Esperi Care antoi selvityksen Kristiinankaupungin hoivakodista – Valvira: Selvitystyö käynnissä, päätökset mahdollisimman pian

Valvira käsittelee hoivayhtiö Esperi Caren selvityksen tammikuussa suljetun Ulrika-hoivakodin toiminnasta tällä ja ensi viikolla.

vanhustenhoito
Esperi Caren hoivakoti Ulrika Kristiinankaupungissa
Yhden vanhuksen epäillään kuolleen hoitovirheen takia hoivakoti Ulrikassa Kristiinankaupungissa Tuomo Rintamaa / Yle

Hoivayhtiö Esperi Care on toimittanut keskiviikkona sosiaali- ja terveysalan lupavirasto Valviralle selvityksen Kristiinankaupungissa sijaitsevan Ulrika-hoivakodin toiminnasta.

Selvityksessään Esperi Care vastaa Valviran esittämiin selvityspyyntöihin esimerkiksi hoitajamitoitukseen, lääkelupiin ja lääkehoitoon liittyen.

Valviran lakimies Reija Kauppi ei ota kantaa Esperi Caren tekemän selvityksen sisältökysymyksiin, koska kysessä on keskeneräinen valvonta-asia. Hänen mukaansa selvitystä käydään läpi tällä viikolla ja työ jatkuu ensi viikolla.

– Selvitystyö jatkuu ensi viikolla, jolloin arvioimme huolellisesti palveluntuottajan edellytyksiä jatkaa toimintaa selvityksen perusteella, sanoo Kauppi.

Reija Kauppi vastasi Ylen lähettämiin kysymyksiin sähköpostitse.

Tarvittaessa Valvira pyytää asiassa lisäselvityksiä.

Esperi vakinaistaa ja kokoaikaistaa tuntityöntekijöitä

Valvira keskeytti Esperin toiminnan Ulrikassa tammikuun lopulla, koska viranomaisten tarkastuskäynneillä oli havaittu laiminlyöntejä. Tällä hetkellä hoivakodin toiminnasta vastaa Kristiinankaupunki.

Esperi Caren aluejohtaja Kimmo Karvosen mukaan Ulrikassa työskentelee tällä hetkellä kaupungin työntekijöiden lisäksi myös Esperin työntekijöitä.

Karvosen mukaan Esperissä on aloitettu prosessi, jossa vakinaistetaan ja kokoaikaistetaan tuntityöntekijöitä. Esimiesten työpanosta on kohdennettu yli puoliksi hallinnon puolelle kaikissa yksiköissä. Lisäksi Karvosen mukaan kaikkien yksiköiden mitoitusta vastaavaa hoitajamäärä on tarkistettu ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet tehty, jos niihin on ollut tarvetta.

Karvosen mukaan konsernin lääkehoitosuunnitelmaa päivitetään ja uusi päivitetty lääkehoitosuunnitelma otetaan käyttöön maaliskuun aikana. Tällä hetkellä Esperissä on käytössä yhteinen, THL:n Turvallinen lääkehoito -oppaan mukainen lääkehoitosuunnitelmapohja.

Päätöksiä mahdollisimman pian

Esperi Caren aluejohtaja Kimmo Karvosen mukaan yhtiön tavoite on, että Ulrikan toiminta siirtyy takaisin Esperin vastuulle.

Valviran lakimies Reija Kauppi toteaa, tärkeintä on varmistua siitä, että toiminta hoivakodissa jatkuu asiakasturvallisesti ja laadukkaasti siten, kuin lainsäädännön mukainen ikäihmisten hyvä hoito ja hoiva edellyttää.

– Mikäli arvioimme, että Esperi Care voi jatkaa toimintaa, tulee ns. siirto tehdä hallitusti, jolloin valvontaviranomainen tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin ja palveluntuottajan kanssa.

Aikatauluun Kauppi ei ota kantaa, mutta toteaa että päätös pyritään tekemään mahdollisimman pian.

Esperi Caren vt. toimitusjohtaja A-studiossa: Parannuksia hallintoon ja työvuorolistoihin – ei suoraa lupausta lisätyövoimasta

Näin kaikki tapahtui Kristiinankaupungissa – Esperin hoivakodin toiminnan keskeyttämisen taustalta paljastuu vastuunpakoa ja piittaamattomuutta

Valvira keskeytti Esperi Caren hoivakodin toiminnan Kristiinankaupungissa – yhden asiakkaan epäillään kuolleen hoitovirheen takia