EU-professorit tylyinä: Ei valinnanvapautta ilman komission ennakkoarviota

Eurooppaoikeuteen erikoistuneet professorit pitävät selvänä, että Suomen on kysyttävä EU:n komission kanta sote-ratkaisuun liittyvästä valinnanvapausmallista.

sote-uudistus
Tuomas Ojanen Juha Raitio.
Tuomas Ojanen ja Juha Raitio.Yle

Eduskunnan perustuslakivaliokunta paukutti pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen sote-paketille perjantaina tiukat reunaehdot. Kitkerintä nieltävää hallitukselle on se, että valiokunta vaatii kiistellyn valinnanvapausmallin sisällön siunaamista eli notifiointia EU:ssa.

Ennakkoilmoituksen tekeminen EU:lle on perustuslakivaliokunnan mielestä käytännössä ainoa järkevä keino valinnanvapausmalliin liittyvän oikeudellisen epävarmuuden poistamiseksi.

On ollut jo pitkään julkinen salaisuus, että notifiointi on niin suuri kiistakysymys, että siitä väännetään kättä perustuslakivaliokunnassa tappiin saakka. Niin kävi.

Juha Raitio: Homma jäihin, kunnes oikeusvarmuus

Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori Juha Raitio on vetänyt koko sote-valmistelun ajan tiukkaa linjaa.

– Vallinnanvapausesitykseen liittyy erityisen suuria riskejä EU-kilpailuoikeuden alalla. On täysin mahdollista, että EU näkee Suomen mallissa laittoman valtiontuen elementtejä. Esimerkiksi liikelaitosten konkurssisuojaa varmasti tuijotetaan suurennuslasin läpi.

– Arvion tekeminen mahdollisesta sisämarkkinoiden vastaisesta valtiontuesta kuuluu EU:n komissiolle. Siitä emme pääse yli emmekä ympäri. Oikeudellinen epävarmuus on poistettavissa vain notifioinnin kautta. Notifiointi on hoidettava jo lainsäädäntöprosessin aikana etukäteen – ei lain voimaantulon jälkeen.

Käykö tässä niin, että valinnanvapaushanke on pantava jäihin, kunnes Suomi saa selvyyden tuosta EU:n kannasta?

– Sillä tavalla minä asian näen. Vaikea tätä perustuslakivaliokunnan lausuntoa on muullakaan tavalla ymmärtää. Näin Suomi saisi komissiolta varmistuksen siitä, onko nyt tekeillä oleva malli varmasti sopusoinnussa EU:n kilpailulainsäädännön kanssa. Kyse on ennustettavuudesta, oikeusvarmuudesta.

– Kyllä minä yllättyisin, jos maan hallitus ei tämän kaiken jälkeenkään ymmärrä notifioida valinnanvapausesitystään. Luulen kyllä, että tätä asiaa on jo pitkään pohdittu valtioneuvoston kabineteissa. Tuskin siellä nollasta lähdettäisiin.

Tuomas Ojanen: "Kuka on kohta kuskin paikalla?"

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen on seisonut Raition kanssa samassa rintamassa jo vuosikausia. Ennen valtiosääntöoikeuden professuuria Ojanen työskenteli eurooppaoikeuden professorina sekä Helsingin että Turun yliopistoissa.

– Ei tästä kunnialla selvitä eteenpäin muuten kuin notifikaation avulla. Se olisi pitänyt tehdä jo ajat sitten. Jos homma olisi hoidettu heti alta pois, meillä olisi jo sotekuvioissa täysi oikeusvarmuus.

– Jos notifikaatiota ei tehdä, ongelmat kaatuvat suomalaisten tuomioistuimien syliin. Suomalaisten oikeusistumien on osaltaan valvottava sitä, että Suomessa ei tehdä Unionin valtiontukisäännösten vastaisia päätöksiä.

Ojanen muistuttaa, että jos EU:n lainsäädäntö ja Suomen lainsäädäntö ovat ristiriidassa keskenään, eu-oikeus jyrää omat kansalliset pykälämme.

– Jos mitään ei tehdä, on vaarana, että Suomen hallitus ja eduskunta eivät kohta ole enää kuskin paikalla.

Keskustelu jutusta päättyy 23.2. kello 22.00.

Lisää aiheesta:

Analyysi: Perustuslakivaliokunta nosti tuttuja ongelmia sote-pöytään – Riittääkö aika kunnollisten ratkaisujen löytämiseen?

Perustuslakivaliokunta esittää lausunnossaan useita muutoksia sote-uudistukseen – “Tässä on kyllä työtä”

Yhä jatkuva sote-saaga – tässä lyhyesti soten käänteet viime hallituskausilta