Työntekijät huolissaan hoidon tasosta Kymsotessa: Väkeä liian vähän, sairauslomat kasautuvat eikä tieto kulje

Neljä ammattiliitto Superin ammattiosastoa on kirjoittanut kannanoton, jossa pureudutaan ongelmiin uudessa sote-kuntayhtymässä Kymsotessa.

sairaanhoitopalvelut
Lääkäri ja hoitaja kävelevät Kymenlaakson keskussairaalan käytävällä
Yle

Työntekijät ovat huolissaan hoidon tasosta Kymenlaakson uudessa sote-kuntayhtymässä eli Kymsotessa. Neljä ammattiliitto Superin ammattiosastoa on kirjoittanut kannanoton, jossa nostetaan esiin henkilöstön riittämätön määrä ja työn henkinen ja fyysinen kuormittavuus.

Kannanotossa kerrotaan, miten vähäinen työntekijämäärä johtaa tällä hetkellä ylitöihin ja sairauslomiin. Kuormitusta lisäävät myös epätietoisuus ja suoranainen tiedon puute. Hoitajat ehdottavat myös, että määräaikaisia hoitajia vakinaistettiin nykyistä enemmän.

"Haluamme tehdä työmme hyvin ja sydämellä"

Työntekijät korostavat samalla olevansa valmiita avoimeen dialogiin ja yhteistyöhön työnantajan kanssa.

– Me haluamme tehdä työmme hyvin, sydämellä ja hoidettavan parhaaksi. Toivomme, että meille annetaan siihen mahdollisuus, kannanotossa kirjoitetaan.

Johtajaylilääkäri Arto Toivanen Kymsotesta sanoo, että henkilöstön kuormitus vaihtelee paljon eri osastojen välillä. Hän myöntää, että varsinkin päivystyksissä riittää töitä.

Henkilökunnan riittävyys nousi aiemmin esiin Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksen osalta. Huoli hoidon laadusta ja potilasturvallisuudesta johti jopa kanteluun aluehallintovirastoon.