22-kerroksinen hotelli, aukioita ja taidelukio: katso, miten Kuopionlahden ilmettä aiotaan muuttaa

Kuopiolaiset pääsevät tutustumaan Kuopionlahden suunnitelmiin muun muassa yleisötilaisuuksissa.

Kuopio
Havainnekuvassa näkymä uudelle kaupunkiaukioille, jossa Lumit oikealla.
Havainnekuvassa näkymä uudelle kaupunkiaukiolle. Oikealla taidelukio Lumit.Kuopion kaupunki

Kuopiolaiset pääsevät pian tutustumaan Kuopionlahden alueen mullistaviin suunnitelmiin. Kuopionlahdelle ollaan rakentamassa muun muassa 22-kerroksista hotelli- ja kongressikeskusta sekä taidelukiota.

Näkymä Vuorikadun laiturilta Kuopionlahdelle.
Näkymä Vuorikadun laiturilta Kuopionlahdelle.Kuopion kaupunki

Nähtäville ja kaupungin päättäjien hyväksyttäväksi tulee kaksi asemakaavan muutosta: Musiikkikeskuksen ympäristö ja taidelukio Lumit sekä hotelli- ja kongressikeskus. Tähän päädyttiin, jotta taidelukiosuunnitelmia voitaisiin viedä eteenpäin irrallaan samalle alueelle kaavaillusta hotellista.

Joukko kuopiolaisia arkkitehtejä julkaisi viime vuonna kannanoton, jossa kongressihotellista tehtyjä vaihtoehtoja pidettiin liian mammuttimaisina ja kaupunkirakenteeseen sopimattomina. Tuolloin yhdessä vaihtoehdossa hotelliin kaavailtiin 21 kerrosta.

Kuopion taidelukio Lumit Kirkkokadulta.
Taidelukio Lumit Kirkkokadulta. Kuopion kaupunki

Kaavoitusarkkitehti Jouni Pekosen mukaan vuoden aikana suunnitelmia on muokattu mittavasti. Hotelli- ja kongressikeskuksen mittakaavaa on pienennetty erityisesti tornien osalta, ja jalustaosa noudattaa Musiikkikeskuksen mittoja. Musiikkikeskusta ja kongressikeskusta yhdistää suunnitelmissa myös uusi yhteinen sisäänkäyntiaula isoine katoksineen.

Hotelliin on suunnitteilla 22 kerrosta, joista ylimmässä olisi ravintola. Kahden toisiinsa yhdistyneen tornin muodoilla ja sijoittelulla on pyritty siihen, ettei rakennus olisi liian massiivinen.

– Nyt tornit ovat sirommat ja veistoksellisemmat ja ne on sijoitettu keskemmälle rakennuksen jalustaa ja useampaan eri koordinaatistoon, jotta ne eivät olisi niin hallitsevia, Pekonen sanoo.

Pekosen mukaan vuoden aikana pyöriteltiin useampia vaihtoehtoja, joista kaupunki päättyi 22-kerroksiseen hotelliin.

–Jos sitä olisi lähdetty mataloittamaan, siitä olisi tullut huomattavan raskas ympäristöön nähden. Se on tämän korkuisena paljon siromman näköinen kuin vaikkapa 14-kerroksisena.

Tornit esimerkiksi näkyvät vain osittain torilta päin saavuttaessa. Kuopion kaupungin näkemyksen mukaan rakennuksen matala jalustaosa linkittyy osaksi ruutukaavaa ja lähiympäristöä, kun taas tornit vertautuvat Mölymäen uusiin tornitaloihin, Puijon lakeen ja Tuomiokirkkoon.

Aukioita ja taidekuja

Julkisten rakennusten lisäksi Kuopionlahdelle muodostuu uusia kaupunkiaukioita sekä kaupunkilaisten toiveiden mukaisesti asuintaloja. Puijonkadun varteen tulee lamellitaloja, jotka myös suojaavat aukiota liikennemelulta.

Näkymä Kuopionlahdelle Tasavallankadulta saavuttaessa
Näkymä Kuopionlahdelle Tasavallankadulta saavuttaessa.Kuopion kaupunki

Torilta Kuopionlahden rantaan ulottuvalle Hallikadun osalle muodostuu Kuopiolle ominainen rännikatuteema, jota Kuopion kaupungin tiedotteessa kuvataan taidekujaksi. Sen päätepisteenä on Kuopionlahden rannalle tuleva Järvi-Suomen matkailupalvelujen keskus Hot Spot.

Molemmat kaavaehdotukset menevät kaupunkirakennelautakuntaan 27. helmikuuta, jonka on tarkoitus hyväksyä ne nähtävälle asetettavaksi.

Jos kaupunkirakennelautakunta hyväksyy kaavat nähtäville asetettavaksi, niiden on määrä olla nähtävillä 4. maaliskuuta alkaen valtuustotalossa ja Kuopion kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi niihin voi tutustua Kohtaamossa, kauppakeskus Apajassa 11. maaliskuuta alkaen.

Niitä aiotaan esitellä laajasti myös yleisötilaisuudessa Kuopion kaupungin valtuustotalon valtuustosalissa tiistaina 19. maaliskuuta kello 17.00 sekä Kohtaamossa tiistaina 12. maaliskuuta kello 9–15.