Tyrinselän tuulivoimapuisto voi laajentua Ypäjällä ja Humppilassa – pohjatyöt voivat alkaa tänä vuonna

Tyrinselän alueelle nousee uusia tuulivoimaloita todennäköisesti jo ensi vuonna.

tuulienergia
Kuvasovite Tyrinselän nykyisistä ja suunnitelluista tuulivoimaloista Ypäjältä päin kuvattuna.
Kuvasovite, jossa ovat nykyiset voimalat sekä tulevat neljä voimalaa Ypäjältä päin kuvattuna. Kuva on otettu Ypäjänkyläntieltä.Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy

Tyrinselän tuulivoimapuisto voi laajentua neljällä uudella tuulivoimalalla. Näistä kolme rakentuisi Ypäjän puolelle ja neljäs Humppilaan. Rakentamispäätöstä ei ole vielä tehty, mutta tarvittavat luvat ovat saaneet lainvoiman.

Ypäjä myönsi rakennusluvat jo kesäkuussa 2016, mutta valitusprosessien vuoksi rakentaminen on viivästynyt. Senaikaista tuulivoimalatyyppiä ei ole enää voimalatoimittajan tuotannossa.

Niinpä tuulivoimayhtiö Megatuulen projektiyhtiö Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy haki poikkeamislupia tuulivoimaosayleiskaavasta. Uusien tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus kasvaa kymmenellä metrillä, 220 metriin, pidempien roottorin lapojen vuoksi. Torninkin korkeus nousee metrillä, 145 metriin.

Uudet voimalat ovat myös aiempaa tehokkaampia, 3 megawatista teho nousee 4,2:een. Meluarvot pysyvät ennallaan.

Ypäjälle kolme uutta tuulivoimalaa

Ypäjä hyväksyi poikkeamisluvat ja myös muutossuunnitelmat rakennuslupiin heinäkuussa 2018. Näistäkin päätöksistä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Tammikuussa hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa jättää valitukset tutkimatta. Oikeus katsoi muun muassa, että valittajat asuvat liian kaukana voimaloista, jotta heillä olisi asiassa valitusoikeutta.

Nyt helmikuussa hallinto-oikeuden ratkaisut ovat saaneet lainvoiman ja yhtiö voi ryhtyä toteuttamaan tuulivoimaloita. Humppilan yhden voimalan luvituksesta ei valitettu.

Aiemmin yhtiö suunnitteli rakentavansa Ypäjälle neljä voimalaa, mutta nyt määrä on vähentynyt kolmeen. Projektipäällikkö Markku Kortteisto Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy:stä kertoo, että voimalat olisivat olleet hiukan liian lähekkäin ja sähköaseman kapasiteetti ei olisi riittänyt kaikkiin.

Nyt etsitään tuulisähkölle ostajia

Kortteiston mukaan suunnittelu ja neuvottelut maanrakennustöistä vastaavien kanssa ovat käynnissä. Tavoitteena on, että tänä vuonna päästäisiin rakentamaan voimalapaikoille tiet ja perustusalueet. Ensi vuonna alkukesästä alkaisi sitten itse voimalarakentaminen.

Investoinnin arvo on Kortteiston mukaan noin 18-19 miljoonaa euroa. Yhtiö etsii parhaillaan PPA-partnereita eli yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan tuulisähköä useiden vuosien pitkillä sähkösopimuksilla.

Yhtiön aikataulutavoite on, että ensimmäiset voimalat kytkettäisiin sähköverkkoon kesällä 2020. Koekäyttöjakson jälkeen ne olisivat kaupallisessa sähköntuotannossa viimeistään tammikuussa 2021.

Teho yli tuplaantuu

Sähköntuottomielessä Tyrinselän alue on Suomen parhaita. Tuulivoimalaitos tarvitsee käynnistyäkseen 3,5 sekuntimetrin tuulen ja teho kasvaa tuulen nopeuden kasvaessa.

Kortteisto kertoo, että neljästä uudesta voimalasta voisi parhaimmillaan saada 17 megawattia sähköä, mutta todellinen tuotto riippuu tuuliolosuhteista. Nykyisten neljän voimalan maksimiteho on yhteensä 12 megawattia. Niiden vuotuinen käyttöaste on ollut reilut 40 prosenttia maksimitehosta.

Megatuulella on Suomessa käynnissä lähes 600 megawatin verran hankkeita eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Saarijärvellä, Kurikassa ja Kauhajoella luvat ovat lainvoimaiset. Lisäksi esiselvitysvaiheessa on noin 500 megawatin verran hankkeita.

Yhtiön ensimmäinen rakentamisvaiheeseen edennyt hanke on juuri Tyrinselkä, joka on tuottanut tuulisähköä vuodesta 2016.