Suomessa oli viime vuonna ennätysvähän palokuolemia – tupakka yhä yleisin syttymissyy

51 suomalaista kuoli viime vuonna tulipalossa.

Palokuolemat
Savuketta karistetaan tuhkakuppiin.
Arja Lento / Yle

Suomessa kuoli viime vuonna tulipaloissa 51 ihmistä. Palokuolemista tapaturmaisia oli 38. Molemmat luvut ovat ennätysalhaisia. Menehtyneistä 13 oli naisia.

Luvut selviävät Kuopiossa toimivan Pelastusopiston kokoamista tilastoista. Tapaturmaisia palokuolemia on tilastoitu Pelastusopiston mukaan vuodesta 1952 ja kaikkia palokuolemia vielä pidempään.

Pelastusopiston mukaan palokuolemien määrää on saatu laskettua muun muassa lainsäädännön muutosten ja viranomaisten parantuneen turvallisuusviestinnän avulla.

2010-luvulla on lisätty muun muassa vaatimuksia palovaroittimien määrästä. Myös savukkeet ovat nykyisin itsestään sammuvia.

Ikääntyminen ja alkoholin liikakäyttö näkyvät tilastoissa

Tahallaan sytytetyissä tulipaloissa kuoli viime vuonna 13 ihmistä. Alkoholin katsottiin vaikuttaneen 14 palokuolemaan. Ikääntymisestä johtuva toimintakyvyn aleneminen vaikutti 16 kuolemantapaukseen, näistä neljässä oli merkintä muistisairaudesta.

Savuke oli yhä yleisin tulipalon syttymissyy palokuolemissa. Niitä oli 13 eli yhtä paljon kuin tahallaan sytytettyjä paloja. Avotulen huolimattomasta käsittelystä ja sähkölaitteen vikautumisesta aiheutui molemmista kuusi kuolemantapausta.

Uhri on usein tapahtuhetkellä yksin. Viime vuonna 39 palokuoleman uhria asui yhden hengen taloudessa.

Kuopiossa toimiva Pelastusopisto on seurannut palokuolemia nykysysteemillä vuodesta 2007. Pontimena oli vuosi 2006, jolloin Suomessa kirjattiin peräti 109 tapaturmaista palokuolemaa. Se oli Pelastusopiston tutkimusjohtajan Esa Kokin mukaan asukaslukuun suhteutettuna noin kaksinkertainen määrä länsieurooppalaiseen keskitasoon verrattuna.

Pelastusopiston tiedot ovat peräisin pelastuslaitosten toimenpiderekisteristä ja ne on varmistettu poliisilta.