Ylä-Lapin kaavaan ei haluta suurta voimalinjaa tai Jäämeren rataa – Isojen hankkeiden poistaminen vaatii pyyhekumin sijaan poliittisen päätöksen

Pohjois-Lapin maakuntakaavan luonnoksesta voi lähettää lausunnon helmikuun loppuun saakka.

maankäytön suunnittelu
Eanangoddelávas ordnejedje álbmotdilálašvuođa
Suurin osa Utsjoen yleisötilaisuuteen osallistuneista henkilöistä vastusti Jäämeren rataa ja voimalinjaa.Yle Sápmi

Pohjois-Lapin maakuntakaava on niin iso asia, että kartat ja taustaselvitykset painavat viisi kiloa. Nyt Lapin liiton virkamiehet odottavat, että ihmiset tutustuvat kaavaluonnokseen ja esittävät siitä mielipiteensä helmikuun loppuun mennessä.

Luonnoksen kanssa on kuljettu niissä kunnissa, joita kaava koskee, eli Utsjoen, Inarin ja Sodankylän kunnissa. Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka ohjaa kuntien laatimia yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Maakuntakaavaluonnoksen saavuttua Utsjoelle nähtäville paikalliset toivat esille kaksi suurta uhkakuvaa. Ensimmäinen on 400 kilovoltin voimalinja, jota suunnitellaan Rovaniemen Pirttikoskelta aina Nuorgamiin asti. Se olisi nykyistä 220 kilovoltin voimalinjaa leveämpi ja myötäilisi vanhaa linjaa.

Toinen uhkakuva on Jäämeren rata, vaikka sitä ei Utsjoelle saakka vedettäisikään.

Anni Ahlakorpi.
Poliitikko Anni Ahlakorpi haluaa maakuntakaavasta pois Jäämeren radan ja voimalinjan.Yle Sápmi

Utsjokelainen poliitikko Anni Ahlakorpi ihmettelee, miksi hankkeet ovat edelleen kaavaluonnoksessa, vaikka molempia hankkeita on vastustettu jo monta vuotta.

– Suurin uhka on Jäämeren rata. Se pitäisi pyyhkiä kaavasta pois varsinkin nyt, kun hanke on moneen otteeseen todettu taloudellisesti kannattamattomaksi. Silti se on siellä.

– Toinen uhka, joka koskee nimenomaan Utsjokea, on voimalinja. Utsjoen kunta on sitä joka käänteessä vastustanut ja lausunut, että emme tarvitse emmekä halua sitä, ja se haittaa meidän elämää, mutta silti se on siellä. En tiedä miten me saamme sen pois maakuntakaavaluonnoksesta, huokaa Ahlakorpi.

Mika Aikio lea Ohcejoga gieldda váldostivrra ságadoalli.
Utsjoen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Mika Aikio ihmettelee kun kunnan mielipiteillä ei tunnu olevan väliä.Kaija Länsman / Yle Sápmi

Kunta vastustaa ja vastustaa, mutta mitään ei tapahdu, toteaa Utsjoen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Mika Aikio. Hän on istunut monta vuotta maakuntakaavatyöryhmässä.

– Meille tärkein vastustamamme asia, voimalinja, on ja pysyy kaavassa. Samoin näyttää Jäämeren ratakin pysyvän. Vastustuksemme merkitään kyllä pöytäkirjoihin, mutta en tiedä, lukeeko sitä kukaan, kun vastustuksella ei näytä olevan mitään merkitystä, jyrähtää Aikio.

Hankkeiden poistamiseksi tarvitaan poliittinen päätös

Viikonloppuna Lapissa vieraillut pääministeri Juha Sipilä lupasi Jäämeren radalle aikalisän. Sekään ei tarkoita sitä, että Jäämeren rata pyyhittäisiin pois maakuntakaavasta.

Utsjoella kymmenkunta ihmistä vaati kovin sanankääntein jättiläishankkeiden pois pyyhkimistä. Saman toiveen ovat esittäneet inarilaiset nuoret poromiehet. Paliskuntien viime keväisissä tapaamissa tuli esille, että paliskunnat suhtautuvat Jäämeren rataan hyvin kriittisesti.

Hankkeita ei voi kuitenkaan pyyhkiä pyyhekumilla pois.

– Niin kauan kun maakuntaliiton poliitikot, eli Lapin liiton valtuusto ja hallitus, ovat ratalinjauksen takana, jatkamme me Lapin liiton virkamiehinä radan pitämistä maakuntakaavassa, sanoo Lapin liiton suunnittelujohtaja Riitta Lönnström.

Kaavan taustalla on Lapin liiton valtuuston hyväksymä Lappi-sopimus (siirryt toiseen palveluun) ja siinä määritelty tulevaisuuskuva 2040, kertoo Lönnström.

Suunnittelujohtaja Riitta Lönnström Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -aineiston kanssa.
Pohjois-Lapin maakuntakaava on painavaa luettavaa. Kaikkinensa materiaali painaa viisi kiloa, kertoo Lapin liiton suunnittelujohtaja Riitta Lönnström.Kaija Länsman / Yle Sápmi

Suunnittelujohtaja muistuttaa, että kaikki voivat esittää oman mielipiteensä kaavaluonnoksesta heidän nettisivujen kautta. (siirryt toiseen palveluun) Sieltä löytyvät kaikki maakuntakaavaan liittyvät kartat ja merkintöjen selitykset.

– Kahden vuoden prosessi on nyt nähtävillä. Toivomme laajasti mielipiteitä ja käsityksiä asiasta, jotta nähdään kokonaistilanne. Jokaiseen mielipiteeseen ja lausuntoon laaditaan vastineet. Maakuntaliittomme hallitus käsittelee vastineet ja linjaa jatkotyötämme.

Jos sata ihmistä esittää mielipiteensä tietystä asiasta, onko sillä vaikutusta?

– On sillä lailla, että jos sata ihmistä vastustaa ja sata puoltaa, niin nähdään kokonaiskuva. Sen jälkeen poliitikot ratkaisevat, mihin suuntaan lähdetään.

– Minusta kaikilla mielipiteillä on merkitystä ja ne käsitellään hyvin vakavasti, lisää Lönnström.

Tauno Ljetoff
Tarvitaan paljon mielipiteitä, jotka kertovat, mitä mieltä Saamenmaalla ollaan maakuntakaavasta, sanoo inarilainen Tauno LjetoffKaija Länsman / Yle Sápmi

”Aion laatia sellaisen lausunnon, jonka jokainen voi lähettää Lapin liitolle”

Kenellekään tuskin on uutinen, että Inarissa eniten puhutti juuri Jäämeren ratalinjaus. Rautatiesuunnitelma painoi eniten myös Iiris Mäenpään mieltä. Hän ei usko itse lähettävänsä lausuntoa Lapin liitolle.

– En ole niin paljon tutkinut asiaa, että minulla olisi sellaisia mielipiteitä, joita viitsisin heille lähettää. Toivon kyllä, että muut, joilla on sanottavaa, lausuvat asiasta, sanoo Mäenpää

Tauno Ljetoff asteli varmoin askelin ja suunnitelmin ulos yleisötilaisuudesta.

– Aion kirjoittaa heille ja laatia sellaisen lausunnon, jonka jokainen voi lähettää halutessaan. Tarvitaan paljon mielipiteitä, jotka kertovat, mitä mieltä Saamenmaalla ollaan maakuntakaavasta, sanoo Ljetoff.

Davvi-Lappi eanangoddelávva 2040 lea dál cealkinláhkai.
Pohjois-Lapin maakuntakaavasta voi ilmaista mielipiteensä helmikuun loppuun mennessä.Kaija Länsman / Yle Sápmi

Sama toive on myös Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikiolla. Hän muistuttaa, että mielipiteen ilmaiseminen on helppoa. Se onnistuu lähettämällä sähköpostia tai jättämällä mielipiteensä Lapin liiton nettisivuilta löytyvän karttapalvelun kautta. Ympäristölakeja tai kaavoituskäytäntöjä ei tarvitse tuntea tarkasti.

– Toivon, että mahdollisimman moni ilmaisee mielipiteensä.

Saamelaiskäräjät ja kolttien kyläkokous lausuvat kaavasta viran puolesta. Sanila-Aikio kertoo Saamelaiskäräjien lausunnon lähtevän siitä, että Jäämeren rata ja voimalinja ovat niin merkittäviä hankkeita, että ne ovat lainvastaisia.

– Perustuslakiin on kirjattu saamelaiskulttuurin heikentämiskielto. Jos nämä jäävät maakuntakaavaan, ne vaikuttavat merkittävästi saamelaiskulttuuriin.

Mika Riipi
Maakuntahallitus tekee ensivaiheen ratkaisut kaavan sisällöstä huhtikuun lopussa, kertoo maakuntajohtaja Mika Riipi.Anneli Lappalainen / Yle Sápmi

Riipi: "Käytännössä ei ole merkitystä, onko Jäämeren rata maakuntakaavassa vai ei"

Vaikka Jäämeren radan selvitystyöryhmän loppuraportti ei ehdotakaan jatkotoimenpiteitä (siirryt toiseen palveluun) ja pääministerikin ehdottaa aikalisää, ei sillä ole vaikutusta maakuntakaavoitukseen, sanoo maakuntajohtaja Mika Riipi Lapin liitosta.

– Selvitystyöryhmän raportti on irrallaan maakuntakaavaprosessista. Nyt kun kaava on nähtävillä, toivomme paljon palautetta. Arvioimme palautteen yhteydessä myös raportin sisällön.

Huhtikuun lopussa on tarkoitus linjata ensimmäisen kerran maakuntakaavan jatko.

Maakuntahallitus (siirryt toiseen palveluun) tekee ensivaiheen ratkaisut kaavan sisällöstä ja jatkovalmistelusta huhtikuun lopussa. Silloin arvioidaan ensimmäistä kertaa, miten tämä raportti ja siinä esitetyt asiat vaikuttavat jatkotyöstöön.

Riipin mielestä sillä ei käytännössä ole merkitystä, onko Jäämeren rata maakuntakaavassa vai ei.

– Mikäli käy niin, että rata päädytään kaavaan merkitsemään, niin se jää sinne. Se ei tietenkään tarkoita vielä missään nimessä sitä, että rataa lähdettäisiin jossain vaiheessa edes rakentamaan.

– Jos se kaavassa haudataan, ei sekään tarkoita sitä, etteikö hanke voisi vielä lähteä liikkeelle. Kaava on sellaista herättelyä. Täytyy pitää mielessä, että tällainen asia voi tulla eteen 10–30 vuoden päästä, tarkentaa Riipi.