Tutkimus: Arktisilla alueilla tulee säännellä tarkemmin kaivostoimintaa

Ympäristönsuojelua ohjaavat lait ovat monissa arktisen alueen maissa epätäsmällisiä, ja niitä valvotaan puutteellisesti.

kaivostoiminta
Koeporausalue Sodankylässä.
Arkistokuva.Maija-Liisa Juntti / Yle

Arktisten alueiden kaivostoimintaa pitää säännellä nykyistä laajemmin ja tarkemmin, sanotaan tuoreessa tutkimuksessa. Tutkimuksen tekijöiden mukaan tähän asti on tutkittu yllättävän vähän esimerkiksi kaivostoiminnan ympäristöriskejä ja haittojen ennaltaehkäisyä.

– Esimerkiksi ikirouta-alueiden sulaminen saattaa lisätä hapanta kaivosvalumaa, joka voi lisätä kaivoksista maaperään kulkeutuvien raskasmetallien määrää, sanoo julkaisun vastuukirjoittaja professori Anne Tolvanen Luonnonvarakeskuksen tiedotteessa.

Tutkimusraportissa nostetaan esille muun muassa se, että ympäristönsuojelua ohjaavat lait ovat monissa maissa epätäsmällisiä, ja niitä myös valvotaan puutteellisesti. Lisäksi paikalliset asukkaat eivät välttämättä hyödy kaivoksista taloudellisesti.

Myös Suomessa kaivostoiminnan ympäristö- ja maisemavaikutusten pelätään joissakin tapauksissa heikentävän esimerkiksi matkailun toimintaedellytyksiä.

Professori: Arvioinnista tulisi tehdä kokonaisvaltaista

Professori Anne Tolvanen sanoo, että kaivostoiminnan taloudellisia vaikutuksia tulisi jatkossa arvioida laajasti ja kokonaisvaltaisesti. Sen tulisi valottaa aiempaa kattavammin, missä määrin taloudelliset hyödyt ja haitat jäävät alueelle.

Lisäksi tarvitaan käytännön keinoja, joilla taataan kaivoksia ympäröivien alueiden elinkelpoisuus myös kaivostoiminnan jälkeen.

– Lainsäädäntöä kritisoidaan usein myös siitä, että se ei turvaa tehokkaasti perinteisten elinkeinojen toimintaedellytyksiä eikä osallista paikallista tai alkuperäisväestöä kaivoksia koskevaan päätöksentekoon, sanoo GovAda-tutkimusprojektin vetäjä, professori Jukka Similä Lapin Yliopistosta.

Tutkimuksen ovat tehneet Luonnonvarakeskus, Lapin yliopisto ja Geologian tutkimuskeskus. Siinä koottiin yhteen arktisen alueen metalli-, hiili-, jalokivi- ja teollisuusmineraaleja koskevat vertaisarvioidut tiedejulkaisut

GovAda-tutkimusprojektin rahoitti Suomen Akatemia. Tutkimusraportti on julkaistu Journal of Environmental Management -lehdessä.

Lue lisää

Luken tiedote tutkimuksesta (suomeksi) (siirryt toiseen palveluun)

Tutkimusraportti (englanniksi) (siirryt toiseen palveluun)