Yara jättää pian ympäristölupahakemukset Siilinjärven kaivosalueen muutoksista: kipsikasalle lisää korkeutta, päälouhos laajenisi pohjoiseen

Yhtiö jättää ympäristölupahakemukset Itä-Suomen aluehallintovirastolle helmikuun aikana.

Siilinjärvi
Yaran kipsikasa Siilinjärvellä.
Toni Pitkänen / Yle

Lannoitevalmistaja Yara on valinnut vaihtoehdot, joiden pohjalta se hakee ympäristölupaa Siilinjärven kaivosalueen laajentamiseen. Yara haluaa laajentaa nykyistä kipsin läjitysaluetta sekä kaivoksen päälouhosta.

Kipsin läjitysalueen laajentamisessa yhtiö hakee ympäristölupaa siten, että kipsikasaa voidaan korottaa enintään 40 metriä nykyisestä maksimikorkeudesta. Tällöin kasan korkeus on 230 metriä merenpinnan yläpuolella.

Lisäksi tavoitteena on laajentaa läjitysaluetta kiertovesialtaan suuntaan ja korvaava allas on tarkoitus rakentaa kipsin läjitysalueen länsipuolelle. Laajennuksella halutaan turvata kipsin läjitysalueen riittävyys vähintään vuoteen 2035 saakka.

Valittu etenemisvaihtoehto on se, jota muun muassa Siilinjärven kunta toivoi. Kunta ei halua kasan reunaa lähemmäs keskustaa.

Päälouhos laajenisi pohjoiseen

Yara haluaa myös laajentaa Siilinjärven kaivoksensa nykyistä päälouhosta pohjoiseen. Samalla yhtiö hakee lupaa Ansanmäen sivukiven läjitysalueen laajentamiselle pohjoiseen ja lakikorkeuden nostoa tasoon 230 metriä merenpinnan yläpuolella.

Itäläjityksen sivukiven läjitysalueen korkeus halutaan tasolle 240 metriä merenpinnan yläpuolella. Sivukiven läjitysalueen nykyinen maksimikorkeus on 210 metriä.

Yara jättää muutoshakemukset Itä-Suomen aluehallintovirastolle tämän kuun aikana. Yhtiö arvioi ympäristöluvan muutoshakemuksen käsittelyn vievän Itä-Suomen aluehallintovirastossa noin vuoden verran.