Lastensuojelussa saisi olla enintään 25 lasta sosiaalityöntekijää kohti, esittää selvityshenkilö

Sosiaalityöntekijöiden ammattiliitto Talentia perää asiakasmitoitusta lakiin. Myös ministeri otti kantaa selvitykseen.

lastenhuolto
aikuinen ja lapsi piirtämässä
AOP

Selvityshenkilö Aulikki Kananoja esittää, että lastensuojelun asiakasmitoitus olisi lähivuosina 5–25 lasta yhtä sosiaalityöntekijää kohti.

Sosiaalialan korkeasti koulutettujen ammattijärjestö Talentia näkee selvityshenkilön ehdotuksissa paljon hyvää, mutta vaatii asiakasmitoituksen kirjaamista lakiin. Järjestön mukaan muuten lastensuojelu jäisi kuntien hyvän tahdon varaan.

– Asiakasmitoitus on saatava lainsäädäntöön velvoittavaksi pikaisesti, jotta muutos parempaan aidosti tapahtuu, arvioi Talentian lastensuojelun erityisasiantuntija Alpo Heikkinen.

– En lähtisi tässä luottamaan kuntien hyvään tahtoon noudattaa 25 lapsen maksimisuositusta, kun meillä on kuntia, joissa lapsia voi olla jopa 80 yhtä sosiaalityöntekijää kohden, hän sanoo.

Tuen tarve tunnistettava

Kananoja painottaa, että lasten ja nuorten tuen tarve pitää pystyä tunnistamaan nykyistä aiemmin. Hänen mukaansa vahvempi varhainen tuki vähentäisi lastensuojelun tarvetta ja lastensuojelun kuormitusta.

– Jos emme tiedä, minkälaisia vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden elämään saadaan aikaan, ei uudistamisellakaan ole selvää suuntaa, Kananoja sanoo.

Hän esittää todellisissa olosuhteissa tehtyjä pilottihankkeita, joiden tehtävänä on kehittää ja kokeilla lastensuojelussa uusia lähestymistapoja ja arvioida niiden henkilöstö- ja kustannusvaikutuksia.

Pilottiyksiköiden kokemusten ja arviointien perusteella olisi Kananojan mukaan mahdollista luoda hyvän avohuollon välttämättömät edellytykset paremmin kuin vain tuijottamalla henkilömitoitusta.

Talentiasta huomautetaan, että mitoituksen määrittelemiseen pilottiyksiköissä kuluu arviolta ainakin viisi vuotta, mutta lastensuojelun kriisi on nyt.

Parasta vakava suhtautuminen

Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Hanna Heinonen kertoo, että parasta selvityksessä on vakava suhtautuminen resurssitilanteeseen.

– On tärkeä asia hoitaa lastensuojelun resurssiasiat kuntoon, hän tähdentää.

Pilottihankkeet ovat Heinosen mukaan tarpeellisia, koska on epärealistista tehdä muutoksia kerralla koko maassa. Lastensuojelun edistäminen valtakunnallisesti tapahtuisi eri pilottialueilta saatujen kokemusten pohjalta.

Heinonen pitää maksimissaan 25 lasta yhtä työntekijää kohti riittävänä mitoituksena. Hänen mukaansa viime vuonna sosiaalityöntekijöille tehdyn kyselyn mukaan sopiva mitoitus olisi 21–30 lasta yhtä työntekijää kohti.

Kananoja arvioi, että lastensuojelussa tarvitaan sosiaalityöntekijöiden lisäksi monenlaisia asiantuntijoita. Heitä ovat muun muassa lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijat, päihde- ja mielenterveystyön asiantuntijat ja juristit. Moniammatillisuuden tulee toteutua lastensuojelun sisällä eikä niin, että palveluja joutuu hakemaan muualta.

Ministeri Saarikko korostaa ennaltaehkäisyä lastensuojelussa

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) pitää lastensuojelussa tärkeimpänä ennaltaehkäisyä ja yhteistyötä.

– Lasten ja perheiden palveluissa ennaltaehkäisy ja varhainen tuki lapsille, nuorille ja perheille on kaiken a ja o, Saarikko painottaa.

Hänen mukaansa jatkossa on siirryttävä perhetyössä tiiviiseen yhteistyöhön sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sivistystoimen kesken.

– Tämä todennäköisesti vähentää lastensuojelutyön tarvetta, kun perheitä ja lapsia autetaan ajoissa, Saarikko arvioi.

Hän sanoo, että lasten ja nuorten äänen pitää kuulua lastensuojelussa aiempaa paremmin. Tähän on esimerkiksi lapsiasiainvaltuutettu kiinnittänyt huomiota.