Synkkä ennuste: Vain pääkaupunkiseutu, Turku ja Tampere kasvavat – yhä suurempi osa Suomesta tyhjenee

Ennusteen mukaan esimerkiksi kasvava Oulu alkaa jo parissa vuosikymmenessä menettää asukkaita.

kaupunkiseudut
Oulun ydinkeskustan kävelykatu keväällä 2018.
Nuori väestö kannattelee vielä Oulun seudun väestönkasvua vielä parin vuosikymmenen ajan, mutta sen jälkeen väkimäärän ennakoidaan kääntyvän laskuun. Syynä on syntyvyyden väheneminen. Kuvassa Oulun rotuaari eli keskustan kävelykatu.Paulus Markkula / Yle

20 vuoden kuluttua vain pääkaupunkiseutu sekä Turun ja Tampereen seudut onnistuvat kasvattamaan väkimääräänsä, aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI ennustaa.

MDI:n ennusteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan pääkaupungin väestö lisääntyy seuraavan parin kymmenen vuoden aikana noin neljännesmiljoonalla. Kun koko maan väestön kasvu jää kuitenkin vajaaseen sataan tuhanteen, se merkitsee väen vähentymistä muualla kuin pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella.

– Muutos näkyy erityisesti Oulun seudulla, jossa syntyvyys on romahtanut, toteaa MDI-ennusteen teossa mukana ollut valtiotieteiden tohtori Timo Aro.

Vielä nykyään Oulu kasvaa koko ajan ja on reilulla 200 000 asukkaallaan Suomen viidenneksi suurin kaupunki. Oulun alueella ikärakenne on poikkeuksellisen nuori, ja alueen syntyvyys on korkea. Ennusteen mukaan kasvu jatkuu 2030-luvun puoliväliin ja kääntyy sitten laskuun.

Syntyvyyden lasku johtaa ennusteen mukaan toiseen ilmiöön, joka nakertaa pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueiden ulkopuolisten suurten kaupunkien väestökehitystä: muuttoikään ehtivien aikuisten määrä vähenee.

Tämä vuorostaan johtaa siihen, että maan sisäinen muuttoliike hiipuu.

– Se johtuu siitä, että nykyisiin kasvukeskuksiin ei sen ympäristöstä enää riitä yhtä paljon tulijoita kuin nyt, Aro täsmentää.

Nyt muuttoliikkeen ennakoidaankin lisäävän entisestään alueiden eriytymistä kasvaviin, supistuviin ja tyhjeneviin alueisiin, selvityksessä todetaan.

MDI:n perjantaina julkaistussa selvityksessä on keskitytty kymmeneen suurimpaan kaupunkiseutuun. Väestökehitystä on arvioitu viime vuosien kehityksen perusteella. Arvioinnin pohjana on ollut neljä keskeisesti vaikuttavaa asiaa eli kuolleisuus, syntyvyys, maan sisäinen muuttoliike sekä maahanmuutto.

Ennusteessa päädytään rajumpiin muutoksiin kuin Tilastokeskuksen vuonna 2015 julkaisemassa väestöennusteessa. Syynä on nimenomaan syntyvyyden ennakoitua nopeampi väheneminen, jota Tilastokeskuksen ennusteessa vuonna 2015 ei osattu ennakoida – vaikka jo silloinkin arvioitiin, että vauvojen määrä jonkin verran vähenee.

Suomen väestöennuste vuonna 2040
Yle Uutisgrafiikka, lähde: MDI

Kilpailu asukkaista lisääntyy

Johtaako hupeneva väestö sitten Suomen eri osien ja eri kaupunkiseutujen kovenevaan keskinäiseen kilpailuun?

Oulun strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvistin mielestä näin voi käydä, mutta hänen mielestään kysymys ei ole pelkästään Suomen sisäisestä kilpailusta. Kilpaa käydään myös muiden Pohjoismaiden ja Euroopan kanssa.

– Nykyisin ihmiset voivat muuttaa halutessaan vaikka Ruotsiin tai muualle Eurooppaan, jos tuntevat, että siellä on hyvä elää ja asua. Siksi kaupunkien kehittäminen vetovoimaisiksi on tärkeää, Kronqvist sanoo.

– Sama muutos väestössä tapahtuu Suomen lisäksi myös muissa Pohjoismaissa ja koko Euroopassa, sanoo Kari-Pekka Kronqvist.

Kronqvistin muistuttaa, että muuttoliikkeeseen vaikuttavat aina myös muut asiat kuin pelkkä syntyvyys, vaikka sillä onkin suuri merkitys.

Vähenevää lapsimäärää on vaikea ratkaista yhdellä tai kahdella keinolla, koska siihen vaikuttavat monet eri syyt.

– Esimerkiksi kaupunkien vetovoima, työllisyys, palvelut ja asunnot ja esimerkiksi kaupunkien hyvät liikenneyhteydet ovat tärkeitä asioita, vaikka ihan oikeastihan me emme tiedä sitä, millaiset syyt vaikuttavat siihen, millä perusteilla lapsia hankitaan, Kronqvist sanoo.

22.2.2019 kello 14: Korjattu grafiikassa olleet virheelliset prosenttiluvut. Aikaisemmin Helsingin prosenttiluku oli 33,7 prosenttia, kun se oikeasti on 32,7 prosenttia. Muun maan prosenttiluku oli aikaisemmin 33,9 prosenttia, kun se oikeasti on 32,9 prosenttia.

Voit keskustella aiheesta tämän artikkelin alla asiallisesti kello 22 saakka.

Lue lisää:

Analyysi: Suomen matala syntyvyys on globaali ilmiö, mutta poliitikot riitelevät perhevapaista tai vauvatonneista, vaikka niillä ei ole syntyvyyteen juuri merkitystä