Kuubassa äänestetään uudesta perustuslaista – presidentille tulossa yläikäraja

Avioliittopykälä meni uusiksi kirkkojen vastustuksen takia.

Kuuba
Kuva kadulta Havannasta. Kapealla kadulla ajaa pyörätaksi.
Kuubassa äänestetään sunnuntaina uudesta perustuslaista. Kuva Havannasta.Nina Svahn / Yle

Kuubassa järjestetään sunnuntaina kansanäänestys uudesta perustuslaista, joka korvaa aiemman, kylmän sodan aikaisen perustuslain.

Uusi laki ei tuo suuria mullistuksia saarivaltioon. Senkin jälkeen Kuuba on sosialistinen maa, jossa vallitsee suunnitelmatalous ja valta on kommunistisella puolueella. Toisaalta laissa tunnustetaan ensimmäistä kertaa yksityisomistus sekä markkinoiden ja yksityisen sektorin rooli Kuuban taloudessa. Nykyisin kuubalaista noin 600 000, eli noin 13 prosenttia työvoimasta, työskentelee yksityisellä sektorilla.

Laki sisältää muutoksia myös Kuuban hallintoon. Siinä maahan luodaan pääministerin tehtävä, mikä ainakin periaatteessa voisi heikentää presidentin nykyistä, yksinvaltaista asemaa.

Presidentin ja pääministerin peräkkäiset kaudet on jatkossa rajattu kahteen. Tätä ennen Fidel Castro johti Kuubaa liki 50 vuotta ja hänen veljensä Raul 10.

Uusi perustuslaki asettaa presidentille myös ikärajan, jonka mukaan presidentti voi olla enintään 60-vuotias ensimmäisen kautensa alussa.

Fidel Castro Havannassa vuonna 2006.
Fidel Castro Havannassa vuonna 2006.Alejandro Ernesto / EPA

Suurta kannatusta odotetaan

Kun perustuslakiluonnosta esiteltiin viime vuonna, suurimman palauteryöpyn aiheutti avioliittoa koskeva pykälä. Luonnoksessa avioliitto määriteltiin kahden ihmisen – ei nimenomaisesti miehen ja naisen – väliseksi instituutioksi.

Etenkin kirkkojen vastustuksen vuoksi luonnoksen muotoilu vedettiin takaisin. Nyt pykälä ei ota enää ollenkaan kantaa siihen, ketkä avioliiton muodostavat. Sen sijaan siinä sanotaan vain, että avioliitto on "yhteiskunnallinen ja juridinen instituutio ja yksi tapa, jolla perheet voivat järjestäytyä". Sinällään se ei sulje pois homoliittojen laillistamista joskus tulevaisuudessa.

Toisin kuin vanha, vuonna 1976 voimaan astunut laki, uusi laki lupaa myös, että Kuubassa kunnioitetaan ajatuksen-, omantunnon- ja ilmaisunvapautta. Arvostelijoiden mukaan Kuubassa on kuitenkin voimassa useita lakeja, joissa näitä vapauksia rikotaan.

Uuden perustuslain odotetaan saavan taakseen selvän enemmistön äänestäjistä. Myös äänestysvilkkauden uskotaan nousevan perinteisen korkeaksi.

Lähteet: AFP