Hyppää sisältöön

Yksityinen päiväkoti perii vanhemmilta yli 400 euroa vuodessa ekstraa, eikä edes kaupunki tiedä, miksi – "Selvästi on tarve vähän penkoa"

Vanhemmat ja Kuopion kaupunki ovat yrittäneet turhaan saada selvyyttä kahden paikallisen Touhula-päiväkodin laskutusperusteista.

Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Suuri osa yksityisistä päiväkodeista perii perheiltä ylimääräistä maksua palvelusetelin päälle. Kaikissa tapauksissa lisämaksun perusteet eivät kuitenkaan ole vedenpitäviä.

Kuopiossa kolmisenkymmentä vanhempaa on kirjelmöinyt Touhula-päiväkotiketjulle sen perimästä lisämaksusta. Ketjun kahdessa kuopiolaisessa yksikössä peritään kuukausittain 37 euron lisämaksua jokaisesta hoidossa olevasta lapsesta.

Vanhemmat eivät ole yrityksistä huolimatta saaneet selville, mistä lisämaksua peritään. Heidän mielestään siitä pitäisi luopua. Asian kanssa on tuskaillut myös Kuopion kaupunki, jonka käyttämiin yksityisiin palveluntarjoajiin Touhula-päiväkodit kuuluvat.

– Emme ole havainneet Touhulan toiminnassa eroa, joka näyttäisi lisämaksun tarpeen. Sellaista selvitystä, joka selittäisi lisän, en ole saanut Touhulalta pyynnöstäni huolimatta, toteaa päiväkotihoidon ja esiopetuksen palvelupäällikkö Tuula Nuotio Kuopion kaupungilta.

Pastilleihin, retkiin vai kiinteistökuluihin?

Lisää peritään Saaristokaupungissa sijaitsevissa Touhula Ankkurin ja Touhula Märssykorin päiväkodeissa. Nuotion mukaan Touhula on perustellut lisää vanhempainillassa esimerkiksi lapsille tarjottavilla ksylitolipastilleilla ja muutamilla retkillä per vuosi. Mutta voiko siihen kulua vuosittain yli 400 euroa per lapsi?

– Pastillit ja retket ovat ihan tavallisia asioita, jotka hoituvat myös kunnallisella puolella. Kuopion palveluseteli on valtakunnallisesti ihan kilpailukykyinen. Sen lisäksi päiväkodilla ei pitäis olla hirveästi tarvetta periä mitään lisämaksuja, Nuotio sanoo.

Palvelusetelin ja perheen omavastuun pitäisi kattaa päiväkodin perustoiminta. Lisämaksu tulee kyseeseen, jos sen päälle tarjotaan jotain lisää.

Jarkko Lahtinen, Kuntaliitto

Touhulan viestintäjohtaja Ossi Ahto ei suostu erittelemään yksittäisten päiväkotien kustannuksia myöskään Ylelle.

– Meillä on eri hintoja, jotka perustuvat päiväkodin toiminnan järjestämiseen ja sen aiheuttamiin kustannuksiin, esimerkiksi vuokriin, kiinteistöihin, henkilöstöön ja muihin asioihin. Näissä on luonnollisesti päiväkotikohtaisia eroja, Ahto kertoo.

Kun kerroimme, että Kuopion kaupungin mukaan maksua on perusteltu pastilleilla ja retkillä, Touhulasta vastattiin, että lisähinta liittyy "isompiin toiminnan järjestämisen kustannuksiin kuten kiinteistökuluihin".

– Lisähinta ei liity retkiin tai pastilleihin. Retket kuuluvat kaikkiin Touhuloihin, Ahto kirjoittaa sähköpostitse.

"Seikkailulisä" on jäänne aiemman päiväkodin ajoilta

Kuopiossa on niin vähän kunnallisia päiväkoteja, että monien vanhempien on käytännössä pakko käyttää yksityisiä palveluita. Kaupunki myöntää perheille palveluseteleitä hoitoa varten. Palveluseteliä koskevan sääntökirjan (siirryt toiseen palveluun) mukaan yksityisen päiväkodin on palvelusopimusta tehdessään kerrottava, miksi lisämaksua peritään.

Touhula Ankkurissa ja Märssykorissa perittävä lisä oli olemassa jo aiemmin, kun päiväkodit kuuluivat Aarresaari-ketjuun. Touhula osti päiväkodit vuonna 2015. Aarresaaren aikana päiväkoti oli niin kutsuttu seikkailupäiväkoti, jonka henkilökunnalla oli myös seikkailukasvatusosaamista.

– Tietomme mukaan Aarresaaren aikana maksu on perustunut siihen, että kyseisissä yksiköissä on varmistettu kaksi lastentarhanopettajaa jokaiseen ryhmään. Sen vuoksi siellä on ollut suuremmat menot kuin normaalissa päiväkotiyksikössä, Nuotio taustoittaa.

En ala erikseen erittelemään sitä, että mitä esimerkiksi teeman mahdolliset kustannukset ovat.

Ossi Ahto

Nuotio kertoo kaupungin jääneen siihen käsitykseen, että seikkailukasvatus jatkuu ja suurempi henkilöstömitoitus säilyy.

– Sehän ei kuitenkaan enää pidä paikkaansa. Touhulan aikana lisää ei ole poistettu, Nuotio kertoo.

Nuotion mukaan 37 euron lisämaksun pitäisi näkyä panostuksissa osaamisessa, pedagogisessa painotuksessa tai henkilöstömitoituksen ulkopuolisessa henkilöstössä.

– Nämä eivät täyty Märssykorissa ja Ankkurissa sen tiedon valossa, mitä minulla on, Nuotio sanoo.

Lisämaksun on perustuttava johonkin

Touhulan viestintäjohtaja Ossi Ahto myöntää, että jotkut vanhemmat ovat kyselleet Ankkurin ja Märssykorin lisästä päiväkodin johdolta.

Touhula Ankkurin verkkosivut (siirryt toiseen palveluun)lupaavat, että seikkailuteemaisesta päiväkodista käydään viikoittaisilla retkillä metsässä. Meneekö lisä seikkailuteemaan ja mitä seikkailuteema käytännössä tarkoittaa?

– Kyseessä ei ole "seikkailulisä". En ala erikseen erittelemään sitä, että mitä esimerkiksi teeman mahdolliset kustannukset ovat, Ossi Ahto toistaa.

Selvästi on tullut tarve tätä asiaa vähän penkoa, että me olisimme näistä paremmin kärryillä.

Tuula Nuotio

Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen ei tunne Kuopion Touhuloiden tilannetta, mutta pitää kuukausittaista ja lapsikohtaista 37 euroa isona lisäsummana yksikölle.

– Palvelusetelin ja perheen maksaman omavastuun pitäisi kattaa päiväkodin perustoiminta. Lisämaksu tulee kyseeseen, jos sen päälle tarjotaan jotain lisää, Lahtinen vahvistaa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies Jukka Kaakkola on samaa mieltä: lisämaksun on perustuttava johonkin.

– Jos palvelu ei vastaa sitä, mitä on luvattu, asian voi viedä eteenpäin. Kuluttaja voi riitauttaa asian kuluttajasuojan kautta ja viedä kuluttajariitalautakuntaan. Sitä kautta voi tehdä hinnanalennusvaatimuksen, Kaakkola ohjeistaa.

Kaupunki haluaa tietää jatkossa tarkemmin

Valtaosa kuopiolaisista yksityisen päivähoidon tarjoajista perii lisämaksua (siirryt toiseen palveluun). Perheet saavat tiedon siitä palvelusopimusta tehdessään, ja yleensä peruste käy selvästi ilmi

– Esimerkiksi musiikkipäiväkoti Priimissä lisämaksu tarvitaan, koska päiväkodissa on mitoituksen mukaisen henkilöstön lisäksi musiikkikasvatusta antava musiikkipedagogi. Lisäksi on helppo ymmärtää, että Englantilaisessa päiväkodissa lisämaksu tulee kielipainotteisuudesta, palvelupäällikkö Tuula Nuotio kertoo.

Toisaalta esimerkiksi Pilke-päiväkotien tieteeseen, taiteeseen ja musiikkiin erikoistuneissa päiväkodeissa maksua ei peritä. Nuotio kertoo, ettei hänen tiedossaan ole, että muiden kuopiolaisten päiväkotien lisämaksujen perusteet olisivat herättäneet keskustelua.

Nuotion mukaan yksityisten päiväkotien lisämaksuja käsitellään kaupungin puolesta silloin, kun yritys on perustamassa yksiköitään Kuopioon. Tähän mennessä päiväkotien ei ole tarvinnut raportoida lisämaksuistaan kaupungille säännöllisesti.

– Selvästi on tullut tarve tätä asiaa vähän penkoa, että me olisimme näistä paremmin kärryillä, Nuotio pohtii.

Voisivatko päiväkodit jatkossa raportoida kaupungille, miten teemat ja lisämaksujen käyttö toteutuvat päiväkodin arjessa?

– Se on ainakin tutkittavan arvoinen idea. Sitä voisi miettiä yhdessä päiväkotien kanssa, miten toimintaa voitaisiin tehdä läpinäkyvämmäksi, kun kaikki ainakin sanovat haluavansa olla läpinäkyvämpiä, Nuotio kertoo.

Kuopion kaupunki kokoustaa Touhulan johdon kanssa perjantaina. Palaverissa keskustellaan palvelun järjestämiseen liittyvistä asioista ja myös lisämaksuista.

– Aion ehdottaa, että yksiköissä, joissa on havaittu ongelmia ja puutteita tässä palvelunjärjestämisessä, lisämaksua ei perittäisi, Nuotio sanoo.