1. yle.fi
  2. Uutiset

Asukkaita kuohuttanut metsänhakkuu on siirtymässä Patolassa –  alueelta löytyi liito-oravan papanoita

Maakaasuputken siirto Patolan metsissä on herättänyt vastustusta alueella asuvien keskuudessa. Putken siirto liittyy Raide-Jokerin linjauksiin.

Lyhyet
Puita.
Kalle Niskala / Yle

Asukkaita kuohuttanut metsänhakkuu Patolan metsässä Oulunkylän alueella siirtyy liito-oravakartoituksen takia.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen liito-orava-aktiivi Laura Kuivalainen on löytänyt metsiköstä liito-oravan papanoita. Hänen mukaansa laki velvoittaa nyt kartoittamaan liito-oravakannan tarkemmin. Kannan kartoitus voidaan tehdä keväällä:

– Maalis-huhtikuussa olisi paras aika selvittää liito-oravan reviiri ja mahdollisia pesäpuita. Jos metsänkaatoon ryhdyttäisiin nyt kartoittamatta, on se riski, että kaadetaan liito-oravalle tärkeitä puita tai sen pesäpuita.

Helsingin kaupungin ympäristötarkastajat kävivät tällä viikolla tarkastamassa tilannetta, ja vahvistavat nyt liito-oravan reviirin olemassaolon. Uuden reviirin löytyminen tarkoittaa, että Patolan metsän halki suunnitellun kaasuputkilinjan raivaustyöt eivät ala maaliskuun alussa.

Patolan metsän liito-oravatilanne kartoitettiin edellisen kerran viime keväänä. Tällöin metsässä ei havaittu liito-oravan jätöksiä.

Maakaasun siirtoputken suunniteltua sijaintia tarkistetaan liito-oravainventoinnin perusteella.

Liito-oravan jätöksiä lumella.
Kalle Niskala / Yle

Liito-oravan reviirin lisäksi reunaehtoja putken linjaukselle metsässä asettavat myös muut arvokkaat luontokohteet, kuten Patolan neva, sekä ensimmäisen maailmansodan aikaisen puolustusaseman ja parakkialueen suojellut jäänteet.

Linjausta tarkastellaan yhdessä jäänteiden suojelusta vastaavien viranomaisten kanssa.

Patolan metsän halki suunniteltu uusi maakaasun siirtoputki korvaa Käskynhaltijantien varressa kulkevan kaasuputken. Nykyinen putki joudutaan poistamaan käytöstä, koska Käskynhaltijantien varteen on tulossa uusia kerrostaloja ja Raide-Jokeri-pikaraitiotie.

Lue seuraavaksi