Kotkan Kantasatamaan on saatu hotellioperaattori – sopimus määrää käynnistämään hankkeen tämän vuoden aikana

Kaupunki on edellyttänyt, että tapahtumakeskus vaatii hotellioperaattorin osallistumista.

Kotka
Kotkan tapahtumakeskus tulisi Kantasatamaan Merikeskus Vellamon viereen
Kotkan tapahtumakeskus tulisi Kantasatamaan Merikeskus Vellamon viereen.JKMM Arkkitehdit

Kotkan Kantasatamaan on löytynyt hotellioperaattori. Kantasataman ohjausryhmän puheenjohtajan Jari Elomaan (kok.) mukaan hotellioperaattori julkistetaan ensi viikon torstaina.

Samalla myös Kotkan kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK ja kehittämisyhtiö Cursor allekirjoittavat toteuttamissopimuksen tapahtumakeskuksen, korkeakoulukampuksen ja yrityskeskuksen rakentamisesta Kantasatamaan.

Sopimus säätelee rakentamisen aloittamista

Toteuttamissopimuksessa (siirryt toiseen palveluun) osapuolet sitoutuvat muun muassa aloittamaan hankkeen omalta osaltaan tämän vuoden aikana. Lisäksi rakentamisen pitäisi alkaa viimeistään vuoden 2021 aikana. Mikäli tämä ei toteudu, katsotaan osapuolen vetäytyneen hankkeesta.

Sopimukseen kirjatun alustavan aikataulun mukaan ensimmäisenä pitäisi valmistua hotellin, jonka käyttöönoton pitäisi tapahtua kesällä 2021. Hotelliin on tulossa myös ravintolatoimintaa. Hotellin bruttoala on 10 000 neliömetriä.

Tapahtumakeskuksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2020. Viimeisenä valmistuisi korkeakoulukampus syksyllä 2023.

Sopimuksessa on huomioitu myös se, että rakennushankkeet valmistuvat eri tahtiin ja että se voi aiheuttaa yrityksille toiminnallista ja taloudellista haittaa. Sopimuksessa osapuolet sitoutuvat haittojen minimointiin ja joustavien ratkaisujen hakemiseen yhteistyössä toistensa kanssa.

Messuja, kokouksia ja kulttuuritapahtumia

Kotkan kaupunki, ammattikorkeakoulu ja Cursor allekirjoittivat hankkeen aiesopimuksen lokakuun alussa.

Kotkan kaupunki on edellyttänyt, että tapahtumakeskuksen toteuttamissopimuksen allekirjoittaminen vaatii hotellioperaattorin osallistumista.

Kotkan kaupunki on linjannut, että kaupunki sijoittaa tapahtumakeskukseen enintään 20 miljoonaa euroa. Tapahtumakeskuksessa järjestettäisiin esimerkiksi messuja, kokouksia ja kulttuuritapahtumia.

Hotellioperaattorin löytymisestä kertoi ensin Kymen Sanomat (siirryt toiseen palveluun).