Iisalmelaisoppilaita voi päästä Lapinlahden Martikkalan kouluun

Koulumuutos lyhentäisi oppilaiden koulumatkaa nykyisestä.

Lyhyet
Oppilas tekee tehtäviä tunnilla
Mikko Savolainen / Yle

Lapinlahden kunta on valmis ottamaan iisalmelaisia oppilaita Martikkalan kouluun. Iisalmen lounaisten kylien perheille tarjotaan mahdollisuutta hakea opiskelupaikkaa Martikkalan koulusta Lapinlahdelta.

Iisalmen kaupunki on lakkauttanut oman Miina Äkkijyrkän koulun ja alueen oppilaiden koulumatka on lyhyempi Martikkalaan kuin Iisalmeen Sourunsalon ja Kauppis-Heikin kouluun.

Iisalmi on valmis maksamaan mahdolliset koulukyydit Martikkalan koulukyytireitille.