Parolan lukioratkaisua kiirehditään: osa Hattulan valtuutetuista haluaa koolle ylimääräisen valtuustokokouksen

Valtuutettujen enemmistö on Parolan lukion säilyttämisen kannalla.

Hattula
Nuoria ulosmarssilla Parolan lukiosta
Nuoret toteuttivat ulosmarssin Parolan lukiosta viime viikon keskiviikkona 13. helmikuuta kannanottona lukion lakkautushankkeeseen.Tiina Kokko / Yle

20 Hattulan kunnanvaltuutettua 35:stä vaatii kunnanvaltuuston kutsumista koolle ylimääräiseen kokoukseen päättämään lukion jatkumisesta Parolassa. Valtuutettujen mukaan samalla pitäisi päättää muista talouden tasapainottamistoimista, joilla voitaisiin korvata lukion lakkauttamisesta saatavat säästöt. Kirjelmä on jätetty kuntaan tänään perjantaina.

18. helmikuuta kokoontunut Hattulan kunnanhallitus päätti pitää lukiolakkautuksen mukana talouden tasapainottamisohjelmassa. Tuon ohjelman käsittelyä päätettiin kuitenkin lykätä 6. maaliskuuta pidettävän valtuuston kokouksen jälkeen.

Tuossa kokouksessa valtuuston on tarkoitus myös ratkaista, järjestetäänkö kunnassa neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys Parolan lukion lakkauttamisesta. Asiasta on jätetty maanantaina kuntalaisaloite, jossa on noin 700 allekirjoitusta.

Hakijoiden tiedettävä lukion jatko

Esityksen allekirjoittaneiden valtuutettujen mielestä epäselvyys lukion jatkumisesta johtaa siihen, että opiskelijat eivät hae Parolan lukioon. Tämä merkitsee esityksen mukaan opiskelijamäärän laskua ja Hattulan kustannusvastuiden nousua.

Valtuutettujen mukaan talouden tasapainottamistoimikunta ei ole selvittänyt etuja lukio-opetuksen siirtämisestä Hattulan omaksi toiminnaksi, irti Koulutuskuntayhtymä Tavastiasta. Tällöin kunta saisi myös pienille lukioille myönnettävän tuen, joka Hattulalle olisi yli 100 000 euroa, kerrotaan esityksessä.

Kuntalain mukaan valtuusto on kutsuttava koolle, mikäli vähintään neljäsosa valtuutetuista sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Esityksen on allekirjoittanut viisi valtuutettua kokoomuksesta, viisi sosiaalidemokraateista, kolme keskustasta, kaksi vihreistä, kaksi Vasemmistoliitosta, kaksi kristillisdemokraateista ja yksi perussuomalaisista.

Päivitetty 22.2.2019 kello 17.26: Ylimääräistä valtuustokokousta vaatii 20 valtuutettua, ei 19. Toimituksen saama lista on täydentynyt vielä perjantaina yhdellä nimellä.