Tutkimus: Pienhiukkaset tunkeutuvat taitavasti sisätiloihin – myös jo lyhytkestoinen kynttilän poltto vaikuttaa pitoisuuksiin

Muutamien tuntien puun tai kynttilän polttaminen lisäsi ihmisten altistumista pienhiukkasille.

pienhiukkaset
kynttilä
Kynttilät eivät ole merkittäviä pienhiukkasten lähteitä, jos niitä polttaa vain lyhyitä aikoja silloin tällöin.AOP

Ulkoa sisään tunkeutuvat pienhiukkaset vaikuttavat eniten sisäilman hiukkaspitoisuuksiin, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun).

Esimerkiksi Lahdessa tehdyissä mittauksissa pientaloalueella oli puunpoltosta johtuen runsaasti terveyttä vaarantavia pienhiukkasia. Pääkaupunkiseudulla takat ja kiukaat ovat pakkasilla isompia pienhiukkaslähteitä kuin liikenne, kertoo Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

THL:n tutkimuksessa selvisi, että lyhytkestoinenkin, muutamien tuntien puun tai kynttilän polttaminen näkyi päivätasolla ihmisten altistumisessa pienhiukkasille. Kynttilöiden merkitys päästölähteenä ei ole kuitenkaan merkittävä, jos niitä poltetaan lyhyitä aikoja silloin tällöin.

Esimerkiksi tässä Helsingin Sanomien artikkelissa (siirryt toiseen palveluun) on selvitetty kynttilöiden polton vaikutuksia.

Hiukkas- ja otsonipitoisuutta mitattiin Kuopiossa noin 3 400 asukkaan Jynkän asuinalueella. Tutkimukseen osallistui 37 omakoti- tai rivitalossa asuvaa ihmistä. Hiukkaspitoisuuksia mitattiin kotien sisäilmasta sekä alueen ulkoilmasta.

Pienhiukkaset ovat THL:n tutkijan Taina Siposen mukaan taitavia tunkeutumaan sisätiloihin.

– Tämä siitä huolimatta, että meillä Suomessa talot ovat tiiviimpiä kuin monissa lämpimissä maissa. Kuopiossa pitoisuudet olivat kuitenkin varsin matalia, Siponen kertoo THL:n tiedotteessa.

Säännöllinen nuohous auttaa

Hiukkasmaiset ilmansaasteet aiheuttavat muun muassa ärsytysoireita sekä vaikuttavat haitallisesti sydän ja verenkierto- sekä hengityselimistöön. Ne ovat THL:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) nykypäivän suurin ympäristöterveysongelma.

Ulkoilman hiukkasten pääsyä sisätiloihin voi vähentää siten, että sisään tulevaa ulkoilmaa suodatetaan tehokkaasti. THL:n mukaan etenkin tiiviisti rakennetuilla puun pienpolttoa suosivilla alueilla pitoisuudet voivat nousta korkeiksi, kun pienhiukkaslähteitä on useita.

Suomen ympäristökeskuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan 60 prosenttiahiukkaspäästöistä on peräisin energiantuotannosta ja noin 25 prosenttia liikenteestä. Kun taas tarkastellaan pienempiä, halkaisijaltaan alle 2,5 mikrometrin, pienhiukkasia ylivoimaisesti merkittävimmäksi päästölähteeksi nousee puun pienpoltto.

– Omaan ja naapureiden altistumiseen voi vaikuttaa kiinnittämällä huomiota polttotekniikkaan, säännölliseen nuohoukseen ja siihen, mitä tulisijassaan polttaa, Siponen ohjeistaa.

Hiukkas- ja otsonipitoisuuksia mitattiin useilla mittauskerroilla kodin sisäilmasta. Lisäksi tutkimushenkilöt kuljettivat mittauskerroilla reppua, jossa oli pienhiukkaspitoisuutta mittaava laite. Jynkän asuinalueelle sijoitettiin myös keskusmittausasema. Tietoa altistumiseen mahdollisesti vaikuttavista syistä kerättiin kyselylomakkeilla ja ajankäyttöpäiväkirjoilla.

THL:n tutkijoiden aihetta käsittelevä artikkeli julkaistiin IndoorAir -tiedejulkaisussa 21. helmikuuta.

Keskustele aiheesta alla maanantaina kello 18 asti. Tarvitset Yle tunnuksen.