijää. Määrä väheni merkittävästi alkuvuodesta, kun yli 2 000 työntekijää siirtyi uuden sote-kuntayhtymän Kymsoten palvelukseen.

Kouvolan vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell muistuttaa, että Kymsoten ja uuden organisaation myötä kaupungin talouasrviosta yli puolet menee kuntayhtymäostoihin. Lisäksi henkilöstömenoihin menee enää neljäsosa.

– Pelkkiä henkilöstömenoja leikkaamalla taloutta ei voida sopeuttaa, vaan on tarkasteltava myös vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja, sanoo Forsell kaupungin tiedotteessa.

Kaupunginhallitus käsittelee henkilöstön ja organisaation nykytilasta tehtyä selvitystä ensimmäisen kerran ensi tiistaina.

– Ei ole mitkään kovin mukavat hetket edessä. Tuollaiset summat ovat huolestuttavia. Nyt on käytävä tarkkaan asia läpi ja katsottava miten mennään eteenpäin, hallituksen puheenjohtaja Harri Helminen kommentoi.

Helminen ei vielä ota kantaa siihen, mistä ja millä keinoin säästöt löydetään.

Säästökeinoina veroprosentin korotus ja henkilöstön vähentäminen

Talouden tasapainotuskeinojen joukossa mainitaan (siirryt toiseen palveluun) muun muassa veroprosentin korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä. Sen arvioidaan tuovan kaupungin kassaan vuosittain noin 13 miljoonaa euroa. Kouvolan nykyinen veroprosentti on 20,75.

Lyhyen aikavälin säästökeinoina mainitaan myös omaisuuden myynti ja yt-menettelyn käynnistäminen henkilöstön kanssa. Yt-neuvottelut voisivat koskea myös henkilöstön lomauttamista. Esimerkiksi kahden viikon lomautus toisi arviolta kolmen miljoonan euron kertaluonteiset säästöt.

Henkilöstöselvityksessä eri toimialat ovat kertoneet mahdollisista säästökohteista. Esimerkiksi luokkakohtaisia jakotunteja voitaisiin pienentää ja vähentää määräaikaisia tuntiopettajia. Opetusryhmiä olisi mahdollista yhdistellä nykyistä enemmän. Se taas kasvattaisi luokkakokoja.

Lukioverkkoa voitaisiin karsia yhden lukion verran ja lukioiden kurssikehystä supistettaisiin. Säästettävää olisi myös liikunta- ja kulttuuripalveluissa.

Valtuustoryhmien kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen vs. kaupunginjohtaja tuo listan konkreettisista säästökeinoista hallituksen päätettäväksi 11. maaliskuuta.

Uutista täydennetty klo 16:17 mahdollisilla säästötoimenpiteillä.