1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Hirvien metsästys

Metsähallitus tiukentaa hirvisaaliista ilmoittamista – aikaa kolme vuorokautta

Metsähallituksen mukaan tiukennus on annettu metsästäjien omasta toivomuksesta.

Kuva: Yle

Metsähallitus tiukentaa hirvisaaliista ilmoittamista. Metsähallituksen alueluvalla metsästävien hirviseurueiden on jatkossa tehtävä ilmoitus hirvisaaliista kolmen vuorokauden sisällä. Päätös koskee yli tuhatta hirviseuruetta, joissa on yhteensä yli 25 000 metsästäjää.

Metsähallituksen mukaan tarkennus alueluvan ehtoihin on annettu metsästäjien omasta toivomuksesta. Hirviseurueet voivat ilmoittaa kaadoista Oma riista -palvelussa. Jos seurue ei pysty ilmoittamaan kaatoa palvelussa, ilmoitus tehdään ensin alueen erätarkastajalle.

Metsähallitus nopeuttaa kaadoista ilmoittamista, koska se epäilee, että kaikki seurueet eivät ole ilmoittaneet kaadetuista hirvistä.

– Olemme saaneet runsaasti palautetta metsästäjiltä siitä, että kaadetut hirvet tulisi ilmoittaa nopeammin nyt, kun siihen on olemassa hyvä järjestelmä. Suuri osa metsästysseuroista- ja seurueista tekeekin näin, mutta eivät kaikki, erävalvonnan ylitarkastaja Juha Ahonen sanoo Metsähallituksen tiedotteessa.

Metsästyksenvalvonta helpottuu

Metsähallituksen asettama ehto on tiukempi kuin metsästysasetuksessa. Asetuksen mukaan ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa pyyntiluvassa olevan kaadettavan hirvikiintiön täyttymisestä. Jos hirviä on jäänyt pyytämättä, ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa rauhoitusajan alkamisesta eli hirvenmetsästyskauden päätyttyä. Ilmoitus voi näin ollen venyä tammikuulle, vaikka ensimmäinen hirvi olisi kaadettu jo alkusyksystä.

Metsähallituksen mukaan jotkut metsästäjät epäilevätkin, etteivät kaikki seurueet ole ilmoittaneet kaadetuista hirvistä. Alkusyksynä kaadettu hirvi on voitu jättää tahallaan ilmoittamatta, minkä jälkeen hirviä onkin pyydetty yli sallitun kiintiön.

– Tällaisten niin sanottujen välistävetojen eli epäiltyjen rikosten selvittäminen on ollut vaikeaa, koska saaliiksi saatujen hirvien ilmoittaminen saalisrekisteriin voi tapahtua vasta tammikuun loppupuolella, Juha Ahonen toteaa.

Ilmoitusvelvollisuus kolmen vuorokauden sisällä helpottaa metsästyksenvalvontaa.

Saalisilmoitusvelvollisuuden noudattamatta jättäminen voi pahimmillaan johtaa alueluvan perumiseen ja hirvenmetsästyksen keskeyttämiseen.