Attendon Joroisten hoivakodin lääkekirjauksia selvitetään ja hoitoa valvotaan – irtisanottu johtaja ja yritys riitelevät potkujen syistä

Tehy on lähettänyt Attendolle vaatimuskirjeen työsuhteen perusteettoman päättämisen korvauksesta. Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri kertoo, että Tehy on valmis viemään asian käräjille.

palvelutalot
 Attendo Jalava-hoivakoti Joroisissa
Attendo Jalava-hoivakoti Joroisissa.Timo Hartikainen / Lehtikuva

Attendo ja irtisanottu yksikön johtaja ovat eri mieltä siitä, mikä aluehallintoviraston tarkastaman Joroisten hoivayksikön toiminnassa meni pieleen. Attendon Jalavan vanhustenhoitoyksikön johtaja irtisanottiin sen jälkeen, kun Itä-Suomen aluehallintovirasto (siirryt toiseen palveluun) kävi tarkastastuskäynnillä.

Attendon mukaan yksikön johtajan irtisanominen oli perusteltua tarkastuksessa ilmi tulleiden puutteiden takia, mutta ei halua avata syitä tarkemmin. Irtisanottu johtaja puolestaan sanoo pyytäneensä useasti lupaa palkata lisää henkilökuntaa, mikä olisi korjannut puutteet asukkaiden hoidossa ja hoivakodin toiminnassa.

Aluehallintoviraston mukaan hoitajia oli Jalavassa viime viikkoisen tarkastuskäynnin aikaan liian vähän ja esimerkiksi alan opiskelija oli laitettu vastuuvuoroihin, kuten ei saisi toimia.

Tarkastuskäynnillä ilmeni esimerkiksi myös se, että työvuorolistoilla oli sellaisten hoitajien nimiä, jotka työskentelivät muissa Attendon yksiköissä. Tarkastuskäynnillä vuorossa olleet työntekijät eivät tunnistaneet kaikkia listoilla olleita henkilöitä nimeltä.

Jalava on toiminut vajaan vuoden ja sen tilat ovat uudenaikaiset. Irtisanottu entinen johtaja Virpi Montonen kertoo pyytäneensä lupaa palkata hoivakotiin lisää hoitajia, mutta Attendo ei suostunut pyyntöihin, koska piti lisähenkilökunnan palkkaamista kalliina. Montonen pitää henkilöstön pientä määrää suurimpana syynä kaikkiin tarkastuskäynnillä ilmenneisiin puutteisiin.

– Arjesta muodostui jatkuva kiire. Koulutettu sairaanhoitaja olisi ollut tärkeä myös potilasturvallisuuden takia. Aina oli tekemättömien töiden suma odottamassa. Puutteet johtuivat myös siitä, että tein sekä sairaanhoitajan että johtajan töitä, kertoo Virpi Montonen.

Virpi Montonen
Virpi Montonen irtisanottiin Attendon Jalavan hoivayksikön johtajan töistä. Esa Huuhko / Yle

Virpi Montonen on koulutukseltaan sairaanhoitaja, ja Attendo kehotti häntä syyskuussa 2018 tekemään paitsi johtajan, myös sairaanhoitajan töitä hoivakodissa sen jälkeen kun toinen sairaanhoitaja irtisanoutui. Asia mainitaan myös aluehallintoviraston tarkastuskäynnin kertomuksessa (siirryt toiseen palveluun). Montonen sanoo vastustaneensa kahden roolin tekemistä, mutta koki, ettei hänellä ollut vaihtoehtoja.

– Jos työnantaja näin määrää, onhan se tehtävä, vaikka tehtävieni hoitaminen jäi puolitiehen molemmassa roolissa.

Jalavassa oli aamulla kaksi työntekijää, illalla kaksi ja yöllä yksi. Montonen kertoo asukkaiden olleen raskashoitoisia kuntonsa vuoksi.

– Arkisin vielä selvittiin, mutta viikonloppujen tilanne oli katastrofaalinen. Joka päivälle olisi voinut ottaa yhden henkilön lisää, ja siltikään meitä ei olisi ollut riittävästi. Harkitsin irtisanoutumista, mutta luotin Attendon lupauksiin, että saamme lisää henkilöstöä, kunhan tulee lisää asukkaita.

Henkilöstön vähäinen määrä johti siihen, että viriketoimintaa ei voitu järjestää eivätkä vanhukset päässeet ulkoilemaan.

Tarkastuskäynnin kertomuksen mukaan Montonen ei ole ollut tietoinen, että sijoittajakunnan kanssa pitäisi tehdä yhteistyötä hyvän hoivan varmistamiseksi. Tarkastuskäynnin kertomuksen mukaan yksikön johtaja ei ole tuonut vanhusten sijoittajakunnille tiedoksi vanhusten hoivaan liittyviä epäkohtia.

Montonen myöntää, että yhteistyötä olisi pitänyt tehdä.

– Attendolta ohje oli, että yhteydenotot tietyissä asioissa menisivät keskitetysti Attendolta, joten ehkä siinä oli kynnystä lähteä kuntaan tätä viemään. Sairaanhoitajan puuttumisesta olin kyllä yhteydessä kuntaan, ja siksi saimme kotisairaanhoidosta apua meille.

Vasta tarkastuskäynnin yhteydessä Montonen kertoo saaneensa käsiinsä puitesopimuksen, joka oli solmittu kunnan ja Attendon välillä.

– Minulla ei ollut aavistustakaan, millaisia vaatimuksia siinä sopimuksessa oli. Olimme tietenkin rikkoneet hyvin montaa sopimuskohtaa. Silloin työnantajani syytti minua työni laiminlyönnistä.

Tarkastuskäynnin jälkeen myös geriatri kävi varmistamassa potilaiden terveydentilan, koska asukkaille ei ollut järjestetty mahdollisuutta säännöllisiin terveystarkastuksiin tai sairautensa edellyttämiin lääkärintarkastuksiin.

– Meillä ei ollut lääkäriä käytössämme, joten asukkaiden piti käydä terveysasemalla, toteaa Virpi Montonen.

Terveysasemalla käyminen taas oli haasteellista sen takia, että osa vanhuksista olisi tarvinnut kaksikin saattajaa käynnille. Silloin hoivakotiin muiden vanhusten luokse ei olisi jäänyt riittävästi henkilökuntaa.

Aluehallintoviraston tarkastuskäynnillä kävi ilmi myös, että henkilöstön perehdyttäminen on ollut puutteellista.

– Se olisi ollut pääasiassa minun vastuullani, sanoo Montonen.

Attendo palkannut lisää hoitajia

Attendo lupasi jo tarkastuskäynnin lopuksi, että tilanne korjataan. Toimintaa hoivakodissa tarkkailee nyt Varkauden soten partio, joka käy myös öisin hoivakodilla.

Virpi Montosen irtisanomista Attendon toimitusjohtaja Pertti Karjalainen pitää valitettavana, mutta pakollisena ja perusteltuna toimena. Sen enempää Karjalainen ei halua yksittäistä irtisanomista kommentoida.

– Me emme lain nojalla voi kertoa konkreettisia syitä, mutta perusteet olivat erittäin vankat.

Attendo on palkannut lisää henkilökuntaa Jalavaan. Attendo lisäsi yövuoroon toisen koulutetun hoitajan ja nimesi uuden vastuuhenkilön. Toimitusjohtaja Karjalaisen mukaan henkilöstömitoitus on nyt Jalavassa jopa 0,8 hoitajaa vanhusta kohden ja yksikön alkuvaiheessakin se oli 0,69.

Nykyinen laki sisältää suosituksen, että vanhuspalvelujen henkilöstömäärän tulee olla 0,5 hoitajaa hoidettavaa kohti. Tämä oli myös Attendon Jalavan yksikön toimiluvan mukainen minimimitoitus.

– Tammikuun alussa mitoitus on päässyt tippumaan tämän alapuolelle. Tässä meillä on tapahtunut virhe, myöntää Attendon toimitusjohtaja Pertti Karjalainen.

Suomen Attendon toimitusjohtaja Pertti Karjalainen.
Suomen Attendon toimitusjohtaja Pertti Karjalainen. Lehtikuva

Karjalaisen mukaan sekaannus syntyi siitä, että Joroisten kanssa Attendolla on ostopalvelusopimus, jossa hoiva-avustajia ei saa laskea mitoitukseen, kun taas Varkaudessa sijaitsevassa yksikössä hoiva-avustajia saa sopimuksen laskea mitoitukseen.

– Rike ei mielestäni ole hirveän suuri, toteaa toimitusjohtaja Karjalainen.

Hoiva-avustaja ei myöskään saisi olla työvuorossa yksin, vaan hänellä tulee olla koulutettu lähihoitaja työparinaan.

– Käsittääkseni näin ei ole Jalavassa tapahtunut, että hoiva-avustaja on ollut yksin, mutta en voi olla aivan varma. Tästä eteenpäin ei ainakaan ole, lupaa Karjalainen.

Parhaillaan Suomessa käydään keskustelua riittävästä hoitajamitoituksesta, ja suuri osa puolueista on ilmoittautunut kannattamaan, että lakiin kirjattaisiin 0,7 riittäväksi hoitajamitoitukseksi.

Attendon toimitusjohtaja Pertti Karjalainen kertoo, että Jalava-hoivakotiin on vastikään muuttanut kaksi uutta asukasta ja arki pyörii hyvin.

Irtisanottu: "Tämä on ollut raskasta"

Virpi Montonen arvioi, että hoitajien alimitoituksen taustalla oli hoivakodin hidas täyttyminen, mikä ei miellyttänyt Attendoa. Hoivakodissa on tilaa 50 vanhukselle, mutta siellä on asukkaita alle puolet tästä.

– Joroinen on pieni paikkakunta, olisi ollut hienoa, jos jo vuodessa olisi ollut täyttä. Tämä on ollut raskasta. Tässä on joutunut aika paljon menemään myös oman etiikan ulkopuolelle, kertoo Montonen.

Terveys- ja sosiaalialan ammattijärjestö Tehy on ilmoittanut asettuvansa Montosen taakse, sillä Tehyn mukaan Attendo on tarttunut kyseenalaisiin keinoihin puhdistaakseen mainettaan hoivakoteihin kohdistuneen kohun keskellä.

Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri kertoo, että Attendolle on lähetetty vaatimuskirje, jossa vaaditaan korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

– Meillä on vahva todistusaineisto siitä, että yksikön johtaja on kertonut epäkohdista yhtiön johdolle sähköpostilla ja pyytänyt apua, tehnyt kaikkensa. Nyt odotamme työnantajalta vastausta ja toivomme sovinnollista ratkaisua. Silloin voisimme välttää oikeusprosessin, toteaa Okkeri.

Tehy odottaa vastausta ensi viikon alkuun saakka. Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri sanoo, että jos mitään ei kuulu, asia viedään käräjäoikeuteen.

Tehy: Työpaikoilla on vaientamisen kulttuuri

Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri arvioi, että vanhustenhoito on kriisissä. Hänen mielestään ilmi tulleita puutteita pitää käsitellä julkisuudessa, jotta asiat nousevat laajaan tietoisuuteen.

– Kohutkin unohtuvat muutamassa päivässä. Koemme, että tässä on yhteiskunnallinen ongelma, ja jotta se saadaan korjattua, tarvitaan julkista keskustelua.

Tehyn näkemys on, että lakiin pitäisi kirjata suosituksen sijaan määräys, että hoitajia on oltava 0,7 vanhusta kohden.

– Mutta edes se luku ei riitä, vaan pitää huomioida laatu eli on huomioitava ja myös vanhusten kunto esimerkiksi saattoihoitotilanteet, kun hoitajamitoituslukua määritellään.

Okkeri sanoo, että tilanne on etenkin yksityisellä puolella mennyt entistä hälyttävämpään suuntaan viimeisen viiden vuoden aikana.

– Työpaikoilla pelätään puuttua epäkohtiin irtisanomisen ja vaikeaksi työntekijäksi leimautumisen pelossa, vaikka lain mukaan työntekijöillä on ilmoitusvelvollisuus, kertoo Okkeri.

Johtava lakimies Vappu Okkeri muistuttaa, että työntekijän kannattaa säilyttää esimiehille toimitetut ilmoitukset epäkohdista.

– Olemme tällä viikolla lähettäneet itsekin toimintaohjeita jäsenillemme epäkohtien puuttumisesta. Ensin voi kertoa epäkohdasta suusanallisesti, jos tilanne ei korjaannu, on tärkeää lähettää sähköpostia. Näin jää talteen tieto siitä, että on yrittänyt korjata epäkohdat.

Okkerin käsityksen mukaan Tehyn jäsenistö kokee olevansa hyvin ahtaalla.

– Työnantajat ovat lähettäneet työpaikoille ohjeistuksia, että epäkohtiin saa puuttua, mutta työntekijät eivät luota, että viestit ovat aitoja, koska vuosikausia on jatkunut vaientamisen kulttuuri.

Huumausaineeksi luokiteltavan lääkkeen kirjaus puuttui

Varkauden kaupunki on tehnyt Attendon Jalavan hoivayksiköstä rikosilmoituksen, koska huumausaineeksi luokiteltavan lääkeliuoksen Oxynormin käytöstä ei löytynyt riittäviä kirjauksia. Varkauden palvelualuepäällikkö Kirsi Laitisen mukaan tilanne oli niin vakava, että kaupungille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin tehdä rikosilmoitus.

Kyseessä on aluehallintoviraston tarkastuskäynnin kertomuksen mukaan kaksi 120 millilitran pulloa vahvaa kipulääkeliuosta, jonka käytöstä vain 10 millilitraa on kirjattu. Attendon toimitusjohtaja Pertti Karjalainen sanoo, että kyse on yksittäisen kirjauksen puuttumisesta.

– Kyseessä on yksittäisen lääke-erän palauttaminen paikalliseen apteekkiin. Tästä palautuksesta työntekijä ei ole muistanut tehdä kirjausta meidän järjestelmäämme. Se näkyy meidän järjestelmässämme puutoksena siksi. Kirjaus on nyt laitettu kuntoon.

Attendon toimitusjohtaja Pertti Karjalainen sanoo, että työntekijän kanssa on keskusteltu asiasta.

– Meillä on täysi syy uskoa, että lääke on tosiasiallisesti palautettu. Kyseessä on inhimillinen unohdus.

Tarkastuskäynnin kertomuksen mukaan lääkkeiden käsittelyssä oli hoivayksikössä muitakin puutteita. Esimerkiksi lähihoitajien perehdytystä lääkehoitoon pidetään puutteellisena ja lähihoitajaopiskelijoita oli ollut vastuussa lääkehoidosta. Tarkastushetkellä työvuorossa ollut vakituinen työntekijä ei tiennyt sijaisten lääkeluvista.