Tulvavesien pumppauskustannusten jakamisesta päästiin sopuun Lapuanjoella

Lapuanjoen pengerrysalueille laskettavien tulvavesien pumppauskustannuksista vastaavat jatkossa pengerrysyhtiöt, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Lapuan ja Kauhavan kaupungit.

tulvat
Lapuan tuomiokirkko ja tulvahuippu Lapuanjoella 20.4.2013.
Lapuan tuomiokirkko ja tulvahuippu Lapuanjoella 20.4.2013.Yle / Mirva Korpela

Lapuanjoen pengerrysalueille laskettavien tulvavesien pumppauskustannuksista on päästy sopuun (siirryt toiseen palveluun).

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan uudella sopimuksella tulvavesien pumppauskustannukset jaetaan kolmeen yhtä suureen osaan Lapuanjoen pengerrysyhtiöiden, Lapuan ja Kauhavan kaupunkien sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kesken.

Sellaisilla pengerrysalueilla, jotka sijaitsevat sekä Lapuan että Kauhavan kaupungin aluella, kaupunkien osuus jaetaan niiden kesken suhteessa kaupunkien alueella sijaitsevaan pinta-alaan.

Monen vuoden neuvottelut

Tulvan aikana tulvaluukuista pengerrysalueelle päästettävien ja tulvakynnysten tai tulvapenkereiden yli pääsevien tulvavesien pumppauskustannuksista on neuvoteltu jo vuosia. Vuonna 2015 pumppauskustannuksista sopiminen kirjattiin tavoitteeksi Lapuanjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaan.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan Lapuanjoen pengerrysalueet on mitoitettu niin, että tulvavesiä päästetään niille silloin, kun tulvatilanne on harvinaisempi kuin keskimäärin kerran 20 vuodessa tapahtuva tulva.

Pengerrysalueille on päästetty tulvavesiä vuosina 1984 ja 2013. Päästettyjen tulvavesien määrä on ELY-keskuksen mukaan ollut melko pieni näillä kerroilla. Tulvavettä voidaan kuitenkin juoksuttaa pengerrysalueille kymmeniä miljoonia kuutiometrejä ja pumppauskustannukset voivat nousta yli 100 000 euroon.

Lapuanjoesta avattiin tulvapadot pelloille Löyhingin pumppaamolla 20.4.2013.
Tulvapadot avattiin 29 vuoden tauon jälkeen Lapuanjoella perjantaina 20.4.2013.Mirva Korpela / Yle

Taajaman turvana

Pengerrysalueet on rakennettu 1960-2000 –luvuilla. Niiden avulla pienennetään Lapuan taajaman ja Kauhavan Alakylän sekä muunkin Lapuan alapuolisen asutuksen tulvariskiä. Pengerrysaluieden vesioikeudellisten lupien luvanhaltijana on pääosin valtio. Kunnossapito on pengerrysyhtiöiden vastuulla.

Tulvavedet päästetään pelloille, mutta mitä sitten tapahtuu? Veden poispumppaaminen voi kestää viikkoja ja maanomistaja maksaa usein viulut

Lapuan kaunissaarelaiset valmiina tulvaevakkoon

Tulvatilanne jatkuu kriittisenä päiviä

Elävä Arkisto: Taas tulvii Pohjanmaa