Kaivosyhtiö Keliberille ympäristölupa ja vesilupa kahden järven kuivattamiseen

Lupaehtoihin tuli joitain tiukennuksia, mutta yhtiö on kokonaisuuteen tyytyväinen.

kaivokset
Mies osoittaa taskulampulla tutkimustunnelin peräseinää.
Keliberin litiumkaivoksen tutkimustunneli.Kalle Niskala / Yle

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan kaivosyhtiö Keliberin Syväjärven avolouhokselle.

Syväjärven kaivosalue sijaitsee pääosin Kokkolan ja osittain Kaustisen alueella, 13,5 kilometrin päässä kunnan keskustasta. Päätökseen sisältyy vesilain mukainen lupa Syväjärven ja Heinäjärven tyhjentämiseksi kaivostoiminnan ajaksi.

Syväjärven louhokselta on tarkoitus louhia vuosittain 540 000 tonnia litiumpitoista malmia. Louhoksen arvioidaan toimivan neljä vuotta, minkä jälkeen Keliberin pitää sulkea ja maisemoida louhos ja sivukivikasat.

Ympäristöluvassa määrätään päästöjen lisäksi myös melusta ja ympäristövaikutusten seurannasta. Melua aiheuttavat työt tapahtuvat arkisin 07–22, poikkeustapauksissa melua aiheuttavia töitä voidaan tehdä myös viikonloppuisin.

Myönnetty lupa sisältää malmin ja sivukiven louhinnan, sivukiven läjityksen sivukivialueelle, kaivostoiminnan käynnistämiseen tarvittavien rakentamistoimenpiteiden suorittamisen ja louhosalueella sijaitsevien Syväjärven ja Heinäjärven määräaikaisen kuivattamisen.

– Lupaehdot ovat pääosin sellaisia, mitä esitimme aville. Joitakin tiukennuksia viranomainen teki, mutta lupaehdot ovat hyvin saavutettavissa. Olemme tyytyväisiä päätökseen, kertoo toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön lausunnon mukaan hankkeen ympäristö- ja vesiluville ei ollut luontoarvoista johtuvaa estettä, ja hanketta varten oli tehty myös riittävät selvitykset.

Syväjärven ja Heinäjärven kuivatus alkaa ensi syksynä. Vuodelle 2020 on suunniteltu valmistelevia töitä, esimerkiksi teiden rakentamista ja varsinainen louhinta Syväjärvellä alkaisi vuonna 2021.

Keliberillä on Syväjärvelle jo lainvoimainen kaivoslupa. Yhtiö tarvitsee seuraavaksi Kalaveden rikastamon ympäristölupaan päivityksen. Keliber valmistelee myös Rapasaaren louhosta ja Kokkolan kemiantehdastaan koskevat lupahakemukset.

LUE MYÖS:

Keliber viemässä litiumin jalostusta suunniteltua pidemmälle – tuotanto käyntiin ehkä jo 2021