EK:n tutkimus: Kemi-Tornion yritysmyönteisyys on kasvanut

Kemi-Tornio päihittää yritysmyönteisyydessä muun muassa Rovaniemen seutukunnan.

yrittäjyys
Tornion hallituskatu talvella
Tornio on listattu Suomen 18. yritysmyönteisemmäksi kunnaksi alle 50 000 asukkaan kuntien joukossa.Antti Heikinmatti / Yle

Elinkeinoelämän keskusliiton kuntaranking-tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Kemi-Tornion seutukunnan yritysmyönteisyys on kohentunut selvästi.

Kemi-Tornion seutukunta on valtakunnallisessa vertailussa nyt sijalla 17. Kaksi vuotta sitten sijoitus oli neljä pykälää huonompi.

Vuoteen 2017 verrattuna seutukunta on saanut paremmat pisteet elinkeinopolitiikassa, sijainnissa, yrityskyselyssä ja yrittäjien aktiivisuudessa. Ainoastaan kuntatalous on mennyt tilastojen valossa huonompaan suuntaan.

Kuntatalouden heikentymiseen on myös Kuntaliitto kiinnittänyt huomiota.

Sijainnissa, elinkeinopolitiikassa ja yrityskyselyssä Kemi-Tornio on saanut keskitasoa paremmat pisteet.

Kemi-Tornion seutukuntaan kuuluvat Kemin ja Tornion lisäksi Simo, Tervola ja Keminmaa.

Kemi-Tornio päihitti Rovaniemen

Kemi-Tornio päihittää yritysmyönteisyydessä muun muassa Rovaniemen seutukunnan, jonka sijoitus oli nyt 19. Rovaniemen seutukunta sai kaikissa osioissa keskitasoa heikommat pisteet. Sen sijoitus kuitenkin nousi yhdellä pykälällä edellisestä kyselystä.

Oulun seutukunta löytyy rankingista sijalta 15. Oulun sijoitus heikkeni kolmatta kertaa peräkkäin.

Rankingin ykkönen oli viime vuoden tapaan Seinäjoen seutukunta. Suurin nousija oli Rauman seutukunta, joka nousi viidenneltä sijalta kakkoseksi.

Kaikkiaan vertailussa oli mukana 25 seutukuntaa. Valituista seutukunnista saatiin eniten vastauksia yrityskyselyssä. Kuntaranking-kyselyyn vastasi joulu-tammikuussa yhteensä 1 134 yritysjohtajaa eri puolilta Suomea.

Seutukunnan sijoitukseen vaikuttivat yritysjohtajien arvioissa erityisesti seuraavat yritysten mahdollisuudet osallistua julkiseen palvelutuotantoon, yritysten tasapuolinen kohtelu, yritysvaikutusarviointien hyödyntäminen päätöksenteossa sekä lupa- ja kaavoitusprosessien nopeus ja sujuvuus.

Pienissä kunnissa myönteisempää kuin kaupungeissa

Kuntarankingissa laitettiin myös kuntia paremmuusjärjestykseen.

Pienten paikkakuntien yrittäjät olivat arvioissaan keskimäärin myönteisempiä kuin kaupunkien vastaajat, mikä EK:n mukaan selittyy ainakin osittain tiiviimmällä vuorovaikutuksella yrityskentän ja kuntapäättäjien välillä.

Enintään 50 000 asukkaan kunnista Tornio oli 18. ja Kemi 24. Tornio ei ollut mukana kahden vuoden takaisella listalla. Kemi puolestaan nousi kolme pykälää vuoden 2017 rankingista. Vertailussa oli mukana 50 kuntaa, joista saatiin yrityskyselyssä eniten vastauksia.

Pienten kuntien listalla ykkönen oli Lieto.

50 suurimman kaupungin joukossa Rovaniemi oli 15. Sijoitus on pykälää parempi kuin kaksi vuotta sitten. Suurten kuntien listalla ykkönen oli edellisen kerran tapaan Seinäjoki, jonka jälkeen seuraavilta sijoilta löytyvät Espoo, Helsinki ja Jyväskylä.

Länsi-Suomi pärjää

Kuntaranking-tulosten valossa Suomen itä- ja länsipuolien väliset erot vaikuttavat kasvaneen. Kymmenen parhaan joukossa on paljon läntisen Suomen seutukuntia.

Kaiken kaikkiaan yrityskentässä on kriittisyyttä ja yritysilmapiirin keskiarvot jäävät melko mataliksi. Eniten kehitettävää on kuntien yrityspalveluissa sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisessä palvelutuotannon työnjaossa.

EK:n kuntaranking tehdään kahden vuoden välein.